KPSS ÖABT Rehber Öğretmenliği Deneme Sınavı

KPSS ÖABT Rehber Öğretmenliği Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS ÖABT Rehber Öğretmenliği Deneme Sınavı

KPSS ÖABT Rehber Öğretmenliği Deneme Sınavı

KPSS ÖABT Rehber Öğretmenliği Deneme Sınavı - çöz

KPSS ÖABT Rehber Öğretmenliği Deneme Sınavı soruları cevapları
KPSS ÖABT Rehber Öğretmenliği Deneme Sınavı


Soru 1


Sinir hücresindeki sinyallerin aktarım hızını artıran, yine bu sinyallerin diğer hücrelerdeki sinyallerle karışmasını engelleyen sinir hücresindeki yalıtkan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi algıda seçicilik ile ilgili doğru bir ifade değildir?

Soru 3


Toplumla bireyin bütünleşmesini sağlayan sosyal, ekonomik, politik ve kültürel sistemlerin tümünden, kısmen veya tamamen yoksun olma durumu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?

Soru 4


Bankamatiğe gidildiğinde önce kartın makineye sokulup daha sonra şifrenin yazılması ve ardından işlemlerin yapılması gerektiğinin bilinmesi uzun süreli belleğin aşağıdaki hangi türünde yer almaktadır?

Soru 5


Bir iş yerinde ayın personeli seçilir ve ödüllendirilir. Uygulamayı yapan iş yerinin diğer çalışanlarının performanslarında gözle görülür bir artış meydana gelmiştir.

Bu durum aşağıdaki sosyal öğrenme kuramı kavramlarından hangisiyle ilişkilidir?

Soru 6


Çocuklar ahlaki gelişim sürecinde öncelikle kuralların değişmeyeceğini, katı bir şekilde uygulanılması gerektiğini, herkesin aynı ahlaki yapıda davrandığını düşünürken yaş ilerledikçe bu kuralların esnetilebileceğini, herkesin ahlaki yapısının farklılık gösterebileceğini düşünürler.

Bu durum gelişim psikolojisinin aşağıdaki hangi temel ilkesi ile ilişkilidir?

Soru 7


Sınıfları çok kalabalık olduğu için matematik dersini anlayamayan öğrenciye annesi ve babası özel ders aldırmıştır. Bire bir olarak özel ders alan öğrenci matematik sorularını yapabilmiştir.

Bu durum Vygotsky'nin bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

Soru 8


Genellikle "sokak zekası" olarak adlandırılan ve bilgileri, gerçek dünyada ya da problemlerin çözülmesinde uygulayabilme becerisini içeren zeka tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Bireyin kendi davranışlarını gözlemleyip, kendi için oluşturduğu ölçütlerle karşılaştırarak bir yargıda bulunmasını ve gerektiğinde davranışlarını ölçütlere uygun hale getirmek üzere değiştirmesi gerektiğini söyleyen kişilik kuramcısı ve bu durumu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Danışan: Annemden nefret ediyorum, çok kızgınım ona. Biliyorum şimdi "Nasıl konuşur böyle?" diyorsunuz ama lıissettilderim bunlar. Ne yapabilirim? Danışman: Hayır, hayır! Hiç öyle düşünmedim.

Danışmanın bu tepkisi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 11


Danışman: Sizi buraya getiren nedir?

Danışan: Bir arkadaşım var. Beş yıldır tanışıyoruz. Ben ona karşı bir şeyler hissediyordum galiba. Oda hissediyor. Yani herhalde hissediyordur. Yoksa niye görüşsün ki benimle. Bir türlü gelip açılmadı bana. Ben de açılmadım. Ama aslında ne var ki utanacak. Söyle gitsin, değil mi? Ucunda ölüm mü var? Ama işte böyle abartıyorum, saçmalayıp duruyorum.

Bu ifadelere göre danışan, aşağıdaki hangi duyguyu yaşamamaktadır?

Soru 12


Bir danışan, tıbbi bir nedeni olmayan ağrılar yaşadığı için psikolojik danışmana yönlendirilmiştir. Danışma sürecinde danışanın, bu ağrılardan elde ettiği kazanımların neler olabileceği kendisine fark ettirilmiştir. Danışan, işin içinden çıkamadığı ailevi problemleri karşısında bu semptomları geliştirmiştir.

Bu vakada psikolojik danışmanın başvurduğu teknik aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 13


Danışanların, ulaşamayacaklarını düşündükleri hedeflere "ulaşmış gibi" davranarak bilişsel haritalarını değiştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Danışan: Eşim her şeye müdahale ediyor. Bunaldım artık.

Danışman: Öfkelisin.

Danışan: Hayır, öfke değil aslında.

Danışman: Eşin hakkında konuşurken yumruğunu sıkılı tuttuğunu fark ettim. Yumruğunu biraz daha sıkar mısın? Biraz daha sıkı lütfen! Yumruğuna ses verir misin? Neler söylüyor?

Danışan: Kızgınlık.

Bu diyalogda danışmanın kullandığı teknik ve ait olduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Danışan: Babam çok baskıcı biri.

Danışman: Bu sonuca nasıl ulaştın? D

anışan: Ben evden kaçtıktan sonra başladı bu baskılar. Kimlerle konuştuğumu soruyor. Eve birazcık geciksem hemen arıyor. Bana ulaşmadığında okulu arıyor.

Danışman: Senin için endişeleniyor.

Danışan: Ha! Yani aslında baskı yapmak değil amacı. Hiç böyle düşünmemiştim.

Bu diyalogda danışmanın kullandığı teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


Danışan gerçek hayatta nasıl davranıyorsa ve diğer insanlarla nasıl ilişkileniyorsa bir süre sonra psikolojik danışmana da aynı şekilde davranmaya ve aynı şekilde ilişkilenmeye başlar. Örneğin, gerçek hayatta yaşadığı iletişim problemlerinde sürekli haksızlığa uğradığını söyleyip onaylanmak isteyen bir danışan, psikolojik danışmandan da onay almaya çalışır.

Bu açıklama aşağıdaki terapötik koşullardan hangisinin önemine dair bir gerekçe olabilir?

Soru 17


Kişinin bir diğer insanın ya da bir grubun bazı özelliklerini ve inançlarını kendi benliğine katarak kişiliğinin bir parçası haline getirme durumu aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

Soru 18


- Hastanın belleğinde depolanmış bilgilerin hatırlanamamasıdır.

- Kişinin yaşamındaki stresli ya da travmatik olaylarla ilgilidir.

- Genel bilgi ile ilgili bellek etkilenmez.

Verilen öncüller aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

Soru 19


Aşağıdakilerden hangisi down sendromlu birinde görülen fiziksel bir belirti değildir?

Soru 20


Çocukların yaşıtlarıyla kıyaslandığında beklenen zamanda dillerini geliştirmeme durumu ve bu nedenle anlama ve anlatmada yaşadıkları durum aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

Soru 21


Aşağıdakilerden hangisi çocukların yaşamış olduğu okul korkusunun nedenlerinden biri olamaz?

Soru 22


Aşağıdaki test tekniklerinden hangisinin uygulanabilmesi için özel bir eğitime ve sertifikaya ihtiyaç yoktur?

Soru 23


Danışman Ayşegül Hanım okuldaki 1. sınıf öğrencilerinin istek, beklenti ve problemlerini ortaya çıkarmak amacıyla öğrencilere "Bir çizgi film kahramanı olsaydınız hangisi olurdunuz ve ne yapardınız ?" şeklinde sorular yöneltmiştir.

Ayşegül Hanım'ın kullandığı teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 24


l. Bireyi tüm özellikleri ortaya çıkarmak mümkün değildir, ancak tüm özelliklerini ortaya çıkarmaya çalışmak ilkesel olarak kabul edilmelidir.

II. Teknikler ayrı zamanlarda değil, yakın zaman dilimi içinde uygulanmalı ve bir arada değerlendirilmelidir.

III. Öğrencilere ilişkin genel bilgiler öğretmen ve idarecilerle paylaşılmalıdır

IV. Her teknik her bireyin durumu veya sorunu için uygun olmayabilir. Bu nedenle tekniklerin belirlenmesinde seçici davranmak gerekir.

Bireyi tanıma uygulamalarıyla ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Soru 25


Aşağıdaki tekniklerden hangisinde, tekniğin uygulandığı bireyden kaynaklı yanıltma hatasının ortaya çıkması beklenmez?

Soru 26


Test teknikleri uygulamalarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 27


27. - 31. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Bir çiftçi sonbaharda tohum eker. Kışın havanın, ortamın sertliğinden dolayı tohumlar toprak altında saklanır. ilkbaharla birlikte havalar yumuşar. Çiftçi de bu arada toprağı sular ve havalandırır. Bu uygun ortamı hisseden tohum, kabuğunu kırarak kendini açar ve gün yüzüne çıkar. Yaz mevsimi geldiğinde, tohumlar ürüne dönüşmüş olur ve çiftçi de elde ettiği meyve ve sebzelerin hasadını yapar.

Grupla psikolojik danışma evrelerini yukarıdaki tohumların geçirdiği değişimlere benzetecek olursak ilkbaharda, tohumun saklandığı kabuğu kırarak kendini açması, grubun aşağıdaki hangi evresi ile benzeşir?

Soru 28


Çiftçinin toprağı sulaması ve havalandırması benzetmesi, liderin aşağıdaki hangi davranışını çağrıştırmaz?

Soru 29


"Kışın havanın ve ortamın sertllğinden dolayı tohumlar toprak altında saklanır." ifadesi danışanların aşağıda" ki hangi davranışları için söylenmiş olamaz?

Soru 30


"Yaz mevsimi geldiğinde, tohumlar ürüne dönüşmüş." ifadesi grubun aşağıdaki hangi evresi ve bu evre" de meydana gelmesi beklenen gelişmeyi sembolize etmektedir?

Soru 31


Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Soru 32


Lise son sınıf öğrencisi ilkim, güzel sanatlar fakültesine gitmek istemektedir. Ancak bu eğitimin ciddi bir maliyet yaratacağını ve bu maliyetin ailesi tarafından karşılanamayacağını bilen ilkim, artık bir eğitim fakültesinde eğitim almayı düşünmeye başlamıştır.

Buna göre İlkim'in mesleğe yönelmesinde etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 33


"Bir mesleğe hazırlanma, meslek görevlerini gerçekleştirme, serbest zaman, hizmet içi eğitim süreçlerini ayrıca diğer toplumsal rolleri ve bu görevlerdeki değişim ve gelişim süreçlerini içeren, dinamik bir şekilde yaşam boyu devam eden süreç" olarak tanımlanır.

Açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 34


Jung'un kişilik tipleri kuramındaki temel kavramlardan etkilenerek, kişiliğin içe veya dışa dönüklük boyutunu, dünyayı nasıl algıladığı ve yargıladığıyla ilgili yönlerini dikkate alarak meslekle bağdaştıran kariyer kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 35


Uygulanan kendini araştırma envanteri sonucunda gelenekçi ve sanatçı tip puanları yüksek çıkan bireyle ilgili olarak Holland'ın tipoloji kuramına göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 36


Bir öğretmen 30'ar öğrencinin bulunduğu üç farklı şubeye aynı dersi vermektedir. Ünite sonunda üç şubeye de aynı ölçme aracıyla ölçüm yapıp başarı ortalamalarını karşılaştırmak istemektedir.

Buna göre öğretmenin kullanması en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 37


Bir rehber öğretmen 8. sınıf öğrencilerinin öğrenilmiş çaresizlik düzeylerini ölçmek için geliştirilmiş "Depresif Yükleme Biçimi Ölçeği"ni öğrencilere uygulamıştır. Öğrencilerin başarısını ve başarısızlığını farklı durumlara yüklediği sorulara 1, yükleme yapmadığı sorulara 0 puan vermiştir.

Öğretmenin bu ölçekle ilgili yapacağı güvenirlik çalışmasında aşağıdaki hangi yöntemi kullanması daha uygun olur?

Soru 38


Okul rehberlik ve psikolojik danışma programında, programın kimler tarafından uygulanacağı, programın hedef kitlesi, neden böyle bir programa ihtiyaç duyulduğu, programın nasıl organize edildiği gibi bilgiler aşağıdaki hangi bölümde yer alır?

Soru 39


Okulda çalışan psikolojik danışman Sinem Hanım, öğrencisiyle yürüttüğü danışma sürecinde öğrencisinin kendisine aşık olduğunu söylemesi durumunda aşağıdakilerden hangisini yaparsa mesleki etik anlamında doğru bir davranış sergilemiş olacaktır?

Soru 40


Psikolojik danışma sürecinde geçerliliği tam olarak sağlanmamış, ispatlanmamış kişisel yaklaşımları danışan üzerinde kullanmak aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilir?

Soru 41


Aşağıdaki sorulardan hangisi psikolojik danışma kapsamında kurulması gereken terapötik iletişime katkı sunar?

Soru 42


Danışan: Çocuğuma ödev yaptıramıyorum. Ne yapsam olmuyor. Ben de bırakıyorum.

Danışman: Çocuğunuzun ödev yapmaması ile ilgili olarak kendinizi çaresiz hissediyorsunuz.

Danışan: Evet.

Danışman: Çareslzlik nasıl bir duygu?

Danışan: Elimden bir şey gelmiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum.

Danışman: Yapacağınız şeyin yanlış olmasından korkuyorsunuz. Yönteminizin doğru olduğundan emin değilsiniz. Bu nedenle, çocuğunuzu kendi haline bırakıyorsunuz.

Altı çizili danışman tepkisi aşağıdaki hangi terapötik beceriye örnek olabilir?

Soru 43


Danışan: Eşim, babamın yanında "Bana farklı şey söylüyorsun, babana farklı şey. Bu ikiyüzlülüktür." dedi. Bu çok ağırıma gitti.

Danışanın ifadesi aşağıdaki hangi terapötik becerinin günlük hayattaki yanlış ve etkisiz kullanımına bir örnektir?

Soru 44


Grup üyesi Esra: Bence saçmalıyorsun Betül. Yani bir baba çocuğundan nefret eder mi? Ne olursa olsun o senin baban.

Lider: Esra, bunun yerine Betül'ün söylediklerinden nasıl etkilendiğini, ne tür duygular hissettiğini bizimle paylaşabilir misin?

Danışmanın bu tepkisi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Soru 45


Uzun saatler sürdürülen oturumlarla danışanların dirençlerinin kırılmasının hedeflendiği grup türleri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 46


Görev yaptığı okulda şiddet olaylarının, riskli davranışların arttığını gören psikolojik danışman Korhan Bey, idarecilerin, öğretmenlerin ve velilerin de içinde yer aldığı bir çalışma düzenler.

Korhan Bey'in yaptığı bu çalışma aşağıdaki hangi tür grup çalışmalarına örnek oluşturur?

Soru 47


Psikolojik danışmanı bulunmayan okullarda aşağıdaki hangi rehberlik hizmetlerinin etkili sunulmasında daha fazla güçlük yaşanır?

Soru 48


Anne: Kızım odanı topladın mı? Akşam misafirler gelecek.

Kızı: Anne lütfen o köpeği alalım çok tatlı. Söz veriyorum ona çok iyi bakacağım

Anne: Kimse, "Ne dağınık kız." demez, "Annesi yetiştirememiş." derler.

Bu diyaloğa göre ortaya çıkan çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 49


Sınıfta yapılan "Kime göre ben neyim?" tekniği uygulamasında bir öğrenci, yakın sosyal çevrenin kendisini hep olumsuz özelliklerle algıladığıyla ilgili yargılarını belirtmiştir.

Bu durumda bu öğrenci için uygulanması gereken öncelikli teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 50


Rehberlik araştırma merkezinde görev yapan uzmanlar kendilerine gelen bir öğrencide hafif düzeyde zihinsel yetersizlik tespit etmişlerdir. Daha sonra bu uzmanlar öğrencinin durumuyla ilgili çözümler üretebilmek ve ortak bir strateji belirleyebilmek amacıyla öğrencinin velilerini de alarak bir toplantı düzenlemişlerdir.

Düzenlenen bu toplantı aşağıdaki tekniklerden hangisine örnek oluşturur?


Testin Enleri

mehmetyüksel
Doğru: 46
92 Puan
MuratPDR
Doğru: 46
92 Puan
medine çay
Doğru: 45
90 Puan
Vahide61
Doğru: 42
84 Puan
Mrve
Doğru: 41
82 Puan
KPSS ÖABT Deneme Çöz