KPSS Matematik Doğal Sayılar Testi II

KPSS Matematik Doğal Sayılar Testi II

KPSS Matematik Doğal Sayılar Testi II - çöz

KPSS Matematik Doğal Sayılar Testi II soruları cevapları
KPSS Matematik Doğal Sayılar Testi II

KPSS Matematik Doğal Sayılar Testi IISoru 1


Toplamları 77 olan iki sayıdan birinin 3 katı, öbürünün 4 katına eşittir.

Bu sayılardan küçük olanı kaçtır?

Soru 2


1 den 6 ya kadar olan rakamlar kullanılarak yazılan, rakamları birbirinden farklı, altı basamaklı ABCDEF sayısında A + B = C + D = E + F dir.

Bu koşulları sağlayan en büyük ABCDEF sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır?

Soru 3


Üç basamaklı 4AB sayısı, iki basamaklı BA sayısının 13 katından 7 fazladır.

Buna göre, BA sayısı kaçtır?

Soru 4


Dört basamaklı ABCD sayısı, üç basamaklı ABC sayısına bölündüğünde bölüm ile kalanın toplamı 18 olduğuna göre, D rakamı kaçtır?

Soru 5


Rakamları birbirinden farklı olan ve yüzler basamağındaki rakam ile birler basamağındaki rakam yer değiştirdiğinde sayı değeri 693 artan, üç basamaklı kaç tane ABC doğal sayısı vardır?

Soru 6


Üç basamaklı ABC sayısı iki basamaklı AB sayısından 232 fazladır.

Buna göre, A + B + C toplamı kaçtır?

Soru 7


Birbirinden farklı, iki basamaklı pozitif dört tamsayının toplamı 326 dır.

Bu sayıların en büyüğü 98 olduğuna göre, en kücüğü en az kaçtır?

Soru 8


Rakamları sıfırdan farklı, beş basamaklı bir sayının yüzler ve binler basamağındaki rakamları yer değiştirildiğinde elde edilen yeni sayı ile eski sayı arasındaki fark en çok kaç olabilir?

Soru 9


İki doğal sayıdan biri diğerine bölündüğünde, bölüm 12, kalan 8 dir.

Bölünen, bölen ve bölüm toplamı 189 olduğuna göre, bölen sayı kaçtır?

Soru 10


Bir bölme işleminde bölünen ve bölenin toplamı 83, bölüm 9, kalan 3 olduğuna göre, bölen kaçtır?

Soru 11


Farkları 4, toplamları 14 olan iki doğal sayının çarpımı kaçtır?

Soru 12


Rakamları farklı, üç basamaklı en büyük pozitif tamsayı ile rakamları farklı üç basamaklı en küçük pozitif tamsayının farkı kaçtır?

Soru 13


Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9'dur.

Buna göre, büyük sayı kaçtır?

Soru 14


Bir x doğal sayısı 3 e bölündüğünde bölüm a, kalan 1 dir. a sayısı 8 e bölündüğünde ise kalan 2 dir.

Buna göre, x doğal sayısı 24 e bölündüğünde kalan kaçtır?

Paylaş

KPSS Matematik Doğal Sayılar Testi II sorularını online çözebilirsiniz.