KPSS Matematik Kesir Problemleri Test II

KPSS Matematik Kesir Problemleri Test II

KPSS Matematik Kesir Problemleri Test II - çöz

KPSS Matematik Kesir Problemleri Test II soruları cevapları
KPSS Matematik Kesir Problemleri Test II

KPSS Matematik Kesir Problemleri Test IISoru 1


Efe’nin yaşı, Şakir’in yaşının 7/13 katıdır. Şakir, Efe’den 12 yaş büyük olduğuna göre, Efe ile Şakir’in yaşları toplamı kaçtır?

Soru 2


Bir benzin deposunun 4/7 si doludur. 16 litre daha benzin eklendiğinde 4/5 si dolu olan bu benzin deposu kaç litre benzin almaktadır?

Soru 3


Derya bir sınavdaki soruların önce 1/6 sını, sonra da kalan soruların 1/5 ini yanıtlamıştır.

Derya 16 soru daha yanıtlasaydı sınavdaki soruların tamamını yanıtlamış olacağına göre, bu sınavda ilk yanıtladığı soru sayısı kaçtır?

Soru 4


Bir oduncu elindeki odunların önce 1/5 ini, sonra da 3/4 ünü satıyor, geriye 10 kg ödün kaldığına göre, ilk satılan odun kaç kg dır?

Soru 5


Bir bilet kuyruğunda bekleyen Meltem'in önündeki kişilerin sayısı, arkasındaki kişilerin sayısının 2/3 ' üdür.

Kuyrukta toplam 41 kişi olduğuna göre, Meltem baştan kaçıncıdır?

Soru 6


Bir esnaf kazancının 3/8 i ile dükkan kirası, kalanın 1/5 i ile faturaları ödedikten sonra yanında çalışan işçisine 480 TL veriyor.

Son durumda esnafın elinde kazancının 2/5 i kaldığına göre, dükkan kirası kaç TL dir?

Soru 7


Evli çiftlerin de aralarında bulunduğu bir topluluktaki erkeklerin sayısının 6/5 katı, kadınların sayısına eşittir.

Bu topluluktaki kadın ve erkeklerin toplam sayısı 92 den az olduğuna göre, en çok kaç evli çift olabilir?

Soru 8


Nazlı çözeceği soruların 2/9 unu günde 12 tane çözerek, kalanlarını da günde 14 tane çözerek toplam 12 günde bitiriyor.

Buna göre, Nazlı'nın başlangıçta çözeceği kaç sorusu vardı?

Soru 9


Farkı 12 olan iki sayının toplamının 4 ü, küçük olan sayının 2 katından 6 eksiktir.

Buna göre, bu iki sayıdan küçüğü kaçtır?

Soru 10


Orhan'ın kalemlerinin sayısı; silgilerinin sayısının 5/6 sına, defterlerinin sayısının 4/3 üne eşittir.

Orhan'ın defterlerinin sayısı 30 dan fazla olduğuna göre, kalemlerinin sayısı en az kaçtır?

Soru 11


Bir çuval pirincin 2/5 inin 5/9 u satılınca 56 kg pirinç kalıyor.

Buna göre, çuvalda kaç kg pirinç vardır?

Soru 12


50 yolcusu bulunan bir otobüsten 6 bay ve 8 bayan yolcu iniyor.

Otobüste kalan bayların sayısı, bayanların sayısının 1/2 si olduğuna göre, başlangıçta otobüsteki bayan sayısı kaçtı?

Soru 13


Bir manav elindeki karpuzların önce 31 ünü, daha sonra kalanların 1/2 sini satıyor.

Manav ilk satışta 12 karpuz sattığına göre, elinde (ikinci satıştan sonra) kaç tane karpuzu kalmıştır?

Soru 14


Boş bir tenekenin ağırlığı a/2 gramdır. Tenekenin yarısı zeytinyağı ile doldurulduğunda ağırlığı b/2 gram geliyor.

Bu tenekenin tamamı zeytinyağı ile dolu iken toplam ağırlığı kaç gramdır?

Paylaş

KPSS Matematik Kesir Problemleri Test II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

oguzhan95
Doğru: 14
100 Puan
selin s
Doğru: 14
100 Puan
merve taşcı
Doğru: 14
100 Puan
tugbabeydag
Doğru: 12
85.7 Puan
soner bağdu
Doğru: 12
85.7 Puan