2020 KPSS Matematik Deneme Sınavı IV çöz

2020 KPSS Matematik Deneme Sınavı IVSoru 9


Bir toplulukta bulunan 64 insanın yaşları 7 den 70 e kadar olan ardışık doğal sayılardır. Bu topluluktaki insanlar K ve L otobüslerine bindiriliyor.

K otobüsündeki insanların yaş ortalaması 20,5; L otobüsündeki insanların yaş ortalaması 52,5 oldue ğuna göre K otobüsündeki insan sayısı kaçtır?

Soru 11


Ayşe, bir merdivenin basamaklarını 3 er çıkıp 4 er iniyor.

Ayşe, merdivenlerden çıkarken ve inerken toplam 35 adım attığına göre merdiven kaç basamaklıdır?

Soru 12


2000 yılından önceki bir yılda doğan Ali'nin 2016 yılındaki yaşı, doğum yılının rakamları toplamının 4 fazlasıdır.

Buna göre Ali'nin 2016 yılındaki yaşı kaçtır?

Soru 13


13. - 14. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayanız.

Onur ile Erdem, 1 den 20 ye kadar numaralandırılmış topların bulunduğu bir kutudan top çekme ve top atma oyunu oynamaktadır. Bu oyunla ilgili şunlar biliniyor:

• Oyunculardan her biri kutudan bir seferde belirli bir miktar top çekiyor. Topların üzerindeki sayılara bakıp çektiği topların yarısını kutuya yeniden atıyor.

• Top çekme ve atma işi bittikten sonra oyuncuların ellerinde kalan topların üzerindeki sayıların toplamı küçük olan oyuncu oyunu kazanıyor. Ancak ellerinde kalan topların numaraları toplamı eşit olduğunda oyun yeniden başlıyor.

• Oyuncular kutuya top atma işleminde her seferinde ellerindeki en büyük numaralı topları atacaktır.

Onur 6 top çekip yarısmı tekrar kutuya attıktan sonra 8 top çeken Erdem oyunu kazandığma göre

Onur'un elinde kalan toplarm numaraları toplamı en az kaçtır?

Soru 14


Onur ile Erdem dörder top çekiyor. Çektikleri tüm topların numaraları asal sayıdır ve oyunu Onur kazanmıştır.

Onur'un kutuya attlğı toplar 11, 13 olduğuna göre Erdem'in elinde kalan iki topun numaraları toplamı en az kaçtır?

Soru 19


Annesi Kadir'e, "Sana verdiğim paranın % 30 u ile faturaları yatır ve kalanın % 20 sini kardeşine ver, geriye kalanını da kendine al." demiştir. Kadir, annesini yanlış anlayıp faturaları yatırdıktan sonra tüm paranın % 20 sini kardeşine vermiştir.

Bu durumda Kadir'e kalan para 12 TL daha az olduğuna göre Kadir, faturalara kaç TL yatırmıştır?

Soru 20


Hayri Bey'in 90 adet zeytin ağacı vardır. Her ağaçtan ortalama A kg zeytin toplamaktadır. Hayri Bey, daha sonra topladığı zeytinleri, zeytinyağına dönüştürerek zeytinyağının kilosunu 15 TL den satmaktadır. Bu dönüştürme işleminde her 1 kg da % 60 ağırlık kaybı olmaktadır.

Buna göre Hayri Bey'in toplamda 6480 TL gelir elde etmesi için A kaç olmalıdır?

Soru 21


A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} kümesi verilmiştir.

Buna göre A kümesinin en az 2 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır?

Soru 24


24. - 26. sorulan aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

2020 KPSS Matematik Deneme Sınavı Soru 24

Buna göre D harfi hangi kıtaya karşılık gelir?

Soru 25


Buna göre Asya kıtasnın nüfusu 80 milyon daha az olsaydı,

Avrupa kıtasının nüfusu dünya nüfusunun yüzde kaçı olurdu?

Soru 26


Asya'dan ve Afrika'dan, Avrupa'ya toplam 120 milyon mülteci göçü yaşanmıştır.

Buna göre Avrupa'da yaşayan insan sayısı Avustralya'da yaşayan insan sayısının kaç katı olmuştur?

Paylaş

Etiketler:
2020 KPSS Matematik Deneme Sınavı IV sorularını online çözebilirsiniz.

2020 KPSS Matematik Deneme Sınavı IV çöz

2020 KPSS Matematik Deneme Sınavı IV çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. 2020 KPSS Matematik Deneme Sınavı IV soru ve cevapları çözün. 2020 KPSS Matematik Deneme Sınavı IV sorularını çöz 2020 KPSS Matematik Deneme Sınavı IV sorularını ve cevapları anında görüntüle. 2020 KPSS Matematik Deneme Sınavı IV çöz. 2020 KPSS Matematik Deneme Sınavı IV soru ve cevapları çözün. 2020 KPSS Matematik Deneme Sınavı IV sorularını çöz 2020 KPSS Matematik Deneme Sınavı IV test sorularını çöz.

2020 KPSS Matematik Deneme Sınavı IV Soruları

2021 2020 KPSS Matematik Deneme Sınavı IV