KPSS Öğrenme-Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Test

KPSS Öğrenme-Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Test

KPSS Öğrenme-Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Test - çöz

KPSS Öğrenme-Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Test soruları cevapları
KPSS Öğrenme-Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Test

KPSS Öğrenme-Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler TestSoru 1


Bir yabancı dili çok iyi okuyup yazabilen bir insanın, ikinci bir yabancı dili daha kolay öğrenmesi, en iyi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

Soru 2


Sınıf öğretmeni olan Ezgi Hanım, yeni bir kitap aldığında öncelikle içindekiler bölümüne ve arka kapağında kitap için yazılanlara bakarak kitabın içeriği hakkında bilgi sahibi olmaya çalışmaktadır. Okumak için uygun zamanı olduğunda da kitabı kelime kelime, cümle cümle ve sayfa sayfa okuyup bitirmektedir. Okuma eylemini bitirdiğinde ise, kitabın içeriği ve ana temasını uzun süreli belleğinde tüm yaşamı boyunca özet olarak saklamaktadır.

Ezgi Öğretmen'in kitabı okumadan önce, okurken ve sonrasında kullandığı öğrenme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Fen bilgisi öğretmenliği bölümü son sınıfında okuyan ve KPSS'ye hazırlanan Seda, gelişim psikolojisindeki bazı kavramları belleğinde tutmakta zorlandığını söyleyerek dersin hocasından yardım istemiştir. Dersin hocası da yeni öğrendiği dil gelişimiyle ilgili bir kavram olan "aşırı kurallaştırmayı" ve daha önce bildiği Türkçe'deki "anlatım bozukluğunu" ilişkilendirmesini ve bunu yeni öğreneceği tüm kavramlar için yapmasını önermiştir.

Öğretmenin bu önerisi sözel bir malzemenin öğrenilmesinde etkili olan aşağıdaki özelliklerden hangisine uygun bir örnek olabilir?

Soru 4


Göze üflenen hava, bizde otomatik olarak göz kırpma tepkisine neden olurken; diz kapağımızın belli bir bölgesine vurulması ise, ayağımızın doğal ve otomatik olarak hareket etmesine neden olur.

Bu iki örnek olaydaki göz kırpma ve ayağımızın hareket etmesi tepkisi, en iyi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

Soru 5


Bisikletten düşerek, ayağını incittiği için pedal çeviremeyen bir çocuğun bu durumu aşağıdaki davranışlardan hangisine uygun bir örnek olabilir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen bireysel faktörlerden birisi değildir?

Soru 7


Bir başarısızlık durumunda, bireyin sorumluluk alarak, problemin gerçek nedenlerini ortadan kaldırmak yerine "bunu şansızlık, kader ya da kısmet olarak nitelendirmesi ve savunmaya yönelik davranışlar sergilemesi" aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin öğretim sürecine etkin katılımını sağlayan bireysel faktörlerden birisi değildir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen bireysel faktörlerden birisi değildir?

Soru 10


Çocuklar, doğdukları andan itibaren tuvalet eğitimi alışkanlığı kazanabilme potansiyeline sahip bulunmalarına karşın, ancak 1,5 yaşında bu alışkanlığı kazanabilme yeterliliğine ulaşırlar.

Çocukların, 1,5 yaşında tuvalet eğitimi alışkanlığı kazanabilme yeterliğine ulaşabilmeleri hareket gelişiminde aşağıdaki süreçlerden hangisine uygun bir örnektir?

Soru 11


"Erkekler ve kadınlar, doğdukları andan ölünceye kadar toplumun kendileri için uygun gördüğü tutum ve davranışlar geliştirirler." ifadesi, en iyi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

Soru 12


"Birisi bize utanılacak bir şey söylediğinde yüzümüzün kızarması" aşağıdaki davranışlardan hangisine uygun bir örnektir?

Paylaş

KPSS Öğrenme-Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Mobak
Doğru: 12
100 Puan
ahmetak
Doğru: 12
100 Puan
emoo
Doğru: 12
100 Puan
Esenakkaya
Doğru: 12
100 Puan
Busramdn
Doğru: 12
100 Puan
KPSS Öğrenme Psikolojisi Testleri