KPSS Matematik Sayılar Testi

KPSS Matematik Sayılar Testi

KPSS Matematik Sayılar Testi - çöz

KPSS Matematik Sayılar Testi soruları cevapları
KPSS Matematik Sayılar Testi

KPSS Matematik Sayılar TestiSoru 1


x ve y pozitif tam sayılardır.

(x- 4)(y 5) = x.y+15 eşitliğini sağlayan y nin en küçük değeri için x kaçtır?

Soru 2


m, n, x birer tam sayıdır.

m.n = x

x - m=15 olduğuna göre, n nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

Soru 3


Toplamları 9, çarpımları 0 olan iki sayının kareleri toplamı kaçtır?

Soru 4


x, y, z birbirinden farklı birer doğal sayı olmak üzere,

2x = 3y ve 5y = 4z ise x+y+z toplamı en az kaçtır?

Soru 5


(12 + x): 5 - 4 işleminin sonucunun en küçük sayma sayısı olması için x kaç olmalıdır?

Soru 6


a ve b doğal sayılardır.

a.b=8 olduğuna göre (a+b) toplamının en küçük değeri kaçtır?

Soru 7


Çarpımları (- 24) olan iki tam sayının farkı en çok kaçtır?

Soru 8


x, y ∈ N olmak üzere, x · (y - 3) - 7 = 3 ise x + y toplamı en çok kaçtır?

Soru 9


Birbirinden farklı en çok kaç tane rakamın toplamı 15 olur?

Soru 10


x, y, z birbirinden farklı sayma sayıları olmak üzere,

x · y + z = 17

y · z + x = 32

ise y nin en büyük değeri kaçtır?

Soru 11


A = -3x + 4

B = 3x + 12

olduğuna göre A · B çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır?

Soru 12


a ile b birer doğal sayı

a+b = 11 olduğuna göre, 2a+b nin en küçük değeri kaçtır?

Soru 13


a ve b birer tam sayıdır.

a+2b = 19

3a-b = 8

ise a·b kaçtır?

Soru 14


a negatif tam sayı ve b pozitif tam sayıdır.

2a - 3b = -20 eşitliğini sağlayan kaç tane a değeri vardır?

Soru 15


a, b, c pozitif tam sayılardır.

a . c= 24

a . b = 18 ise, (a+b+c) toplamı en az kaçtır?

Soru 16


a, b, c birer tam sayı ve c <- 1 olmak üzere, a ·c = 9 b. c= 12 ise, (a + b + c) toplamı kaçtır?

Soru 17


Aşağıdaki bilgilerden kaç tanesi daima doğrudur?

I. iki doğal sayının farkı doğal sayıdır.

II. iki doğal sayının bölümü doğal sayıdır.

lll. İki tam sayının farkı doğal sayıdır.

IV iki tam sayının toplamı tam sayıdır.

V iki sayma sayısının farkı sayma sayısıdır.

Paylaş

KPSS Matematik Sayılar Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Büşra TERZİ
Doğru: 17
100 Puan
merve taşcıoğlu
Doğru: 17
100 Puan
MUHAMMET FATİH U
Doğru: 17
100 Puan
Burak3099
Doğru: 17
100 Puan
meryem_138
Doğru: 17
100 Puan
KPSS Matematik Testleri