Kişilik Gelişim Testi 3

Kişilik Gelişim Testi 3 çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi Kişilik Gelişim Testi 3 çöz.Kişilik Gelişim Testi 3 çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi Kişilik Gelişim Testi 3 çöz. Kişilik Gelişim Testi 3 online çöz

Kişilik Gelişim Testi 3 Çöz

Kişilik Gelişim Testi 3 çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi Kişilik Gelişim Testi 3 çöz. Kişilik Gelişim Testi 3 çöz

Online Kişilik Gelişim Testi 3 Soruları çöz

Soru 1


Bebeklerin annelerine bağlanması en temel düzeyde aşağıdaki işlevlerden hangisine sahiptir?

Soru 2


Maslow'a göre yetiştirme yurdunda büyüyen çocukların yerlerinin sık sık değiştirilmesi aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisinin giderilmesini öncelikle engelleyebilir?

Soru 3


Orta yaş krizi yaşayan Cem Bey, ağaran saçlarını boyatıp genç yetişkinlerin kıyafetlerini giymeye başlar. Ahmet Bey yaşlanıyor olduğunu kabul etmekte zorluk çeker ve kendi yaşıtlarıyla arkadaşlık kurmaktansa üniversite öğrencilerinin gittikleri yerlere gidip bu yaştaki insanlarla arkadaşlık kurmaya çalışır.

Cem Bey'in bu davranışları aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?

Soru 4


Üniversite 3. sınıf öğrencisi olan Aslı kendi başına kıyafet alma, bir yerlere gitme kararı verme, yeni birileriyle tanışma gibi yaptığı birçok seçimde doğru karar verip vermediğinden emin olamamaktadır.

Freud Aslı'nın durumunu Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre değerlendirecek olsaydı onun hangi gelişimsel krize bir saplantısının olduğunu savunurdu?

Soru 5


Aşağıdaki anne-baba tutumlarından hangisine sahip olan ebeveynler çocuklarına uygun veya uygunsuz sınırlar koymada etkin rol olmazlar?

Soru 6


Üç yaşındaki Kamile annesiyle sokağa her çıktıklarında elinin annesi tarafından tutulmasından hoşlanmaz ve marketten bir şeyler aldıklarında kasada parayı kendisi vermek ister.

Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre, Kamile'nin bu gibi davranışları aşağıdaki özelliklerden hangisinin gelişimi ile ilgilidir?

Soru 7


Üniversiteye giriş sınavına hazırlanan Ali Rıza, sınavı kazanmaktan endişe duyduğu zamanlarda kendini kazanmak istediği bölümde, ders dinlerken, arkadaşlarıyla sohbet ederken ve tatillerde ailesini ziyaret ederken düşünür.

Bu durum aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?

Soru 8


Erkek çocukların mafya dizileri izleyip dizilerde gördükleri erkekler gibi yasadışı yollarla da olsa güç elde etmek istemeleri ve bu kişiler gibi giyinip onların kullandıkları sözcüklerle konuşmaları aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

Soru 9


Erikson'a göre sekiz gelişimsel evreden oluşan insan yaşamında, bireyin her bir evrede çözüm bulmak durumunda olduğu gelişimsel sorun aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilebilir?

Soru 10


Üniversite ikinci sınıf öğrencisi Ceren fiziksel görünüme oldukça önem veren biridir. Sınıfındaki birkaç erkeği oldukça çekici bulmasına rağmen bu kişilerle iletişim kuramayan Ceren "Onlar boş insanlar, işim olmaz öyleleriyle" diye düşünüp bu kişilere yer yer nezaket sınırlarını aşan şekillerde olumsuz davranır

Ceren'in bu davranışı aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?

Soru 11


Bir yetişkinin tırnak yeme davranışı psikanalitik yaklaşımla yorumlandığında aşağıdakilerden hangisinin ifade edilmesi beklenir?

Soru 12


Bireylerin kişiliğin bütününe dair genellemeler yapmaktan ve gelişimi dönemlere ayırmaktansa, gelişimi kimi özelliklerine ayırıp ölçmek gerekir.

Bu görüş aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi tarafın· dan savunulmaktadır?

Soru 13


Annesi ölen altı yaşındaki bir çocuğun kendi kendine yemek yemeyip babasının yedirmesini istemesi aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?

Soru 14


Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre çocukların kendi cinsiyetleri ve öteki cinsiyete dair farkındalıklarının geliştiği ve bu konuda ilk kez bilgi topladıkları dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Freud'un psikoseksüel gelişim kuramına göre erkek çocukların babalarına ilişkin ilk kez çatışma yaşadıkları gelişimsel dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


Bu dönemde kişi edindiği kimlik duygusunun verdiği güvenle kendine yetişkinlik hayatında köklü bir yer edinmeye, bunu özellikle kişisel ilişkilerini değiştirmek ve meslek hayatına atılmakla gerçekleştirmeye çalışır.

Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre parçada sözü edilen gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler: