KPSS Matematik Asal Çarpanlara Ayırma Testi

KPSS Matematik Asal Çarpanlara Ayırma Testi sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Matematik Asal Çarpanlara Ayırma Testi

KPSS Matematik Asal Çarpanlara Ayırma Testi

KPSS Matematik Asal Çarpanlara Ayırma Testi - çöz

KPSS Matematik Asal Çarpanlara Ayırma Testi soruları cevapları
KPSS Matematik Asal Çarpanlara Ayırma Testi


Soru 1


30. 10doğal sayısının tam bölenleri sayısı 400 dür.

Buna göre, n kaçtır? 

Soru 2


Kendisinden farklı pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan pozitif tam sayıya mükemmel sayı denir.

Buna göre, 8 den küçük kaç tane mükemmel sayı vardır? 

Soru 3


a ve b birer doğal sayıdır.

a.b + a = 24 + 3b

olduğuna göre, a kaç farklı değer alabilir? 

Soru 4


x ve y sayma sayısıdır.

33 = x.y + x + y

olduğuna göre, x - y farkı en fazla kaçtır?

Soru 5


420 nin asal olmayan tam sayı bölenleri toplamı kaçtır? 

Soru 6


32 nin pozitif tam sayı bölenleri toplamı kaçtır?

Soru 7


15 den küçük sayma sayılarından kaçı 15 ile aralarında asaldır?

Soru 8


40 sayısının negatif tam sayı bölenlerinden kaçı asal sayı değildir?

Soru 9


96 sayısının kaç tane tam sayı böleni vardır?

Soru 10


4641 doğal sayısının asal bölen sayısı kaçtır?

Soru 11


a ve b birer sayma sayısıdır.

200.a2 = b3 

olduğuna göre, a + b toplamının en küçük değeri kaçtır?

Soru 12


x, y, z pozitif tam sayıdır.

30.x.y=z2

eşitliğinde z nin en küçük değeri için x + y toplamının en büyük değeri kaçtır? 

Soru 13


m ve n birer pozitif tam sayıdır.

m2 = 24.n

olduğuna göre, m + n toplamı en az kaç olabilir?

Soru 14


a ve b birer tam sayıdır.

b2 = 54. a

eşitliğinde a nın en küçük değeri için a - b farkının en büyük değeri kaçtır?


Testin Enleri

selim keskin
Doğru: 14
100 Puan
M.FATİH UZUNKAYA
Doğru: 14
100 Puan
Özge Yıldız
Doğru: 13
92.8 Puan
meryem karagöz
Doğru: 13
92.8 Puan
MUHAMMET FATİH U
Doğru: 13
92.8 Puan