2021 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı VI çöz

2021 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı VISoru 1


Daha önce telefondan aranarak annesinin trafik kazasında vefat.haberi alan Seda Hanım, ne zaman telefon çalsa tedirgin olmaktadır.

Seda Hanım için telefon sesi, ne tür bir uyarıcıdır?

Soru 2


Fen ve teknoloji öğretmeni Sinem Hanım, katılardaki basıncın kuvvet arttıkça arttığını, alan arttıkça azaldığını şu örnekle açıklar: "Bir uçağın içinde dar bir alanda üzerinizde kuvvetli bir basınç hissedersiniz, uçaktan dışarı çıkıp dışarıda büyükçe bir alana geçtiğinizde üstünüzdeki basıncın azaldığını fark edersiniz ve bir rahatlama hissedersiniz. İşte bu örnekte yer alanları sırasıyla yaptığınızda basıncın etkisini daha iyi anlamış olursunuz.”

Bilgiyi işleme kuramına göre, Sinem Hanım’m konunun anlatımında kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Davranışları aracısız yani doğrudan gözlenebilirliği açısından ele alırsak açık ve kapalı davranışlar biçiminde sınıflandırabiliriz.

Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi açık bir davranıştır?

Soru 4


Kapılarının önünde gördüğü kedi yavrusuna birkaç kez süt veren Mehmet, kedinin süt vermediği zamanlarda da kapılarından ayrılmadığını görür. Kedi yavrusundan hastalık kapar endişesi duyan annesi, Mehmet'in ona süt vermesini engeller. Kedi yavrusu, ilk zamanlarda evin önüne sık sık gelirken bir süre sonra uğramaz olmuştur.

Kedi yavrusunun evin önüne uğramaması, aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 5


Ailesiyle birlikte doğum günü hediyesi almak için bir oyuncak mağazasına giden Can, birçok oyuncağa bakar, beğenmez. Bir ara babası Can’ı büyük bir oyuncak kamyona bindirerek mağaza içinde gezdirir. Oyuncak kamyonu çok beğenen Can, alınmasını İster. Babası fiyatını yüksek bularak satın almaz. Ancak Can bundan sonra kendisine gösterilen hiçbir oyuncağı beğenmez.

Can’ın daha sonra gösterilen hiçbir oyuncağı beğenmemesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 6


6. - 7. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

I. Ahmet’in derste yaptığı espriye tüm sınıfın gülmesi üzerine her derste fıkra anlatmaya başlaması

II. Krem peynirden midesi bulunan Ayla’nın annesinin yüzüne sürmek için getirdiği kremi görünce de midesinin bulanması

III. Karnım ağrıyor bahanesiyle sözlü yoklamaya kalkmaktan kurtulan Sezen'in evde iş yapmamak için annesine de karnım ağrıyor demesi

IV. Fabrikadaki yangından zor kurtulan bir işçinin daha sonra itfaiye arabasını görünce de korkması

Yukarıda verilenler öğrenme türlerinden hangisine örnek oluşturur?

Soru 7


Bu örnekleri açıklayan kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 8


Bandura’ya göre gözlem yoluyla öğrenmede birinci basamak modele dikkat etmektir. Gözlem yoluyla öğrenmenin olabilmesi için modelin davranışlarının dikkatli bir şekilde incelenip doğru olarak algılanması gerekir.

Aşağıdakilerden hangisi gözlemcinin dikkat etme sürecini etkiieyen faktörlerden değildir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullanma kuramına göre bir davranışın kazanılmasına örnek verilebilir?

Soru 10


Ülkemizde tıp fakültesi öğrencilerinin öğrenim gördükleri uygulamalı derslerde, kadavra üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Böylelikle meslek hayatına başlayacak doktor adaylarının, önceden bir insan bedeni üzerinde çalışma yapmaları sağlanarak öğrenmeleri daha etkin kılınmaktadır.

Tıp fakültesi öğrencilerine yapılan uygulama Thorndike’ın öğrenme ilkelerinden hangisine uygun düşmektedir?

Soru 11


Gestalt kuramının algılama yasaları ve öğrenmeye ilişkin ilkelerinden yararlanarak eğitimcilere aşağıdakilerden hangisi önerilemez?

Soru 12


Anadolu'nun bir köyünde yaşayan Ali'nin annebabası, annesini çok beğendikleri için Hüsniye'yi oğullarına istemeyi düşünmekteler.

Ali'nin ebeveynlerinin Hüsniye'nin de annesinin özelliklerini taşıyacağına inanmaları aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

Soru 13


Bir sınıf öğretmeninin ders anlatırken önemli yerlerde sesinin tonunu yükseltmesi, "Burayı dikkatlice dinleyin" demesi, ders sırasında ilginç sorular sorması öğrenmeyi etkileyen malzemeden kaynaklı hangi faktöre örnek oluşturmaktadır?

Soru 14


Bilgiyi işleme kuramcılarına göre, "İnsanların, geçmiş yaşamlarıyla ilgili olan ve kendileri için özel bir anlam ifade eden kişisel yaşantı ve olayları sakladıkları" bilgi deposu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Ablası ağladığında, annesinin onun isteklerini yerine getirdiğini gören Batuhan'ın bir süre sonra annesinden bir şey isteyeceği zaman ağlamaya başlamıştır.

Ağlayan ablanın isteklerini yerine getiren annenin bu davranışı Batuhan için aşağıdaki öğelerden hangisinin işlevini yerine getirmektedir?

Soru 16


Her hafta sayısal loto oynayan Cemil, uzun süre oynamasına rağmen hiç ikramiye çıkmaması üzerine sayısal loto oynamaktan vazgeçmiştir.

Cemil'in davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

Paylaş

Etiketler:
2021 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı VI sorularını online çözebilirsiniz.

2021 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı VI çöz

2021 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı VI çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. 2021 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı VI soru ve cevapları çözün. 2021 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı VI sorularını çöz 2021 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı VI sorularını ve cevapları anında görüntüle. 2021 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı VI çöz. 2021 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı VI soru ve cevapları çözün. 2021 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı VI sorularını çöz 2021 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı VI test sorularını çöz.

2021 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı VI Soruları

2021 2021 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı VI