KPSS İktisat Para Teorisi ve Politikası Test

KPSS İktisat Para Teorisi ve Politikası Testonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS İktisat Para Teorisi ve Politikası Test çöz. KPSS İktisat Para Teorisi ve Politikası Test online çöz

KPSS İktisat Para Teorisi ve Politikası Testonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS İktisat Para Teorisi ve Politikası Test çöz. KPSS İktisat Para Teorisi ve Politikası Test online çöz

KPSS İktisat Para Teorisi ve Politikası Testonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS İktisat Para Teorisi ve Politikası Test çöz.KPSS İktisat Para Teorisi ve Politikası Test Çöz

KPSS İktisat Para Teorisi ve Politikası Testonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS İktisat Para Teorisi ve Politikası Test çöz. KPSS İktisat Para Teorisi ve Politikası Test online çöz

Online KPSS İktisat Para Teorisi ve Politikası Test Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdaki kavramlardan hangisi bütçe açıklarının para basarak finanse edilmesini ifade eder?

Soru 2


Monetaristlere göre paranın dolanım hızıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 3


Monetaristlere göre para arzındaki bir artışın kısa dönemdeki etkisi aşağıdakilerden hangisi üzerinde daha fazla olur?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi Yeni Keynesyen iktisatçılara göre para arzındaki bir artışın ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin doğru bilgidir?

Soru 5


Aşağıdaki banka bilanço kalemlerinden hangisi, para kanalı görüşünde yer almaz?

Soru 6


Keynesyen para piyasası yaklaşımına göre cari faiz oranının denge faiz oranının üzerinde olması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

Soru 7


Para arzındaki artışların tüketim harcamaları kanalı ile ekonomiyi etkilediğini ifade eden iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Faizleri parasal faiz ve doğal faiz olarak ayıran, ödünç verilebilir fonlar kuramını geliştiren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi Klasik miktar kuramına göre paranın dolaşım hızının sabit olmasının nedenlerinden biri değildir?

Soru 10


Modern miktar kuramcılarına göre kısa dönemde toplam talepteki artış aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlıdır?

Soru 11


Aşağıdaki para politikası önlemlerinden hangisi anons etkisine sahiptir?

Soru 12


Parasal yaklaşıma göre Merkez Bankasının döviz piyasasına yaptığı müdahaleyi sterilize etmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Soru 13


Aşağıdaki dengesizlik türlerinin hangisinde faiz oranları kullanımı ara ve faaliyet hedefi olarak uygun değildir?

Soru 14


Beklenen enflasyon oranında görülen ani bir artış durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

Paylaş

Etiketler: