KPSS Öğrenme Psikolojisi Çıkmış Sorular çöz

KPSS Öğrenme Psikolojisi Çıkmış SorularSoru 1


Aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin en uygun tanımıdır?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ürünü olan bir davranış değildir?

Soru 3


Bir papağana bazı kelimeleri söylemeyi öğretebilirsiniz; ancak ne kadar çabalarsanız çabalayın bir serçeye bir kelime bile öğretmeniz mümkün değildir.

Öğrenme açısından papağanla serçe arasında görülen bu fark, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 4


Bir anne bebeğini sevmek üzere parmaklarını oynatarak yaklaşıp onun karnını gıdıklamış; bebek, gıdıklanmaya karşı gülme ve kasılma tepkisi vermiştir. Bu olay birkaç kez tekrarlandıktan sonra bebek annesinin parmaklarını oynatarak kendisine yaklaştığını görür görmez gülme ve kasılma tepkisi vermeye başlamıştır.

Bebeğin annesinin parmaklarını oynattığını görünce gülme tepkisi vermesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

Soru 5


Melek, ilköğretimin ilk yıllarında matematik derslerinde başarılı olamamış ve matematiğe karşı olumsuz bir tutum geliştirmiştir. Altıncı sınıfa başladığında matematik öğretmenini çok seven ve onun yakın ilgisinden mutlu olan Melek, matematik çalışmaktan hoşlanmaya başlamıştır.

Melek'in matematikten hoşlanmaya başlaması aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir?

Soru 6


Annesi tarafından banyo yaptırılırken birkaç kez gözüne sabun kaçan bir bebek, annesinin elinde ne zaman banyo havlusunu görse ağlamaya başlamaktadır.

Banyo havlusu, koşullanma yoluyla öğrennme sürecinde yer alan aşağıdaki ögelerden hangisine karşılık gelmektedir?

Soru 7


Anaokulu öğrencisi Çiçek bir sabah uyandığında okula gitmek istemediğini söylemiş ve ağlamaya başlamıştır. Böyle bir durumla ilk kez karşılaşan anne ve baba okula giderek Çiçek'in öğretmeniyle görüştüklerinde, bir gün önce öğretmeninin Çiçek'i azarladığını öğrenmişlerdir.

Çiçek'in okula gitmek istememesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 8


Altı yaşındaki bir çocuk, bozulan oyuncağını parçaları gelişigüzel söküp takarken onarıyor. Burada çocuğun yaptığı şey, parçaları, aralarındaki ilişkileri dikkate alarak birleştirmek değil; çeşitli durumları, doğrusunu buluncaya kadar birçok kez tekrarlamaktır.

Çocuğun oyuncağı bu şekilde onarması, aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

Soru 9


Bir bebeği annesi, ayağında sallayarak uyutmaya alıştırmıştır. Bir psikoloğun tavsiyesi üzerine anne bebeğini ayağında sallayarak uyutmaktan vazgeçmiş ve onun ağlamasına aldırmadan, yatağında kendi kendine uyumasını beklemeye başlamıştır. ilk günlerde bebeğin ağlama davranışında bir artma olmuş; ama daha sonra, ağlama davranışı azalarak ortadan kalkmıştır.

Bebeğin ağlama davranışının ortadan kalkması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Soru 10


Çalışmak için ailesinden ayrılarak başka bir kente yerleşen bir genç, evde yemek pişirmeye başlayınca daha önce hiç yemek pişirmediği ve yemek pişirmeyi öğrenmek için özel bir çaba göstermediği halde birçok yemeğin nasıl pişirileceğini biraz bildiğini fark eder.

Bu gencin, çok iyi olmasa da birçok yemeğin nasıl pişirildiğini bilmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucu olabilir?

Soru 11


Bir baba çocuğunun sürekli televizyon izlemesinden ve bu nedenle ödevlerini ihmal etmesinden yakınmaktadır.

Edimsel koşullanma ilkeleri dikkate alındığında, çocuğun bu davranışının ortadan kaldırılabilmesi için babaya aşağıdakilerden hangisinin önerilmesi en uygun olur?

Soru 12


Aşağıdaki anne-baba davranışlarından hangisi II. tip cezaya örnektir?

Soru 13


Bireyin, üyesi olduğu sosyal gruplar tarafından onaylanan davranışlarının tekrarlanma olasılığı artar.

Buna göre, sosyal onay aşağıdakilerden hangisinin işlevini yerine getirmektedir?

Soru 14


Gagne'nin öğrenme yaklaşımında öngörülen bilgi işleme sürecinin basamakları aşağıdakilerin hangisinde doğru sırada verilmiştir?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi Premack ilkesinin uygulanmasına örnektir?

Soru 16


Bir öğrenci, matematik dersindeki öğrenme eksiklerini tamamlayarak başarı düzeyini yükseltiyor. Bu öğrenci fizik dersindeki çabalarında bir değişiklik yapmadığı halde, bu dersteki başarısında da yükselme oluyor.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Soru 17


Dışarıda bulunan yiyeceğe ulaşmak için kafesin kapısını açmaya çalışan bir şempanze, bir süre hareketsiz olarak çevresine baktıktan sonra ansızın, sol taraftaki kol kaldırıldığında kapının açılabileceğini fark eder.

Şempanzenin kapı ile kol arasındaki ilişkiyi fark edip kendisini istediği sonuca ulaştıracak çözümü bulması, aşağıdaki problem çözme yollarından hangisine örnektir?

Soru 18


Başı ağrıyan bir kişi, arkadaşının tavsiye ettiği bitki çayını içtikten sonra ağrısının geçtiğini fark etmiş ve bu olaydan sonra ne zaman başı ağrısa bu bitki çayından içmeye başlamıştır.

Bu kişinin başı ağrıdığında bitki çayr içmeye başlaması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

Soru 19


Bir tiyatro oyuncusu, birkaç yıl önce oynadığı bir oyunda tekrar rol almıştır. Aklına, sürekli olarak, aradan geçen yıllarda oynadığı öteki rollerin sözleri geldiği için, rolünün sözlerini yeniden öğrenmede güçlük çekmektedir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 20


Aşağıdakilerden hangisi, edimsel koşullanmanın özelliklerinden biri değildir?

Soru 21


Köpeklerden korkan bir çocuğa, bu korkusunu yenmesi için, önce köpek resimleri, daha sonra oyuncak köpekler gösterilmiştir. Bunların ardından, çocuğun canlı bir köpeği önce uzaktan, daha sonra yakınlaşarak izlemesi sağlanmıştır. Son aşamada ise çocuk köpeğe dokunarak onu sevmiştir.

Bu uygulamada aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmıştır?

Soru 22


Ebru otobüsle okula giderken yaşlı bir hanıma yer verir ve o gün okuldaki zor bir sınavı çok iyi geçer. O günden sonra Ebru ne zaman önemli bir sınavı olsa otobüste büyüklerine yer vermeye özen gösterir.

Ebru'nun bu davranışı aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Soru 23


Sosyal öğrenme kuramı, öğrenmede farklı stratejilerin olması gerektiğini savunur. Bu stratejilerden birisi de gözlem yoluyla öğrenmedir.

Aşağıdakilerden hangisinin gözlem yoluyla öğrenmede yer alması beklenmez?

Soru 24


Çocukların şiddet içerikli film veya dizilerin kahramanlarını izleyerek olumlu ya da olumsuz birçok davranış öğrendikleri iddia edilmektedir.

Bu iddia aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin öngörüleriyle tutarlıdır?

Soru 25


Evlerindeki köpeğe "kuçu kuçu" demeyi öğrenen Can, bir gün bahçelerine giren kuzuya da "kuçu kuçu" demiştir.

Can'ın bu davranışı aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Soru 26


"Anasına bak kızını al" şeklindeki özdeyişte aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisinin önemine dikkat çekilmektedir?

Soru 27


Bir öğretmen, bir eğitim dönemi içinde bazen iki hafta, bazen de bir hafta arayla kısa sınav yaparak öğrencilerinin öğrenme çabalarında süreklilik sağlamaya çalışmaktadır.

Öğretmenin bu uygulamasının, pekiştirme tarifelerindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 28


Beş yaşındaki çocuğuna gömleğini kendi başına giymeyi öğretmeye çalışan bir anne, ona sırasıyla önce gömleğin bir kolunu daha sonra da iki kolunu birden giymeyi başardığında bir ödül verir. Çocuk gömleği üzerine geçirmeyi öğrendikten sonra anne onu iliklemeyi başardığı her düğme için ödüllendirmeye devam eder.

Örnekteki anne, çocuğuna gömleğini giymeyi öğretmek için aşağıdakilerden hangisini kullanmaktadır?

Soru 29


Aşağıdakilerden hangisi bilişsel (cognitive) öğrenme kuramlarının ilkelerinden biri değildir?

Soru 30


Ceren annesini kek yaparken izlemiştir. Birkaç hafta sonra arkadaşlarını eve davet ettiğinde onlara kendisi kek yapmıştır. Annesi yaptığı keki  çok beğendiğini söyleyerek Ceren'i arkadaşlarının yanında övmüştür. Annesinin bu davranışından sonra Ceren daha sık kek yapmaya başlamıştır.

Buna göre, Ceren sırasıyla hangi öğrenme süreçlerini yaşamıştır?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Öğrenme Psikolojisi Çıkmış Sorular sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Öğrenme Psikolojisi Çıkmış Sorular çöz

KPSS Öğrenme Psikolojisi Çıkmış Sorular çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. KPSS Öğrenme Psikolojisi Çıkmış Sorular soru ve cevapları çözün. KPSS Öğrenme Psikolojisi Çıkmış Sorular sorularını çöz KPSS Öğrenme Psikolojisi Çıkmış Sorular sorularını ve cevapları anında görüntüle. KPSS Öğrenme Psikolojisi Çıkmış Sorular çöz. KPSS Öğrenme Psikolojisi Çıkmış Sorular soru ve cevapları çözün. KPSS Öğrenme Psikolojisi Çıkmış Sorular sorularını çöz KPSS Öğrenme Psikolojisi Çıkmış Sorular test sorularını çöz.

KPSS Öğrenme Psikolojisi Çıkmış Sorular Soruları

2021 KPSS Öğrenme Psikolojisi Çıkmış Sorular