KPSS İktisadi Doktrinler Tarihi Test II

KPSS İktisadi Doktrinler Tarihi Test IIonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS İktisadi Doktrinler Tarihi Test II çöz. KPSS İktisadi Doktrinler Tarihi Test II online çöz

KPSS İktisadi Doktrinler Tarihi Test IIonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS İktisadi Doktrinler Tarihi Test II çöz. KPSS İktisadi Doktrinler Tarihi Test II online çöz

KPSS İktisadi Doktrinler Tarihi Test IIonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS İktisadi Doktrinler Tarihi Test II çöz.KPSS İktisadi Doktrinler Tarihi Test II Çöz

KPSS İktisadi Doktrinler Tarihi Test IIonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS İktisadi Doktrinler Tarihi Test II çöz. KPSS İktisadi Doktrinler Tarihi Test II online çöz

Online KPSS İktisadi Doktrinler Tarihi Test II Soruları çöz

Soru 1


I. J.M. Keynes

II. A. Smith

lll. M. Friedman

Yukarıdaki iktisatçılardan hangilerine göre emek arzı, nominal ücretin artan bir fonksiyonudur?

Soru 2


Keynes'e göre harcama yetersizliklerinde aşağıdaki politikalardan hangisi etkindir?

Soru 3


Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine göre öngörülemeyen para politikaları hasıla üzerinde daha fazla etkilidir?

Soru 4


Reel Konjonktür Teorisi ile ilgili

I. Teknolojik şoklar, ekonomik istikrarı sağlar.

ll. Para, sadece kısa dönemde yansızdır.

III. Ücret ve fıyatlar yapışkandır.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi Monetarist Yaklaşımda geçerlidir?

Soru 6


Cambridge Denklemini ifade eden iktisatçılar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

Soru 7


Fisher'a göre beklenen enflasyon oranı aşağıdaki hangi iki değişken arasındaki farka eşittir?

Soru 8


Aşağıdaki iktisatçılardan hangisine göre paranın dolaşım hızı istikrarlıdır?

Soru 9


Neoklasik Yaklaşıma göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 10


Aşağıdaki iktisatçılardan hangisine göre para politikası, ekonomi üzerinde olumlu etki yaratmayacağı için uygulanmamalıdır?

Soru 11


I. Ücretler ve fıyatlar yapışkan olduğu için ekonomi daima tam istihdama yönelme eğilimindedir.

II. Yatırımın temel belirleyicisi, enflasyondur.

lll. Çarpan Analizi geçersizdir.

Keynesyen iktisada göre yukandaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

Soru 12


Üretim ve arzda dönemsel ayrımı yapan ilk iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Keynesyen Faiz Teorisi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Soru 14


Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi ile makro ekonominin temelleri atılmıştır?

Paylaş

Etiketler: