KPSS Matematik Asal Çarpanlara Ayırma Testi

KPSS Matematik Asal Çarpanlara Ayırma Testi

KPSS Matematik Asal Çarpanlara Ayırma Testi - çöz

KPSS Matematik Asal Çarpanlara Ayırma Testi soruları cevapları
KPSS Matematik Asal Çarpanlara Ayırma Testi

KPSS Matematik Asal Çarpanlara Ayırma TestiSoru 1


30. 10doğal sayısının tam bölenleri sayısı 400 dür.

Buna göre, n kaçtır? 

Soru 2


Kendisinden farklı pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan pozitif tam sayıya mükemmel sayı denir.

Buna göre, 8 den küçük kaç tane mükemmel sayı vardır? 

Soru 3


a ve b birer doğal sayıdır.

a.b + a = 24 + 3b

olduğuna göre, a kaç farklı değer alabilir? 

Soru 4


x ve y sayma sayısıdır.

33 = x.y + x + y

olduğuna göre, x - y farkı en fazla kaçtır?

Soru 5


420 nin asal olmayan tam sayı bölenleri toplamı kaçtır? 

Soru 6


32 nin pozitif tam sayı bölenleri toplamı kaçtır?

Soru 7


15 den küçük sayma sayılarından kaçı 15 ile aralarında asaldır?

Soru 8


40 sayısının negatif tam sayı bölenlerinden kaçı asal sayı değildir?

Soru 9


96 sayısının kaç tane tam sayı böleni vardır?

Soru 10


4641 doğal sayısının asal bölen sayısı kaçtır?

Soru 11


a ve b birer sayma sayısıdır.

200.a2 = b3 

olduğuna göre, a + b toplamının en küçük değeri kaçtır?

Soru 12


x, y, z pozitif tam sayıdır.

30.x.y=z2

eşitliğinde z nin en küçük değeri için x + y toplamının en büyük değeri kaçtır? 

Soru 13


m ve n birer pozitif tam sayıdır.

m2 = 24.n

olduğuna göre, m + n toplamı en az kaç olabilir?

Soru 14


a ve b birer tam sayıdır.

b2 = 54. a

eşitliğinde a nın en küçük değeri için a - b farkının en büyük değeri kaçtır?

Paylaş

KPSS Matematik Asal Çarpanlara Ayırma Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

selçuk özel
Doğru: 14
100 Puan
selim keskin
Doğru: 14
100 Puan
M.FATİH UZUNKAYA
Doğru: 14
100 Puan
Selin S
Doğru: 13
92.8 Puan
Özge Yıldız
Doğru: 13
92.8 Puan
KPSS Matematik Testleri