KPSS Öğrenme Psikolojisi Testleri çöz

KPSS Öğrenme Psikolojisi Testleri

KPSS Öğrenme Psikolojisi Bilişsel Öğrenme Kuramları Testi II

KPSS Öğrenme Psikolojisi Bilişsel Öğrenme Kuramları Testi II

KPSS Öğrenme Psikolojisi Bilişsel Öğrenme Kuramları Testi II

KPSS Öğrenme Psikolojisi Bilişsel Öğrenme Kuramları Testi II - çöz

KPSS Öğrenme Psikolojisi Bilişsel Öğrenme Kuramları Testi II
KPSS Öğrenme Psikolojisi Bilişsel Öğrenme Kuramları Testi II


Soru 1


Bilgiyi işleme kuramına göre, bilgilerin özel bir çaba gösterilmeden uzun süreli belleğe aktarılması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

Soru 2


Bir öğrencinin dersiyle ilgili bilgileri tablolaştırması, gruplandırması kodlamasını kolaylaştıran bir yöntemdir.

Kullanılan bu yöntem aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 3


Bir öğrencinin, bir derste karşılaştığı bilgiyi, önceden sahip olduğu bilgilerle ilişkilendirerek, onları genişleterek belleğine kodlaması aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullandığını göstermektedir?

Soru 4


Yıllardır gitmediğimiz bir parka gittiğimizde, orada sık sık karşılaştığımız bir arkadaşımızın aklımıza gelmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 5


İnsanlann, ilgilerini çok çeken, dramatik, duygusal yaşantıları çok daha berrak ve net hatırlaması aşağıdaki bellek türlerinden hangisinin işleviyle açıklanabilir?

Soru 6


Bir öğrencinin kimya dersinde daha iyi anladığı konuların özellikleri ile daha fazla zorlandığı konulann özelliklerini düşünmesi, bu konuda ne tür çözümle geliştirmesinin daha iyi öğrenmesini sağlayacağı üzerine düşünmesi aşağıdakilerden hangisinin kullanılmasını gerektirmektedir?

Soru 7


Aşağıda yer alan özelliklerden hangisi belleğin temel işlevleri arasında sayılamaz?

Soru 8


Aşağıdaki ifadelerden hangisi Gestalt algılama yasalarına ilişkin yanlış bir bilgiyi içermektedir?

Soru 9


Tamamlanmadan eksik kalmış olan kimi öğrenmelerin, tamamlanmış olanlara göre daha iyi hatırlandığı görüşü aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

Soru 10


Ali Bey, gittikleri piknik yerinde çocuklarının güneşten rahatsız olmaları üzerine yedekteki sofra örtülerinden birini kullanarak bir gölgelik oluşturmuştur. sinavtime

Ali Bey'in bu davranışı, yaratıcı düşünme önündeki hangi engeli aştığını göstermektedir?


Testin Enleri

furkan_unls
Doğru: 10
100 Puan
hergelenecip
Doğru: 9
90 Puan
aisha kerimov
Doğru: 9
90 Puan
Kül kedisi
Doğru: 9
90 Puan
jigsaw99
Doğru: 8
80 Puan
Sultan Gökay
Doğru: 8
80 Puan
Deva
Doğru: 7
70 Puan
seydi uzun
Doğru: 7
70 Puan
pdrbüş
Doğru: 7
70 Puan
Tolga
Doğru: 6
60 Puan