KPSS Maliye Deneme Sınavı II çöz

KPSS Maliye Deneme Sınavı IISoru 1


Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinde özelikle devletin vergilendirme veya harcama yapma gibi faaliyetlerinin milli gelire olan etkileri, milli geliri azaltıcı veya artırıcı yönleri incelenmektedir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi kamu ekonomisini özel ekonomiden farklı kılan özelliklerden biri değildir?

Soru 3


R. Musgrave'e göre, bir malın tüketiminde rekabet var ancak dışlama yok ise o mal ne tür bir maldır?

Soru 4


Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi, devletin sahip olduğu bütün yetki ve sorumlulukların bireyin özgür iradesinden kaynaklanan bir uzlaşma ve sözleşme sonucu ortaya çıktığını varsayarak devletin ekonomik faaliyetlerinin sınırlandırılması için bir mali anayasa önermektedir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi devletin egemenlik gücüne dayanarak elde edilen kamu gelirlerinden biri değildir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi harç olarak kabul edilemez?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi verginin mali amacıdır?

Soru 8


Ekonomide etkinliği sağlamak için iki maldan boş zamana tamamlayıcı olan malın daha çok vergilendirilmesini esas alan kural aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisinde matrah ad-valorem matrah olarak belirlenmiştir?

Soru 10


Artan oranlı vergilerde üst matrah dilimine geçilmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Soru 11


Aşağıdaki harcamalardan hangisi kalkınma carisi kapsamında yer alır?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi reel (gerçek) harcamaların özelliklerinden biri değildir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının artışını, kamu sektörünün ağırlıklı olarak daha verimsiz olan hizmetler sektöründe üretim yapmasına bağlamıştır?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi sermaye teşkili transfer harcamasıdır?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarında gerçek bir artışa neden olmaz?

Soru 16


Kamu hizmetlerinin yoğunlaşması ne anlama gelmektedir?

Soru 17


Devlet 100 TL'lik tahvilin nominal değerini 110 liraya çıkarmış, faiz oranını ise % 10'dan % 6'ya düşürmüştür.

Yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18


Tahvillerin doğrudan halka satılması yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 19


Aşağıdaki devlet borçlanma senetlerinin ihraç şekillerinden hangisi hazineye herhangi bir nakit girişi amaçlamaz?

Soru 20


Aşağıdakilerden hangisi zorunlu konsolidasyonun sonuçlarından biri değildir?

Soru 21


Aşağıdakilerden hangisi iç borçlanmaya gidilmesinin nedenlerinden biri değildir?

Soru 22


Türkiye'nin IMF'den 20 milyar dolarlık bir borç alması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Soru 23


Aşağıdakilerden hangisi Klasik Bütçe Sisteminin özelliklerinden biri değildir ?

Soru 24


Devlet faallyetlerinin milli gelir ve piyasa ekonomisi üzerindeki etkilerinin ölçülmesini amaçlayan analitik bütçe kodlamasına ilişkin sınıflandırma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 25


Bütçeye ilişkin aşağıdaki belgelerden hangisi Maliye Bakanlığınca hazırlanmaz?

Soru 26


Bütçenin hazırlanma süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 27


Kamu kaynaklarının bellrlenmiş amaçlar doğrultusunda kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan kurumsal yapı ve sürece ne ad verilir?

Soru 28


Genel uygunluk bildirimi hangi sürede TBMM'ye sunulmak zorundadır?

Soru 29


Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu'na göre yoklamaya yetkili kişiler arasında yer almaz?

Soru 30


Aşağıdakilerden hangisi I. sınıf tüccar sayılmaz?

Soru 31


Vergi Usul Kanunu'na göre mükellef, yevmiye defterini kaç yıl boyunca muhafaza etmek zorundadır?

Soru 32


Vergi Usul Kanunu'na göre açık olarak vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf bulunan kimselerden vergi istenmesi veya alınması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Soru 33


Aşağıdakilerden hangisinin geliri, Gelir Vergisi Kanunu'na göre serbest meslek kazancı olarak kabul edilmez?

Soru 34


Gelir Vergisi Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi zirai kazançta hasılattan indirilebilecek giderlerden değildir?

Soru 35


Aşağıdakilerden hangisi maliye politikası araçları arasında yer almaz?

Soru 36


Keynes'e göre tam istihdamı belirleyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 37


I. Nüfus artış oranı

II. Teknolojik değişim oranı

III. Kamu harcamalarının artması

IV. Vergi oranlarının azaltılması 

Yukarıdakilerden hangileri Neo Klasik Büyüme Modeline göre ekonomik büyümeyi etkiler?

Soru 38


Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinde, beklenen enflasyonla gerçekleşen enflasyonun aynı olması durumunda Philips eğrisinin düşey eksene paralel olduğu savunulur?

Soru 39


"Kamu harcamalarının gerçekte artışı" kavramı neyi ifade etmektedir?

Soru 40


Aşağıdakilerden hangisi otomatik istikrar sağlayıcılardan biri değildir?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Maliye Deneme Sınavı II sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Maliye Deneme Sınavı II çöz

KPSS Maliye Deneme Sınavı II çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. KPSS Maliye Deneme Sınavı II soru ve cevapları çözün. KPSS Maliye Deneme Sınavı II sorularını çöz KPSS Maliye Deneme Sınavı II sorularını ve cevapları anında görüntüle. KPSS Maliye Deneme Sınavı II çöz. KPSS Maliye Deneme Sınavı II soru ve cevapları çözün. KPSS Maliye Deneme Sınavı II sorularını çöz KPSS Maliye Deneme Sınavı II test sorularını çöz.

KPSS Maliye Deneme Sınavı II Soruları

2021 KPSS Maliye Deneme Sınavı II