KPSS Öğrenme Gestalt ve Bilgiyi İşleme Kuramı Test

KPSS Öğrenme Gestalt ve Bilgiyi İşleme Kuramı Test

KPSS Öğrenme Gestalt ve Bilgiyi İşleme Kuramı Test - çöz

KPSS Öğrenme Gestalt ve Bilgiyi İşleme Kuramı Test soruları cevapları
KPSS Öğrenme Gestalt ve Bilgiyi İşleme Kuramı Test

KPSS Öğrenme Gestalt ve Bilgiyi İşleme Kuramı TestSoru 1


Bilgiyi işleme kuramına göre aşağıdakilerden hangisi kısa süreli belleğin görevlerinden biri değildir?

Soru 2


Geçtiğimiz seneye kadar ilköğretim 1.sınıf öğrencilerine okuma yazma öğretilirken önce cümle sonra kelime daha sonra heceler öğretilmekteydi.

Önceden kullanılan bu yöntem aşağıdaki kuramlardan hangisine uygun bir yöntem olarak ifade edilir?

Soru 3


Hedeflenen davranışları öğrencilere kazandırmak istediğimiz davranışlara ulaşmak için önce bu davranışlara benzeyen ve yakın davranışların pekiştirilmesi ve bu işlemin istenen standartlara ulaşıncaya kadar aşamalı olarak devam ettirilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir?

Soru 4


Bir nesneyi değişik koşullarda dahi aynı biçimiyle algılarız. Örneğin; kişiyi uzaktayken küçük görmemize rağmen onu normal boyutunda algılamamız gibi.

Yukarıdaki ifade aşağıdaki algı yasalarından hangisi ile açıklanır?

Soru 5


Annesinin tüm uyarılarına rağmen odasının duvarlarını çizen Kerem'e annesi bir kutu kalem verip bütün duvarları kalemleri bitirene kadar çizdirir. Bu olaydan sonra Kerem odasının duvarlarını çizmemiştir.

Kerem'in annesi istenmeyen davranışı ortadan kaldırmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmıştır?

Soru 6


Kardeşiyle oyun oynarken sürekli kavga eden, bir türlü kardeşiyle anlaşamayan Kaan'a annesi, kardeşiyle uyumlu bir şekilde oyun oynamayı sağlamak için önceleri 10 dakika oynadığında onu ödüllendirmiş, sonra 20 dakika oynadığında ödül vermiş ve bu şekilde Kaan bir saat kardeşiyle kavga etmeden oyun oynamıştır.

Kaan'ın annesi davranışın kazanılmasında aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmıştır?

Soru 7


Öğrenci öğrenme sürecinde birbirine benzeyen uyaranları daha kolay öğrenir. Bir kelime öğrencinin zihninde başka kelimeleri hatırlattıkça öğrenme daha etkili olur. Örneğin; tatil dendiğinde deniz, kum, güneş, sıcak gibi diğer kelimeler de hatırlanarak aralarında bağ kurulur.

Yukarıda yapılan açıklama öğrenmeyi etkileyen faktörlerden hangisi ile açıklanır?

Soru 8


Bir anne oğluna çay demlemeyi öğretmek için sırasıyla çaydanlığa su koyma, çaydanlığı ateşe koyma, suyun kaynaması ve çayı demleme gibi birbirine bağlı davranışları aşamalara bölerek ve oğlu her aşamayı yaptığında ona "aferin" diyerek bu davranışı aşama aşama öğretmiştir.

Annenin kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Thorndike'ın bağlaşımcılık kuramındaki "ait olma ilkesi" ile Gestalt psikolojisinde öğrenmenin temelini oluşturan aşağıdaki algısal örgütleme yasalarında hangisi arasında bir ilişki söz konusudur?

Soru 10


Dikkat ve algılama süreçlerinin yer aldığı bilgi deposu, bilgiyi işleme kuramcılarına göre aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Bir yabancı dili rahatlıkla konuşabilen bir insanın, ikinci bir yabancı dili öğrenirken; her iki dilin bir çok kavramının yazılışlarındaki benzerlikten dolayı bazı kavramların telaffuzlarını karıştırması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

Soru 12


Öğrenme, gelişim, büyüme ve olgunlaşma kavramlarının tanımı ile gelişimin temel ilkeleri, davranışçı ve bilişsel öğrenme kuramları arasındaki temel farklılıklar ve benzeri öğrenmelerimizi sakladığımız bellek türü bilgiyi işleme kuramcılarına göre aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

KPSS Öğrenme Gestalt ve Bilgiyi İşleme Kuramı Test sorularını online çözebilirsiniz.