KPSS Matematik Bölme - Bölünebilme Test

KPSS Matematik Bölme - Bölünebilme Test

KPSS Matematik Bölme - Bölünebilme Test - çöz

KPSS Matematik Bölme - Bölünebilme Test soruları cevapları
KPSS Matematik Bölme - Bölünebilme Test

KPSS Matematik Bölme - Bölünebilme Test



Soru 1


Dört basamaklı 23xy doğal sayısı 12 ve 30 ile tam bölünebildiğine göre, x kaçtır?

Soru 2


105 ve 87 sayılarının bir x doğal sayısına bölünmesinde kalanlar birbirine eşit olmaktadır.

Buna göre, x in alabileceği değerler toplamı kaçtır?

Soru 3


Beş basamaklı 34x7y sayısı 36 ile bölündüğünde 26 kalanını vermektedir.

Buna göre, x + y toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır?

Soru 4


Beş basamaklı 54b2a sayısının 15 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre, b nin en büyük değeri kaçtır?

Soru 5


Bir sayı 15 ile bölündüğünde 6 kalanını vermektedir.

Bu sayının 99 fazlası 15 ile bölündüğünde bölümün değeri kaç artar?

Soru 6


Rakamları birbirinden farklı abcd doğal sayısı 90 ile tam bölünebilen en küçük dört basamaklı sayıdır.

Buna göre, üç basamaklı abc doğal sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır?

Soru 7


a < b olmak üzere, a ile b arasında 3 ün katı olan 25 tane sayı vardır.

a ve b nin 3 ile bölümlerinden kalanlar sırasıyla 1 ve 2 olduğuna göre, b - a farkı kaçtır?

Soru 8


Dört basamaklı 3KLM sayısı 60 ile tam bölünebilmektedir.

Buna göre, kaç farklı 3KLM sayısı yazılabilir?

Soru 9


m ve n sıfırdan farklı rakamlar olmak üzere, 6 basamaklı mnmnmn sayısı iki basamaklı mn sayısına bölündüğünde bölüm kaçtır?

Soru 10


8 ile kalansız bölünebilen dört basamaklı a37b doğal sayısının en kücük değerinin 11 ile bölümünden kalan kaçtır?

Soru 11


Yedi basamaklı a5b2c1 d sayısı 55 ile tam bölünen bir tek sayıdır.

a > b > c olduğuna göre, a5b2c1 d sayısının en büyük değeri icin a + b + c kaçtır?

Soru 12


abc, 5 ile tam bölünebilen

cab, 9 ile tam bölünebilen

acb, 4 ile tam bölünebilen

üç basamaklı doğal sayılar olduğuna göre, a nın alabileceği kaç farklı değer vardır?

Soru 13


a > b > c olmak üzere, 12 ile tam bölünebilen üç basamaklı abc doğal sayısı, 10 ile bölündüğünde 2 kalanını vermektedir.

Buna göre, a nın alabileceği kaç farklı değer vardır?

Soru 14


6 ile tam bölünebilen üç basamaklı abc sayısı, 5 ile bölündüğünde 3 kalanını veriyor.

Buna göre, a + b toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır?

Soru 15


A sayısının 30 ile bölümünden kalan (x + 3), x sayısının 12 ile bölümünden kalan (y + 4) tür.

Buna göre, (A - y) sayısının 6 ile bölümünden kalan kaçtır?

Soru 16


Altı basamaklı 5ab76c sayısı 44 ile tam bölünebilen bir sayı olduğuna göre, a + c - b ifadesinin en kücük değeri kaçtır?

Paylaş

KPSS Matematik Bölme - Bölünebilme Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

selçuk özel
Doğru: 16
100 Puan
MUHAMMET FATİH U
Doğru: 16
100 Puan
canankilic
Doğru: 16
100 Puan
Selin S
Doğru: 15
93.7 Puan
selim keskin
Doğru: 15
93.7 Puan
KPSS Matematik Testleri