KPSS Matematik Permütasyon Test

KPSS Matematik Permütasyon Test

KPSS Matematik Permütasyon Test - çöz

KPSS Matematik Permütasyon Test soruları cevapları
KPSS Matematik Permütasyon Test

KPSS Matematik Permütasyon TestSoru 1


Rakamlarının sayı değerleri çarpımı 12 olan üç basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır?

Soru 2


Rakamlarının sayı değerleri çarpımı 12 olan üç basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır?

Soru 3


3350 sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek dört basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir?

Soru 4


PEŞPEŞE kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek yazılacak 7 harfli anlamlı ya da anlamsız kelimelerin kaç tanesi PE ile başlar?

Soru 5


MATEMATİK kelimesinin harflerinin yerlerinin değiştirilmesi ile oluşturulan 9 harfli kelimelerin kaç tanesi M ile başlayıp M ile biter?

Soru 6


Özdeş; 5 mavi, 2 siyah, 3 kırmızı bilye yan yana dizilecektir.

Mavi bilyeler bir arada olmak şartıyla kaç farklı şekilde dizilebilir?

Soru 7


5 bayan ve 5 erkekten oluşan bir sınav komisyonu herhangi iki bayan yan yana gelmemek şartıyla yuvarlak bir masanın etrafına kaç farklı şekilde sıralanabilirler?

Soru 8


3 doktor ve 3 asistan, yuvarlak bir masa etrafında oturacaklardır.

En az iki doktorun yan yana olması koşulu ile kaç farklı şekilde bu yuvarlak masa etrafına sıralanabilirler?

Soru 9


15237

sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek yazılan sayılar küçükten büyüğe doğru yan yana yazıldığında oluşan sayı dizisinin baştan 250. rakamı kaçtır?

Soru 10


4 farklı fizik, 3 farklı kimya, 2 farklı matematik kitabı bir rafa matematik kitapları yan yana gelmemek şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilir?

Soru 11


237158 sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek 6 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir?

Soru 12


A = { a,b,c,d,e,f } kümesinin ikili permütasyonlarının kaçında en az bir sesli (ünlü) harf bulunur?

Soru 13


P(n,1) + P(2,1) = 3! olduğuna göre, n kaçtır?

Paylaş

KPSS Matematik Permütasyon Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

merve taşcı
Doğru: 9
69.2 Puan
Selin S
Doğru: 7
53.8 Puan
ela709652
Doğru: 6
46.1 Puan
Büşra TERZİ
Doğru: 6
46.1 Puan
Muhammet Er
Doğru: 6
46.1 Puan