KPSS Matematik Kesir Problemleri Test

KPSS Matematik Kesir Problemleri Test

KPSS Matematik Kesir Problemleri Test - çöz

KPSS Matematik Kesir Problemleri Test soruları cevapları
KPSS Matematik Kesir Problemleri Test

KPSS Matematik Kesir Problemleri TestSoru 1


Bir mağazadaki ayakkabıların, birinci gün 1/4 ü, ikinci gün 5/12 si ve üçüncü gün 2/9 u satılıyor.

Son durumda toplam 192 ayakkabı satıldığına göre, bu mağazadaki satılmayan ayakkabı sayısı kaçtır?

Soru 2


Anıl bir kitabın 3/7 sini okumuştur. Eğer 5 sayfa daha okursa kitabın yarısını bitirmiş olacaktır.

Buna göre, bu kitap kaç sayfadır?

Soru 3


48 yolcusu bulunan bir otobüsten 7 bay yolcu iniyor ve 3 bayan yolcu biniyor. Son durumda otobüsteki bay yolcuların sayısı bayan yolcuların sayısının 5/6 sı olduğuna göre, başlangıçta otobüste kaç bayan yolcu vardır?

Soru 4


Bir kalemin fiyatı bir defterin fiyatının 3/4 ' ü kadardır.

Defter kalemden 5 TL daha pahalı olduğuna göre bir defter ile bir kalemin fiyatı toplam kaç TL'dir?

Soru 5


Rukiye’nin boyunun uzunluğunun Yasemin’in boyunun uzunluğuna oranı 5/7 dir.

Rukiye ile Yasemin’in boy uzunlukları farkı 60 cm olduğuna göre, boy uzunlukları toplamı kaç cm dir?

Soru 6


Ali, bahçedeki çimin önce dörtte birini, sonra kalanın üçte birini, daha sonra da kalanın dörtte birini biçiyor.

Buna göre, bahçedeki çimlerin biçilen kısmının biçilmeyen kısmına oranı kaçtır?

Soru 7


600 kişinin katıldığı bir toplantıda 250 bayan 350 erkek vardır.

Aşağıdakilerden hangisi olursa, erkeklerin sayısı toplantıya katılanların 5/11 i olur?

Soru 8


Bir torbadaki bilyelerin 2/5 i kırmızı, 1/3 ü sarı, geriye kalanı da beyazdır.

Kırmızı bilyelerin sayısı sarı bilyelerden 9 fazla olduğuna göre, torbadaki beyaz bilyelerin sayısı kaçtır?

Soru 10


Bilet kuyruğunda bekleyen Mehmet'in arkasındakiler önündekilerin 1/4 ünden 15 fazladır.

Mehmet kuyruğun tam ortasında olduğuna göre, bu kuyrukta kaç kişi vardır?

Soru 11


Bir top belirli bir yükseklikten aşağı bırakılıyor. Bu top her seferinde son düştüğü yüksekliğin 2/3 ü kadar zıplamaktadır.

Top üçüncü sıçramada 48 cm yükseldiğine göre, topun ilk düştüğü yükseklik kaç cm dir?

Soru 12


Bir manav elindeki limonların 1/3 ünü satıyor. Sonra 70 limon daha satınca geriye başlangıçtaki limonların 1/4 ü kadar kalıyor.

Buna göre, başlangıçta kaç limon vardı?

Soru 13


Bir uçaktaki yolcuların 5/12 si bayandır. Bu uçaktaki bayanların hepsi evli olup eşleriyle birlikte (karı - koca) uçaktadır.

Uçakta 20 tane bekar erkek olduğuna göre, yolcu sayısı kaçtır?

Soru 14


x litre su alabilen bir sürahinin 1/4 ü doludur. Bu sürahiye y litre su konulduğunda sürahiden x in 5/8 i kadar su taşıyor.

Buna göre, x ile y arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

KPSS Matematik Kesir Problemleri Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

selin s
Doğru: 14
100 Puan
harun ağaya
Doğru: 13
92.8 Puan
cagdasyunus
Doğru: 13
92.8 Puan
denizdd
Doğru: 13
92.8 Puan
sml
Doğru: 13
92.8 Puan