KPSS Makro İktisatta Temel Kavramlar Test

KPSS Makro İktisatta Temel Kavramlar Testonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS Makro İktisatta Temel Kavramlar Test çöz. KPSS Makro İktisatta Temel Kavramlar Test online çöz

KPSS Makro İktisatta Temel Kavramlar Testonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS Makro İktisatta Temel Kavramlar Test çöz. KPSS Makro İktisatta Temel Kavramlar Test online çöz

KPSS Makro İktisatta Temel Kavramlar Testonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS Makro İktisatta Temel Kavramlar Test çöz.KPSS Makro İktisatta Temel Kavramlar Test Çöz

KPSS Makro İktisatta Temel Kavramlar Testonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS Makro İktisatta Temel Kavramlar Test çöz. KPSS Makro İktisatta Temel Kavramlar Test online çöz

Online KPSS Makro İktisatta Temel Kavramlar Test Soruları çöz

Soru 1


I. Para basımı

II. Borçlanma

III. Özelleştirme

Yukarıdakilerden hangileri hükümetlerin bütçe açıklarının finansmanı için kullandığı yöntemlerdendir?

Soru 2


Uyumcu Beklentilere göre uzun dönemde Philips Eğrisinin şekli nasıldır?

Soru 3


Sermaye stoklarına yapılan net ilavelerin negatif olması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir?

Soru 4


Tobin'in q Teorisine göre yeni yatırım yapan bir firmanın marjinal q değeri değeri nedir?

Soru 5


Hızlandıran Modeli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 6


Nisbi Gelir Hipotezi'ne göre gelir arttığında tüketim harcaması artarken
gelir azaldığında tüketiciler harcamalarını azaltmak yerine tasarruflarını
azaltmaları ne olarak adlandırılır?

Soru 7


Zamanlar Arası Bütçe sınırlaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 8


Mutlak Gelir Hipotezi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 9


Dışa kapalı bir ekonomide tüketim harcamaları 100, yatırım harcamaları 40 ve kamu alımlan 30 birim ise gayrisafi yurt içi hasıla kaçtır?

Soru 10


Net yatırımların 200, sübvansiyonların 50 ve amortismanın 40 birim olduğu bir ekonomide brüt yatırımlar kaçtır?

Soru 11


Ücret: 10, Brüt Kar: 40, Rant: 5, Faiz: 50, Amortisman: 9, Dolaylı Vergi: 12, Sübvansiyon: 3

Yukarıdaki veriler bir ülke sınırlan içerisinde cari dönemde gerçekleşen rakamlar olduğuna göre gayrisafi yurt içi hasıla kaçtır?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi konjonktürel dalgalanmaların temel nedeninin teknoloji ve verimlilik şokları olduğunu savunur?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi bir ekonominin makro iktisadi performansının ölçülmesinde kullanılan temel ölçütlerden biri değildir?

Soru 14


Nicel bir kavram olan ekonomik büyüme ile birlikte ekonomik yapının değişmesini de kapsayan nitel kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler: