KPSS Matematik Sayı Problemleri Testi

KPSS Matematik Sayı Problemleri Testi

KPSS Matematik Sayı Problemleri Testi - çöz

KPSS Matematik Sayı Problemleri Testi soruları cevapları
KPSS Matematik Sayı Problemleri Testi

KPSS Matematik Sayı Problemleri TestiSoru 1


Bir kutudaki kalemler öğrencilere 5'er 5'er dağıtıldığında 13 kalem artıyor. 20 kalem daha olsaydı her öğrenciye 8 kalem düşecekti. Buna göre, öğrenci sayısı kaçtır?

Soru 2


Elektrik faturası yatırmak için kuyruğa giren öğrencilerden Özcan baştan 25., Elçin sondan 20. dir. Elçin, Özcan'dan önde ve aralarında 5 öğrenci olduğuna göre, sıradaki öğrenci sayısı kaçtır?

Soru 3


Bir taksinin, taksimetresi ilk harekete başladığında 5 TL yazıyor. Her 100 metrede bir bu ücrete 2,5 TL ekleniyor. Buna göre, bu taksiye binip 2 km yol alan bir kişinin ödeyeceği ücret kaç TL dir?

Soru 4


Bir bitkinin boyu ölçüldükten sonra her yıl bir önceki yıl­daki boyunun 1/3'ü kadar uzuyor. Bitkinin ilk ölçülen bo­yu ile 2 yıl sonraki boyu arasındaki fark 210 cm olduğune göre, bitkinin ilk ölçülen boyu kaç cm dir?­

Soru 5


Bir depodaki defterlerin her defasında yarısının 7 fazla­sı alınıyor. 3. alınıştan sonra depoda hiç defter kalmı­yor. Buna göre, depoda başlangıçta kaç defter var­dı?

Soru 6


Bir manav, 3 tanesini 1 TL'ye aldığı limonların 5 tanesi­ni 2 TL ye satıyor ve 5 TL kar ediyor. Buna göre, bu manav kaç limon satmıştır?

Soru 7


Bir buket sarı ve beyaz güllerden oluşuyor. Bu buket­teki beyaz güllerin sayısı sarı güllerin sayısının 3 katından 2 eksiktir. Bukette 30 tane gül olduğuna göre, güllerin kaç tanesi beyazdır?

Soru 8


Bir adam parasının 1/3 üne 3 lira daha katarak 45 liralık bir kravat alıyor.

Buna göre, başlangıçta bu adamın kaç lirası vardı?

Soru 9


Bir öğrenci tanesi 1,2 ve 3 lira olan pullardan 15 tane alıp 27 lira ödüyor.

Buna göre, bu öğrenci 3 liralık pullardan kaç tane almıştır?

Soru 10


720 cm uzunluğundaki bir çubuk 30 cm ve 50 cm'lik parçalar halinde kesiliyor.

Buna göre, kaç ke­sim yapılmıştır?

Soru 11


Elçin 178 sayfalık kitabı bazı günler 5 sayfa, bazı gün­ler 7 sayfa okuyarak 26 günde bitiriyor.

Buna göre, Elçin kaç gün 7 sayfa okumuştur?

Soru 12


200 ve 240 gram kütleli portakallar tartıldığında 24 tanesi 5 kg geliyor.

Buna göre, bu portakallardan kaç tanesinin kütlesi 240 gramdır?

Soru 13


Bir sınıftan 2 kız öğrenci ayrılırsa, erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısının 2 katı oluyor. Sınıftan 5 erkek öğ­renci ayrılırsa kız ve erkek öğrenci sayıları eşit oluyor.

Buna göre, bu sınıfın mevcudu kaçtır?

Soru 14


Her doğru cevap için 3 puan kazanan ve her yanlış ce­vap için 2 puan kaybeden bir yarışmacı 16 soruluk bir sınavda 18 puan kazanıyor.

Her soruyu cevaplandırma zorunluluğu olduğuna göre, yarışmacı kaç soruya doğru cevap vermiştir?

Soru 15


12 kişinin bir kısmı 2 şer, bir kısmı 5'er lira vererek 39 liraya bir araba kiralıyorlar.

Buna göre, kaç kişi 2 şer lira vermiştir?

Soru 16


Öğretmen 48 kişilik bir sınıfta öğrencileri 3 er ve 5 er kişilik çalışma gruplarına ayırıyor. 12 grup oluşturulduğu­na göre, bu grupların kaç tanesi 5 er kişiliktir?

Soru 17


Haftalık sabit miktarda üretim yapan bir iş yerindeki işçiler haftada 30 ar saat çalışmaktadırlar. İşçi sayısı 3 artırılırsa, her işçi haftada 24 saat çalışacağına göre, bu iş yerinde kaç işçi vardır?

Soru 18


Çalıştığı gün için ücret alan bir işçi her gün 26 TL harcıyor. 30 günde 24 iş günü çalışarak bir ayda 420 TL biriktirdiğine göre, işçinin günlük kazancı kaç TL dir?

Soru 19


Bir çiftlikte, koyunların sayısının 8 katı kadar tavuk vardır. Tavuklarla koyunların ayaklarının toplam sayısı 360 ise çiftlikte kaç tane tavuk vardır?

Soru 20


Bir lokantaya toplam 80 tane sandalye ve tabure yapı­lacaktır. Sandalyeler 4, tabureler 3 ayaklı olacaktır. Toplam 290 ayak kullanıldığına göre, lokantacı kaç tabure yaptırmıştır?

Paylaş

KPSS Matematik Sayı Problemleri Testi sorularını online çözebilirsiniz.