KPSS Öğrenme Psikolojisi Bilişsel Öğrenme Kuramları Testi

KPSS Öğrenme Psikolojisi Bilişsel Öğrenme Kuramları Testi

KPSS Öğrenme Psikolojisi Bilişsel Öğrenme Kuramları Testi - çöz

KPSS Öğrenme Psikolojisi Bilişsel Öğrenme Kuramları Testi soruları cevapları
KPSS Öğrenme Psikolojisi Bilişsel Öğrenme Kuramları Testi

KPSS Öğrenme Psikolojisi Bilişsel Öğrenme Kuramları TestiSoru 1


Ders çalışırken yan odadaki televizyondan gelen "gol" sesi ile maçın skorunu anlamaya çalışan Nihat için aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 2


Giydiğiniz kırmızı elbisenin gündüz farklı, gece loş ışıkta farklı renkte görünmesine rağmen aynı kırmızı elbise olarak algılanması Gestalt yaklaşımının hangi kavramı ile açıklanabilir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi bilişsel öğrenme kuramlarının öğrenmeye ilişkin temel görüşlerinden biri değildir?

Soru 4


Aşağıda yer alan özelliklerden hangisi uzun süreli belleğin özellikleri arasında sayılamaz?

Soru 5


Bilgi işleme kuramına göre duyusal kayıttan gelen bilginin etkili bir şekilde uzun süreli belleğe yerleştirilebilmesi için bilginin anlamlı hale getirilmesi yani içselleştirilmesi süreci aşağıdaki hangi kavram ile açıklanabilir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılmasında kullanılan zihinsel süreçlerden biridir?

Soru 7


Aşağıda yer alan özelliklerden hangisi duyusal kayıta özgü özellikler arasında yer almaz?

Soru 8


Sercan yeni aldığı mutfak robotunu nasıl birleştirileceğini parçalar arasındaki ilişkiyi tek tek inceleyerek anlamış ve hızlı bir şekilde cihazı bir araya getirmiştir.

Sercan'ın yaşadığı bu süreç aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Soru 9


Davranışçı öğrenme kuramları ile bilgi işleme kuramının öğrenmeye ilişkin görüşleri karşılaştırıldığında aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi yanlış bir bilgi içermektedir?

Soru 10


Aşağıdaki davranış örneklerinden hangisinin bellek destekleyici yöntemlerle kazanıldığı söylenebilir?

Soru 11


Uzun süreli belleğe gönderilmiş bir bilgi burada süresiz saklanabilir. Bazen yeni ve eski bilgilerin birbirini bozması nedeniyle birey istediği bilgiyi geri çağırmakta güçlük yaşayabilir.

Geri çağırmada yaşanan bu güçlük aşağıda ki hangi kavram ile açıklanabilir?

Soru 12


Gestalt psikologlarından Weirtheimer içgörüsel öğrenme ilkelerinin okullarda kullanılmasına ilgi duymuş ve "üretici düşünme" adlı eserinde A tipi ve B tipi problem çözme olarak iki tür problem çözümünden bahsetmiştir.

Aşağıdaki özelliklerden hangisi A tipi düşünmenin özellikleri arasında sayılamaz?

Paylaş

KPSS Öğrenme Psikolojisi Bilişsel Öğrenme Kuramları Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Feyyaz Kara
Doğru: 12
100 Puan
arahman
Doğru: 12
100 Puan
Søren Kierkegaard
Doğru: 12
100 Puan
ErhanB
Doğru: 12
100 Puan
YusufPdr
Doğru: 12
100 Puan
KPSS Öğrenme Psikolojisi Testleri