KPSS Öğrenme Psikolojisi Klasik Koşullanma Testi çöz

KPSS Öğrenme Psikolojisi Klasik Koşullanma TestiSoru 1


Aşağıda verilenlerden hangisinin klasik koşullanma süreciyle kazanıldığı söylenemez?

Soru 2


I. Öğrencilerin ilgi, tutum ve değerlerini dikkate alma

ll. Öğrencilerin kendisine güven duymalarını sağlama

lll. Öğrencilerin bilgiyi sistemli olarak nasıl kullanacaklarını öğretme

IV. Öğrencilerin yeteneklerine uygun etkinliklere katılmalarını destekleme

V. Öğrencilerin korku ve kaygı gibi duygularını kontrol altına almalarına yardımcı olma

Verilenlerden hangileri klasik koşullanma kuramını dikkate alan bir öğretmenin ilgileneceği konular arasındadır?

Soru 3


I. Koşulsuz uyarıcının yarattığı tepkiyi koşullanma süreci sonunda yaratan uyarıcı

ll. Koşullanma sürecinde nötr uyarıcı ile koşulsuz uyarıcının ard arda verilmesi

Yukarıda verilen tanımlar sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangileriyle doğru biçimde eşleştirilebilir?

Soru 4


Öğle yemeğinde kıymalı pide yiyen ve akşama doğru şiddetli karın ağrısıyla hastaneye giden Nazlı yediği kıymanın bozuk olduğunu öğrenmiştir.

Bu olaydan sonra Nazlı'nın kıyma gördüğünde karnının ağrıdığını hissetmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

Soru 5


Yerin 600 metre altındaki kömür ocağında çalışan Hasan grizu patlaması sonucu göçük altında kalmış ve saatler sonra kurtarma ekibinin yardımıyla çıkarılabilmiştir. Hasan yaşadığı bu olayın ardından kömür ocağına ne zaman inse terlemeye, kalbi hızlı hızlı atmaya başlamıştır.

Bu örnekte Hasan için "kömür ocağına inme" aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Soru 6


Sokakta gördüğü bir köpeği severken köpek tarafından ısırılan Çiğdem'in hem canı çok yanmış hem de kuduz olmamak için bir hafta boyunca iğne olmak zorunda kalmıştır. Bu yaşadıklarının ardından artık hiçbir köpeğe yaklaşamayan Çiğdem son zamanlarda pet shopların önünden geçerken bile kaygı duymaya başlamıştır.

Çiğdem'in pet shopların önünden geçerken kaygılanması aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

Soru 7


Normal koşullarda vahşi bir at "deh" denilince koşmaz. Ancak vahşi at ı ehlileştirme sürecinde önce ata "deh" deyip hemen ardından kırbaçla canı acıtılırsa at doğal bir tepki ile koşmaya başlar. Böylece bir süre sonra at "deh" denildiğinde kendiliğinden koşar.

Buna göre "deh" sözcüğü klasik koşullanma sürecinde aşağıdakilerden sırasıyla hangilerine karşılık gelmektedir?

Soru 8


Hasan çocukluğun da köyde kaldığı zamanlardan birinde. annesinin derede yün yıkamasına yardım ederken dengesini kaybedip dereye düşmüş ve boğulma tehlikesi geçirmiştir. Hasan şimdi ne zaman deniz, göl ya da nehir kıyısına inse ayakları titremektedir.

Hasan için "deniz, göl ya da nehir" aşağıdakilerden hangisinin karşılığı olur?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi sistematik duyarsızlaştırmaya uygun bir örnek oluşturur?

Soru 10


Günde iki paket sigara içen ve bu nedenle çok sık hastalanan Rıza iki defa sigarayı bırakmayı denemiş ama başarılı olamamıştır. Rıza şimdi asla sigarayı bırakamayacağını düşünmektedir.

Rıza'nın bu durumu aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

Soru 11


Tepkisel koşullanmayla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

Soru 12


Tepkisel koşullanmanın olabilmesi için öncelikle dikkate alınması gereken ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Klasik koşullanma sürecinde organizmayı koşullandırabilmek için doğal uyarıcı doğal tepki bağına ihtiyaç vardır.

Aşağıdakilerden hangisi doğal uyarıcı - doğal tepki bağına örnek olarak verilebilir?

Soru 14


Aşağıda verilenlerden hangisinin klasik koşullanma süreci ile kazanılabileceği söylenebilir?

Soru 15


Beyaz bir kedi tarafından tırmalanan 3 yaşındaki Zehra. önceleri bütün kedileri gördüğünde ağlarken bir süre sonra bu tepkiyi sadece beyaz kedilere göstermiştir.

Zehra 'nın yaşadığı bu durum sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangilerini örneklemektedir?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Öğrenme Psikolojisi Klasik Koşullanma Testi sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Öğrenme Psikolojisi Klasik Koşullanma Testi çöz

KPSS Öğrenme Psikolojisi Klasik Koşullanma Testi çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. KPSS Öğrenme Psikolojisi Klasik Koşullanma Testi soru ve cevapları çözün. KPSS Öğrenme Psikolojisi Klasik Koşullanma Testi sorularını çöz KPSS Öğrenme Psikolojisi Klasik Koşullanma Testi sorularını ve cevapları anında görüntüle. KPSS Öğrenme Psikolojisi Klasik Koşullanma Testi çöz. KPSS Öğrenme Psikolojisi Klasik Koşullanma Testi soru ve cevapları çözün. KPSS Öğrenme Psikolojisi Klasik Koşullanma Testi sorularını çöz KPSS Öğrenme Psikolojisi Klasik Koşullanma Testi test sorularını çöz.

KPSS Öğrenme Psikolojisi Klasik Koşullanma Testi Soruları

2021 KPSS Öğrenme Psikolojisi Klasik Koşullanma Testi