KPSS Matematik Kümeler Testi

KPSS Matematik Kümeler Testi

KPSS Matematik Kümeler Testi - çöz

KPSS Matematik Kümeler Testi soruları cevapları
KPSS Matematik Kümeler Testi

KPSS Matematik Kümeler TestiSoru 1


Bir topluluktaki insanların 12 si gözlüklü, 24 ü gözlüksüzdür.

Bu toplulukta erkek veya gözlüklü olanların sayısı 28 olduğuna göre gözlüksüz kadınların sayısı kaçtır?

Soru 2


Bir sınıfta hem futbol hem basketboI oynayan 4 öğrenci, futbol veya basketboldan en az birini oynayan 20 öğrenci vardır.

Sınıftaki futbol oynayan öğrenci sayısı basketbol oynayan öğrenci sayısının 2 katı olduğuna göre basketbol oynayan kaç öğrenci vardır?

Soru 3


A = {1,2,3}

C = {1, 2, 3, 4 ,5 ,6, 7} kümeleri verilmiştir.

B ≠ C olmak üzere A ⊂ B ⊂ C şartını sağlayan B kümesi en çok kaç elemanlıdır?

Soru 4


85 kişilik bir matematik bölümü öğrencilerinin hepsi, geometri, fizik ve lngilizce derslerinden en az birini almak zorundadır. Geometri alanların hepsi İngilizce, İngilizce alanların hepsi de fizik almıştır. Sadece fizik alanlann sayısı lngilizce alıp geometri almayanların sayısına eşittir.

Üç dersi de alanların sayısı 17 olduğuna göre sadece fizik alan kaç kişi vardır?

Soru 5


Bir apartmandaki dairelerin % 70'i A, % 40'ı B gazetesini almakta; %10 u da hiçbir gazeteyi almamaktadır.

Sadece B gazetesini alan 4 daire olduğuna göre sadece A gazetesini alan kaç daire vardır?

Soru 6


85 kişilik bir bölümde kimya dersinden başarılı olan 15 kız öğrenci vardır.

Bu bölümde kimya dersinden başarısız olan toplam 50 kişi olduğuna göre kaç erkek öğrenci kimya dersinde başarılıdır?

Soru 7


A = { s, e, r, k, a, n } kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde s bulunurken n bulunmaz?

Soru 8


Bir kursta keman veya piyano çalabilen 20 öğrenci vardır. Keman çalanların sayısı piyano çalanların sayısının 2 katı ve ikisini de çalabilenlerin sayısının ise 4 katıdır.

Buna göre bu kursta keman çalabilen kaç öğrenci vardır?

Soru 9


Bir anaokulunda 20 kişinin pembe veya mavi topu vardır.

6 kişinin hem pembe hem de mavi topu olduğuna göre sadece pembe veya sadece mavi topu olan kaç kişi vardır?

Soru 10


A kümesinin 63 tane öz alt kümesi vardır ve B kümesi 4 elemanlıdır.

Buna göre A ∩ B kümesi en çok kaç elemanlıdır?

Soru 11


KPSS Kümeler Test

Şekilde taralı bölgeyi aşağıdakilerden hangisi belirtir?

Soru 12


Gözlüklü ve gözlüksüz öğrencilerden oluşan 30 kişilik bir sınıfta, 10 kız öğrenci gözlüklüdür.

Sınıfta toplam 18 erkek öğrenci olduğuna göre kaç tane gözlüksüz kız öğrenci vardır?

Soru 13


3 ve 4 ile tam bölünebilen 250 den küçük kaç tane pozitif tam sayı vardır?

Soru 14


A = {1, 2, 3, 4}

B = {1, 2, 3, 4, 5, a, b} kümeleri veriliyor.

Buna göre A L B olacak şekilde kaç tane L kümesi yazılabilir?

Soru 15


A = {a, b, c, d, e}

kümesinin alt kümelerinin kaçında a ve b bulunur, d bulunmaz?

Soru 16


Bir otobüsteki insanlar için

A = {Kitap okuyanlar}

B = {Müzik dinleyenler}

C = {Dışarıyı seyredenler} kümesi tanımlanmıştır.

Buna göre aşağıdaki kümelerden hangisi müzik dinleyerek dışarıyı seyredenleri ifade etmektedir?

Soru 17


A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} kümesinin alt kümelerinin kaçında 3 ve 6 birlikte bulunur?

Soru 18


A = { 1, 2, 3, 4 }

A∪B = { 1, 2, 3, 4, 5 }

A \ B = { 1, 2 }

olduğuna göre B kümesinin özalt küme sayısı kaçtır?

Soru 19


s(A) = 13

s(A∩B) = 6

olduğuna göre s(A∪B) en az kaçtır?

Soru 20


Eleman sayıları farkı 3 olan iki kümenin alt küme sayıları farkı 56 dir.

Buna göre bu iki kümenin eleman sayıları toplamı kaçtır?

Paylaş

KPSS Matematik Kümeler Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

selçuk özel
Doğru: 20
100 Puan
Erhan Akbulut
Doğru: 20
100 Puan
zadeidi
Doğru: 20
100 Puan
merve taşcıoğlu
Doğru: 20
100 Puan
ulaşabii
Doğru: 20
100 Puan
KPSS Matematik Testleri