KPSS Matematik Sayısal Mantık Testi II

KPSS Matematik Sayısal Mantık Testi II

KPSS Matematik Sayısal Mantık Testi II - çöz

KPSS Matematik Sayısal Mantık Testi II soruları cevapları
KPSS Matematik Sayısal Mantık Testi II

KPSS Matematik Sayısal Mantık Testi IISoru 1


1. - 2. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Asal çarpanlarına ayrıldığında her bir asal çarpanının kuvveti 1 olan pozitif lam sayıya "karesiz sayı" denir.

Örnek: 30 sayısı, asal çarpanlarına

30 = 21.31.51 biçiminde ayrıldığından bir karesiz sayıdır.

Bun  göre aşağıdakilerden hangisi bir karesiz sayıdır?

Soru 2


I. Bir basamaklı en büyük karesiz sayı 8 dir.

II. İki basamaklı en küçük karesiz sayı 10 dur.

III. İki basamaklı en büyük karesiz sayı 99 dur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Soru 3


3. - 5. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Yazılışı, tersten yazılışı ile aynı olan sayılara palindrom sayı adı verilmektedir.

Örneğin, 3, 44, 505, 1991 sayıları birer palindrom sayıdır.

200 ile 350 arasında kaç tane palindrom sayı vardır?

Soru 4


2011 sayısından büyük ilk palindrom sayı ABBA olduğu na göre A + B toplamı kaçtır?

Soru 5


3 e kalansız bölünebilen kaç tane dört basamaklı palindrom sayı vardır?

Soru 6


6. - 7. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Üç basamaklı ABC sayısı için simetrik fark

SF(ABC) = l ABC - CBA l

biçiminde tanımlanıyor.

SF(A87) = 495 olduğuna göre A kaçtır?

Soru 7


SF(ABC) = SF(ABC + 60) eşitliği sağlandığına göre B aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 8


8. - 9. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

İki basamaklı doğal sayılar kümesinden tam sayılar kümesine bir f fonksiyonu f (AB) = AB - A • B biçiminde tanımlanıyor.

Örnek: f (23) = 23 - 2·3 = 23 - 6 = 17

f (35) - f (15) ifadesinin değeri kaçtır?

Soru 9


f (7B) = 34 olduğuna göre B kaçtır?

Soru 10


10. - 13. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

x en çok üç basamaklı pozitif bir tam sayı olmak üzere

T(x): x sayısının basamaklarındaki rakamların toplamı

Ç(x): x sayısının basamaklarındaki rakamların çarpımı olarak tanımlanıyor.

ÖRNEKLER:

T(3) = 3

T(34) = 3 + 4 = 7

Ç(5) = 5

Ç(314)= 3 • 1 • 4=12

T (75) + Ç (57) toplamı kaçtır?

Soru 11


Ç(x) = 12 yapan en büyük üç basamaklı sayı için T(x) kaçtır?

Soru 12


Ç(x)=81 yapan kaç farklı x tam sayısı vardır?

Paylaş

KPSS Matematik Sayısal Mantık Testi II sorularını online çözebilirsiniz.