KPSS Matematik Oran Orantı Test

KPSS Matematik Oran Orantı Test

KPSS Matematik Oran Orantı Test - çöz

KPSS Matematik Oran Orantı Test soruları cevapları
KPSS Matematik Oran Orantı Test

KPSS Matematik Oran Orantı TestSoru 1


Eş güçte a işçi günde 4 er saat çalışarak bir işi 12 günde bitirebiliyor. Aynı eş güçte a+4 işçi günde 6 şar saat çalışarak aynı işi 4 günde bitirebildiğine göre, a kaçtır?

Soru 2


Eş güçte olan 8 işçi günde 6 şar saat çalışarak bir işi 40 günde bitirebilmektedir.

Aynı işi, bu işçilerle eş güçte olan 20 işçi günde 12 şer saat çalışarak kaç günde bitirir?

Soru 3


Birbirini çeviren üç dişli çarktan birincisi 3 kez döndüğünde, ikincisi 5 kez, üçüncüsü ise 6 kez dönmektedir. Üçünün üzerinde toplam 168 diş olduğuna göre, ikinci çarkın üzerinde kaç diş vardır?

Soru 4


120 tane ceviz birer yıl arayla doğmuş üç kardeşe yaşlarıyla orantılı olarak paylaştırıldığında, büyük kardeşe küçük kardeşten 1 ceviz fazla düşüyor.

Buna göre, küçük kardeşin yaşı kaçtır?

Soru 5


5 sayının aritmetik ortalaması x, 10 sayının aritmetik ortalaması x+6 dır.

Bu sayıların tümünün aritmetik ortalaması 22 ise, x kaçtır?

Soru 6


Bir sınıftaki kız öğrencilerin not ortalaması 3, erkek öğrencilerin not ortalaması 4 ve sınıfın not ortalaması 3,6 olduğuna göre, kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı kaçtır?

Soru 7


10 kişinin bulunduğu bir grubun yaş ortalaması 24 tür.

Bu gruptan yaş ortalaması 16 olan 5 kişi ayrılırsa, kalanların yaş ortalaması kaç olur?

Soru 8


Toplamları 45 ten büyük olan üç doğal sayının aritmetik ortalaması, bu sayılardan ikisinin aritmetik ortalamasının 4 katıdır.

Bu sayılardan en büyüğü en az kaç olabilir?

Soru 9


a ile b sayılarının aritmetik ortalaması 3,

a ile c sayılarının aritmetik ortalaması 6 ve

b ile c sayılarının aritmetik ortalaması 5 ise,

a, b ve c sayılarının harmonik ortalaması kaçtır?

Soru 10


a, b ve c birden farklı sayma sayılarıdır.

a tane sayının aritmetik ortalaması 3, b tane sayının aritmetik ortalaması 6 ve c tane sayının aritmetik ortalaması 10 dur. Bu sayılarının tümünün aritmetik ortalaması 8 ise,

a+b+c toplamı en az kaç olabilir?

Soru 11


Bir gruptan 24 yaşında bir kişi ayrılırsa, grubun yaş ortalaması 2 azalıyor. Eğer ilk gruba 37 yaşında bir kişi katılırsa, grubun yaş ortalaması 3 artıyor.

Buna göre, başlangıçta grupta kaç kişi vardı?

Soru 12


a ve b pozitif sayılardır. a ve b sayılarının aritmetik ortalaması 28 ve √ a+ √ b = 8 olduğuna göre, a ve b sayılarının harmonik ortalaması kaçtır?

Soru 13


Ardışık 10 doğal sayının aritmetik ortalaması a dır.

Bu sayıların en küçüğü çıkarıldığında, geri kalan 9 sayısının aritmetik ortalaması aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 14


İki pozitif sayının geometrik ortalaması 4 tür.

Bu sayıların birer fazlasının geometrik ortalaması 7 olduğuna göre, bu iki sayının aritmetik ortalaması kaçtır?

Paylaş

KPSS Matematik Oran Orantı Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Selin S
Doğru: 14
100 Puan
selçuk özel
Doğru: 14
100 Puan
merve taşcıoğlu
Doğru: 14
100 Puan
MUHAMMET FATİH U
Doğru: 14
100 Puan
canankilic
Doğru: 13
92.8 Puan
KPSS Matematik Testleri