KPSS Öğrenme Psikolojisi Edimsel Koşullanma Testi II

KPSS Öğrenme Psikolojisi Edimsel Koşullanma Testi II

KPSS Öğrenme Psikolojisi Edimsel Koşullanma Testi II - çöz

KPSS Öğrenme Psikolojisi Edimsel Koşullanma Testi II soruları cevapları
KPSS Öğrenme Psikolojisi Edimsel Koşullanma Testi II

KPSS Öğrenme Psikolojisi Edimsel Koşullanma Testi IISoru 1


Edimsel koşullanmayla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

Soru 2


Ürettiği her 5 parça başına 10 TL alan bir işçinin, ürettiği aynı sayıda parça karşılığında 15 TL almaya başlaması üzerine daha çok parça üretme yönünde gösterdiği eğilim aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 3


Aslı Hanım, büyük oğlu Ali'nin ödevinde kendisinden yardım talebine yanıt vermezken, küçük oğlu Veli'nin ödevlerinde yardım talebine bazen karşılık vermekte bazen de karşılık vermemektedir.

Edimsel koşullanma ilkelerine göre, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşme olasılığı yüksektir?

Soru 4


Bir derste parmak kaldırdığı birkaç kez öğretmen tarafından fark edilmeyen bir öğrenci, öğretmen tarafından kendisine söz verildikten sonra daha fazla parmak kaldırmanın yanı sıra, bu davranışını daha istekli ve ısrarlı biçimde sürdürmüşttır.

Öğrencinin parmak kaldırma davranışını daha istekli ve ısrarlı biçimde sürdürmesi aşağıdakilerden hangisindeki değişikliğe karşılık gelir?

Soru 5


Ceza hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 6


I. Karmaşık davranışlar kademeli yaklaşma ile kazandırılmalıdır.

II. Yanlış öğrenmeler cezalandırılmalıdır.

III. Öğrencinin öğrenme sürecine etkin olarak katılması sağlanmalıdır.

IV. Öğrencilerin ilgi, değer, tutum gibi duygusal özellikleri kazanmaları temel alınmalıdır.

V. Davranışların kazandırılmasında birincil olumlu pekiştireçler tercih edilmelidir.

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi/hangileri edimsel koşullanma kuramına göre doğru kabul edilemez?

Soru 7


4 yaşındaki Aslı öğün yemeklerini yemek yerine gün içinde abur cubur yiyerek karnını doyurmaktadır. Aslı'nın'ın annesi bütün çabalarına rağmen kızının öğün yemeklerini yemesini sağlayamamaktadır. Kreşe başladığı ilk gün öğle yemeğini yemek istemediğinde bakıcı tarafından azarlanan Aslı o günden sonra kreşte öğün yemeklerini yerken, evinde hala abur cubur yemeye devam etmektedir.

Aslı'nın kreşte öğün yemeklerini yerken evinde bu davranışının sürmemesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

Soru 8


Gerek aileler gerekse öğretmenler bazen farkında olmadan çocukların istenmeyen davranışlarını pekiştirmektedirler.

Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya uygun bir örnek oluşturur?

Soru 9


Aşağıda olumsuz pekiştirme ve cezaya ilişkin olarak verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

Soru 10


Kaan derste yaptığı yerli yersiz esprilerle hem öğretmeninin hem de arkadaşlarının dikkatini dağıtmıştır. Ertesi, gün öğretmeni Bilgisayar dersinde Kaan'ı bir önceki derste uygun olmayan davranışları nedeniyle bilgisayar laboratuvarında tek ayak üzerinde bekletmiştir. Ancak Kaan daha sonraki günlerde yine derslerde istenmeyen davranışlarına devam etmiştir.

Kaan'ın istenmeyen davranışının devam etmesi aşağıdakilerden en çok hangisiyle açıklanabilir?

Soru 11


Aşağıda pekiştireçlerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 12


Bir öğrenci, coğrafya dersinde yaptığı esprilere öğretmenin gülmesi nedeniyle tarih dersinde de espri yapmıştır, ancak tarih öğretmeni bu davranışına karşılık vermemiştir. Bu öğrencinin, daha sonra coğrafya dersinde daha fazla espri yapmaya başladığı görülmüştür.

Öğrencinin coğrafya dersinde daha fazla espri yapmaya başlaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Paylaş

KPSS Öğrenme Psikolojisi Edimsel Koşullanma Testi II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

nazlı çiçek
Doğru: 12
100 Puan
Yusuf Acar
Doğru: 12
100 Puan
Teacherr
Doğru: 12
100 Puan
Furkankara
Doğru: 12
100 Puan
Zeyy99
Doğru: 12
100 Puan
KPSS Öğrenme Psikolojisi Testleri