KPSS Matematik Deneme Sınavı

KPSS Matematik Deneme Sınavı

KPSS Matematik Deneme Sınavı - çöz

KPSS Matematik Deneme Sınavı soruları cevapları
KPSS Matematik Deneme Sınavı

KPSS Matematik Deneme SınavıSoru 3


X=9 için aşağıdakilerden hangisi en büyüktür?

Soru 8


İki basamaklı pozitif AB tam sayısı, rakamları toplamının 4 katına eşittir.

Aşağıdakilerden hangisi bu koşulu sağlayan bütün AB pozitif tam sayıları için doğrudur?

Soru 14


400 litrelik bir su deposu 5 ve 8 litrelik tamamen dolu olan kovalarla su taşınarak doldurulacaktır.

Kovaların her ikisinin de en az bir kez kullanılması koşuluyla, bu deponun tamamı en az kaç kova su ile dolar?

Soru 15


Bir sinema salonunun 3/4'ü seyirci ile doludur. Sinema salonuna 40 seyirci daha gelince sinema salonu tam dolmuş oluyor.

Buna göre salon kaç kişiliktir?

Soru 16


Ali 1 den 30 a kadar numaralandırılmış 30 soruluk bir testi şu şekilde çözüyor:

o İlk olarak numarası asal sayı olan soruları çözüyor.

o İkinci olarak numarası çift sayı olan soruları çözüyor.

o Son olarak da numarası 3 ün katı olan soruları çözüyor.

Buna göre Ali "27" numaralı soruyu kaçıncı sırada çözmüştür?

Soru 17


Bir yabancı dil kursu ile ilgili şunlar biliniyor:

• Kursta üç sınıf vardır ve zil saatleri birbirinden farklıdır.

• Birinci sınıfla her 30 dakikada bir, ikinci sınıfla her 45 dakikada bir, üçüncü sınıfla her 60 dakikada bir zil çalmaktadır.

• Kursun kapanma saati bu üç sınıfın zilinin birlikte 4. kez çalmasıyla gerçekleşmektedir.

Buna göre bu üç sınıfın zili ilk kez saat 10.00 da birlikte çaldığı bilindiğine göre kurs saat kaçta kapanır?

Soru 18


Kilogram 24 TL olan 9 kilogram ceviz ile kilogramı 36 TL olan 6 kilogram fındığı karıştıran bir kuru yemişçi bu karışımdan % 25 kar etmek için karışımın kilogramını kaç TL den satmalıdır?

Soru 20


X sürücü kursu 900 TL ye 80 saat teorik, 30 saat direksiyon dersi veriyor. Y sürücü kursu 740 TL ye 70 saat teorik, 40 saat direksiyon dersi veriyor. Her iki kursta da direksiyon dersinin saat ücreti, teorik dersin saat ücretinin 4/3'ü kadardır.

Buna göre X sürücü kursunda 1 saatlik direksiyon dersi ücreti, Y sürücü kursundaki 1 saatlik teorik ders ücretinden kaç TL fazladır?

Soru 21


8 farklı kişiden 5 ine X, 3 üne Y gazetesi gönderilmek isteniyor. Bu gazeteler, üzerinde 8 kişinin isimlerinin yazılı olduğu sekiz farklı kutuya rastgele konuyor.

Bu kutulardaki gazetelerin doğru adreslere gitme olasılığı kaçtır?

Soru 22


22 - 23. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Osman, Tuğba, Mesut ve Nur'un yaşları ile ilgi şunlar bilinmektedir:

o Osman, Mesut'tan 3 yaş büyüktür.

o Nur ile Tuğba arasında 2 yaş vardır.

o Mesut, Tuğba'dan 1 yaş küçüktür.

o Gruptaki herkesin yaşı birbirinden farklıdır.

Gruptakilerin yaşları toplamı 75 ise Tuğba kaç yaşındadır?

Soru 23


Mesut 21 yaşında ise kaç yıl sonra Tuğba'nın yaşı Osman'ın bugünkü yaşının 2 katı olur?

Soru 25


25. - 27. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.kpss matematik deneme çöz

Büyükbaş hayvanların gösterildiği sütun grafiği daire grafiği ile gösterilseydi 1991 yılının merkez açısı 1990 yılının merkez açısından kaç derece büyük olurdu?

Soru 26


1993 yılında küçükbaş hayvan sayısı 1989 yılındaki büyükbaş hayvan sayısına eşit olduğuna göre 1992 yılında kaç bin küçükbaş hayvan vardır?

Soru 27


Büyükbaş hayvan sayısının küçükbaş hayvan sayısının 2 katı olduğuna göre 1993 yılında kaç bin küçükbaş hayvan vardır?

Soru 28


Yarıçapı 17 cm olan küre biçimindeki bir top, merkezinden 15 cm uzaklıktaki bir düzlem ile kesiliyor.

Buna göre oluşan daire kesitinin alanı kaç pi cm karedir?

Soru 30


y = 3, y = x ve y = 10 - x doğruları ile x - ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç br karedir?

Paylaş

KPSS Matematik Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.