KPSS Matematik Temel Kavramlar Test

KPSS Matematik Temel Kavramlar Test

KPSS Matematik Temel Kavramlar Test - çöz

KPSS Matematik Temel Kavramlar Test soruları cevapları
KPSS Matematik Temel Kavramlar Test

KPSS Matematik Temel Kavramlar TestSoru 1


x, y, z doğal sayılar

x > y > z > 7 ve x + y + z = 114

eşitliğinde y nin en büyük değeri kaçtır?

Soru 2


a ve b birer reel sayıdır.

a + b = 17 olduğuna göre,

a.b nin alabileceği en büyük değer kaçtır?

Soru 3


3a+ 17/a + 2 kesri tam sayı olduğuna göre,

a nin alabileceği kaç tam sayı değeri vardır?

Soru 4


x, y, z pozitif tam sayı,

x.y = 3m ve y.z = 4m

x + y + z nin alabileceği en büyük değer 57 olduğuna göre, x + y + z nin en küçük değeri kaçtır?

Soru 5


x, y, z pozitif tam sayı

x + 3 y - 2z = 37 ve x + z = 7 olduğuna göre,

y nin alabileceği en büyük değer kaçtır?

Soru 6


a < 0 olmak üzere;

4ab - 17a < 0 koşulunu sağlayan b nin en küçük tam sayı değeri kaçtır?

Soru 7


a, b, c birbirinden farklı rakamlar olduğuna göre, 7a - 5b + 6c ifadesinin en küçük değeri kaçtır?

Soru 8


a ≠ 0 olmak üzere,

a ve b birer tam sayıdır.

a.b + 4a = 13

eşitliğini sağlayan en küçük b değeri kaçtır?

Soru 9


Farkı 5 olan a ve b doğal sayılan verilsin.

Bu sayıların büyüğünden 3 çıkarılıp küçüğüne 3 eklenmesiyle oluşan sayıların çarpımı a ile b nin çarpımından kaç fazladır?

Soru 10


x < 0 < y < z olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle negatiftir?

Soru 11


x, y, z birbirinden farklı pozitif tam sayıdır.

x - y/z = 15 olduğuna göre,

x.y.z nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

Soru 12


a, b, c birbirinden farklı pozitif tam sayı,

3a + 4b + c = 23 olduğuna göre,

c nin en büyük değeri için a + b + c kaçtır?

Soru 13


x, y, z birbirinden farklı pozitif tam sayılar,

3x + 2y + z = 103 olduğuna göre,

x in en büyük değeri kaçtır?

Soru 14


a, b, c birer pozitif tam sayı

2a = 5b

3b = 4c

a + b + c nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

Soru 15


a, b, c birer tam sayıdır.

a.b = 12

b.c = - 24 olduğuna göre,

a + b + c nin en büyük değeri kaçtır?

Soru 16


x tam sayı ve y asal sayısı için

xy - 6x = 20 eşitliği veriliyor.

Buna göre, y nin alabileceği en büyük değer kaçtır?

Soru 17


a, b birer doğal sayıdır.

(5a + 3) (4b - 3) = 23 olduğuna göre, a kaçtır?

Soru 18


x < y < 0 < z olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima negatiftir?

Soru 19


x, y, z doğal sayıdır.

x.y = 28 ve x - y = z olduğuna göre,

z nin alabileceği en büyük değer kaçtır?

Soru 20


x, y pozitif tam sayıdır.

3x + 5y = 71 olduğuna göre,

y nin alabileceği en büyük pozitif tam sayı değeri kaçtır?

Paylaş

KPSS Matematik Temel Kavramlar Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

merve taşcıoğlu
Doğru: 20
100 Puan
MUHAMMET FATİH U
Doğru: 20
100 Puan
artikyeter
Doğru: 20
100 Puan
Emrullah Kendirligil
Doğru: 19
95 Puan
1903yusra
Doğru: 19
95 Puan
KPSS Matematik Testleri