KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı

KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı

KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı - çöz

KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı soruları cevapları
KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı

KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme SınavıSoru 1


Annesi, işe giderken sürekli ağlayan oğlu Kerem'i rahatlatmak ve mutlu etmek için işe gitmeden önce ona çikolata vermekte ve sarılıp öpmektedir. Bir süre sonra Kerem'i

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullanma ile kazanılmış davranışlara örnek olarak verilemez?

Soru 3


Televizyonda kredi kartı borcundan dolayı evlerini ve eşyalarını satmak zorunda kalan, hatta borçlarını ödeyemediği için hapse atılan kişilerin haberlerini izleyen Hasan Bey'in, kredi kartını iptal ettirerek nakit alışveriş yapmaya başlaması hangi öğrenme yaklaşımı ile açıklanabilir?

Soru 4


Annesi, oğlu Hasan ayakta giyinirken düşüp yaralanmasından korktuğu için ona sürekli olarak "Ayakta pantolon giyilmez, Şeytan ayağını sokar derler." demektedir. Bu tür şeyleri bilgisizlik olarak nitelendiren Hasan bir gün ayakta pantolonunu giyerken düşmüş ve ayağını kırmıştır.

Hasan'ın bu olaydan sonra ayakta giyinmenin kendisine uğursuzluk getirdiğine inanarak ayakta giyinmemesi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

Soru 5


Aşağıda yer alan davranış örüntülerinden hangisi bilişsel öğrenme yaklaşımlarının üzerinde daha çok durduğu bir öğrenme örneğidir?

Soru 6


Ahsen, yerde gördüğü örümceği eline alarak mutfaktaki annesine göstermek üzere götürmüş ve annesi Ahsen'in elindeki örümceği görür görmez çığlık atmıştır. Annesinin çığlığı üzerine çok korkan ve elindeki örümceği birden yere atan Ahsen bu olaydan sonra ne zaman örümcek görse çığlık atarak annesine doğru koşmuştur.

Tepkisel koşullanma süreci dikkate alındığında, Ahsen için "annesinin attığı çığlık" aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturmaktadır?

Soru 7


Yolun başındaki ağaç ile yolun sonundaki ağaç farklı büyüklükte görünmesine rağmen her ikisini de aynı biçimde algılama Gestalt yaklaşımında hangi kavramla açıklanabilir?

Soru 8


Ergenlerin anne-babaları, çocuklarının arkadaşlarının kim olduklarına dikkat edip "kötü çocuklar" diye nitelendirdikleri gençlerle arkadaş olmalarına engel olmaya çalışırlar.

Ebeveynler ne tür öğrenmenin oluşacağından endişe ettikleri için bu çocuklarla arkadaşlığa engel olmaya çalışırlar?

Soru 9


Televizyonda yayınlanan "Parmaklıklar Ardında" isimli bir televizyon dizisinde, kadın mahkümların gördükleri kötü muamele nedeniyle hapishanede isyan çıkararak sorunlarına çözüm bulmaya çalıştıkları gösterilmiştir.

Bu dizinin yayınlanmasının ardından hapishanelerdeki isyan olaylarında artış gözlenmesi sosyal öğrenme kuramına göre aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Soru 10


Maaşını aldığı gün otobüse binen ve bütün maaşını çaldıran Sabit Bey bu duruma çok üzülmüş ve bundan sonra maaşını aldığı gün otobüse binmek yerine taksi ile evine dönmeye başlamıştır.

Sabit Bey'in parasını bir daha çaldırmamak için otobüse binmemesi aşağıdaki hangi kavrama örnek oluşturmaktadır?

Soru 11


Bir patron, işçilerine yapmış olduğu oldukça düşük maaş zammını açıklamadan önce ülkedeki yüksek işsizlik oranından bahsetmiş, daha sonra birçok iş yerinin toplu işçi çıkarmak zorunda kaldığını ve fabrikasının zarar etmesine rağmen işçi çıkarma yoluna hiç gitmediklerini belirtmiş ve en son aşamada onlara yapmış olduğu zam oranını açıklamıştır.

Bu işyeri patronunun işçilerin olumsuz tepkisini engellemek için yapacağı zam oranını bu şekilde açıklaması hangi kuramcının hangi davranış değiştirme tekniği ile ilişkilendirilebilir?

Soru 12


İzlediği bir korku filminde insanların gece odaların kapılarını açtıklarında tehlikelerle karşılaştıklarını gören 21 yaşındaki Aliye, tek başına lambası yanmayan bir odaya girmeye korkmaktadır.

Aliye'nin korkusu aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

Soru 13


Bir sınıf öğretmeninin ders anlatırken önemli yerlerde sesinin tonunu yükseltmesi, "Burayı dikkatlice dinleyin" demesi, ders sırasında ilginç sorular sorması öğrenmeyi etkileyen malzemeden kaynaklı hangi faktöre örnek oluşturmaktadır?

Soru 14


Edimsel koşullanma ile ilgili kavramları öğrendikten sonra daha önce öğrenmiş olduğu klasik koşullanma kavramlarını karıştırmaya başlayan bir öğrencinin bu davranışı aşağıdaki hangi kavram ile açıklanabilir?

Soru 15


Zeynep Hanım işe başladığı ilk gün yaptığı bir hata yüzünden amiri tarafından çok kötü bir şekilde azarlanmış ve bu olaydan sonra amirinin odasının kapısında yazılı duran ismini gördüğünde dahi kalbinin hızla atmaya başladığını ve terlediğini fark etmiştir.

Zeynep Hanım'ın amirinin ismini görür görmez kaygılanmaya başlaması klasik koşullanma sürecinde hangi kavram ile açıklanabilir?

Soru 16


Cihat ailesinin istediği kızla evlenmesine izin vermemesine çok sinirlenmiş ve öfkeyle evden çıkarak elinde bir bidon benzinle geri dönmüş ve benzini dökerek babasının arabasını ateşe vermiştir.

Cihat'ın bu davranışı edimsel koşullanma ilkelerine göre hangi kavrama örnek oluşturmaktadır?

Paylaş

KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Edaeda
Doğru: 16
100 Puan
Mobak
Doğru: 15
93.7 Puan
PDRci Hasan
Doğru: 15
93.7 Puan
İbrahim Halil Yı
Doğru: 15
93.7 Puan
Rmysaa
Doğru: 15
93.7 Puan
KPSS Öğrenme Psikolojisi Testleri