KPSS Matematik Modüler Aritmetik Testi

KPSS Matematik Modüler Aritmetik Testi

KPSS Matematik Modüler Aritmetik Testi - çöz

KPSS Matematik Modüler Aritmetik Testi soruları cevapları
KPSS Matematik Modüler Aritmetik Testi

KPSS Matematik Modüler Aritmetik TestiSoru 1


k iki basamaklı bir doğal sayıdır.

k ≡ 3 (mod4)

k ≡ 3 (mod5)

olduğuna göre k nin en küçük değeri kaçtır?

Soru 2


Bir pilot 3 günde bir uçuşa çıkmaktadır.

Bu pilotun ilk uçuşu pazartesi olduğuna göre 7. uçuşu hangi gündür?

Soru 3


1 < m ≤ 8

olmak üzere 18 - m ≡ 2 (mod m) denkliğini sağlayan m pozitif tam sayılarının toplamı kaçtır?

Soru 4


Bugün günlerden Pazartesi olduğuna göre 290 gün sonrası hangi gündür?

Soru 5


67 ≡ x (mod 6)

olduğuna göre x in değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 6


Oğuz matematik dersine 2 günde bir, kimya dersine 3 günde bir çalışmaktadır.

Oğuz matematik ve kimyaya ilk kez salı günü birlikte çalıştığına göre iki derse birlikte 5. kez hangi gün çalışır?

Soru 7


KALETAŞKALETAŞ... kelimesinin baştan 452. harfi nedir?

Soru 8


İki çalar saatten birincisi 20, ikincisi 15 dakikada bir çalmaktadır. Her iki saat ilk defa saat 12.00 de birlikte çalmıştır.

Birinci saat 10. defa çaldığında, ikinci saat ne zaman, kaçıncı defa çalıyor olur?

Soru 9


FAHRİFAHRİFAHRİ...

Yukarıdaki gibi FAHRİ kelimesi sürekli yanyana yazıldığında sondan 204 üncü harf aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


1277 • 2185 ≡ x (mod 9)

denkliğini sağlayan x kaçtır?

Soru 11


Saat tam 5 iken çalıştırılan bir saatin akrebi 98 saatlik süre dolduğunda kaçı gösterir?

Soru 12


1! + 2! + 3! + 4! + ... + 29!

sayısının 15 ile bölümünden kalan kaçtır?

Soru 13


Çarşamba günü saat 18.00 de uyumaya başlayan bir ayı 200 saat sonra uyandığında hangi gün ve saati yaşar?

Soru 14


4 günde bir nöbet tutan doktor ilk nöbetini pazartesi günü tuttuğuna göre 18. nöbetini hangi gün tutar?

Soru 15


Bir hasta 5 ayda bir kontrole gitmektedir.

10. kontrolüne haziran ayında giden hastanın ilk kontrolü hangi ayda olmuştur?

Soru 16


Bir sağlık ocağında hemşire 2 günde bir, doktor ise 5 günde bir nöbete kalmaktadır.

Hemşire ile doktor ilk nöbetlerini birlikte salı günü tuttuklanna göre birlikte 12. nöbetlerini hangi gün tutarlar?

Soru 17


Bir dershanede 20 dakikada bir, 24 dakikada bir ve 32 dakikada bir olmak üzere üç farklı zil çalmaktadır.

Bu üç zil ilk kez saat 9.30 da birlikte çaldığına göre ikinci kez saat kaçta birlikte çalar?

Soru 18


5 Temmuz 2018'dan başlayarak her gün yaprak takvimden bulunduğu günün yaprağını koparan bir kişinin kopardığı 76. yaprağın üzerindeki tarih aşağıdakilerden hangisidir? (1 ay= 30 gün alınız.)

Paylaş

KPSS Matematik Modüler Aritmetik Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

MUHAMMET FATİH U
Doğru: 18
100 Puan
Erdal19
Doğru: 18
100 Puan
merve taşcıoğlu
Doğru: 17
94.4 Puan
selim keskin
Doğru: 17
94.4 Puan
Selin S
Doğru: 16
88.8 Puan
KPSS Matematik Testleri