2021 KPSS Öğrenme Psikolojisi Konuları

2021 KPSS Öğrenme Psikolojisi Konuları

2021 KPSS Öğrenme Psikolojisi Konuları

KPSS Öğrenme Psikolojisi Konuları Nelerdir? 2021 KPSS Öğrenme Psikolojisi Soru Dağılımı ve Soru Sayısı hakkında bu yazımızda bilgi vereceğiz. 2021 KPSS Eğitim Bilimleri bölümünde yer alan KPSS Öğrenme Psikolojisi Konuları toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 12 sorunun yer aldığı Öğrenme Psikolojisi konuları en güncel haliyle. 2021 KPSS EĞitim Bilimleri, Öğrenme Psikolojisi en detaylı ve güncel konuları ve soru sayıları. Öğrenme Psikolojisi Konuları ve Soru Dağılımları güncel hali şöyledir. 2021 KPSS Öğrenme Psikolojisi Konuları.

Öğrenme Psikolojisi Konuları Nelerdir?

 • Öğrenme Psikolojisine Giriş,
 • Klasik Koşullanma,
 • Bağlaşımcılık Kuramı,
 • Bitişiklik Kuramı,
 • Edimsel Koşullanma Kuramı,
 • Gestalt Kuramı,
 • Bilgi İşleme Kuramı,
 • İşaret - Gestalt Kuramı ve
 • Sosyal Öğrenme Kuramı

bölümlerinden oluşmaktadır.


KPSS Öğrenme Psikolojisi Konuları Detaylı Listesi

Öğrenme Psikolojisine Giriş

 • Öğrenme Psikolojisi Davranış Türleri
 • Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
 • Öğrenme Kuramları

Klasik (Tepkisel) Koşullanma

 • Klasik (Tepkisel) Koşullanma
 • Klasik Koşullanmanın Beş Temel Ögesi
 • Koşullu Tepkileri Ortadan Kaldırma Yöntemleri

Bağlaşımcılık Kuramı (Deneme-Yanılma Yoluyla Öğrenme)

 • Bağlaşımcılık (Bağ Kuramı / Araçsal Koşullanma)
 • Thorndike’ın Öğrenme İle İlgili Üç Temel Yasası

Bitişiklik Kuramı (Uyarıcı - Tepki Bitişikliği)

 • Bitişiklik Kuramları
 • Watson
 • Guthrıe
 • Guthrıe’nin Alışkanlıkları Yok Etme Yöntemleri

Edimsel (Operant) Koşullanma

 • Edimsel Koşullanma
 • Edimsel Ve Tepkisel Koşullanmanın Karşılaştırılması
 • Pekiştirme
 • Olumlu Ve Olumsuz Pekiştirme
 • Pekiştireç Türleri
 • Genelleme (Öğrenmenin Genellenmesi)
 • Pekiştirme Tarifeleri
 • Kaçma Ve Kaçınma Koşullanması
 • Eğitimde Cezanın Kullanılması

Gestalt Kuramı (İçgörüsel / Kavrayarak / Sezgisel Öğrenme / Kavrama / Kavrayış / Seziş Yoluyla Öğrenme)

 • Gestalt Kuramı
 • Gestalt Yaklaşımın Temel İlkeleri
 • Üretici Düşünme
 • Yaratıcı Düşünme
 • Algı Yasaları
 • Algısal Değişmezlik
 • Bellek Ve Unutma
 • Alan Kuramı

Bilgi İşleme Kuramı

 • Bilgi İşleme Kuramı
 • Bilgi Depoları
 • Bilişsel Süreçler
 • Yürütücü Süreçler
 • İşaret Gestalt Kuramı

Sosyal Öğrenme Kuramı

2021 KPSS Öğrenme Psikoloji Testleri

2021 KPSS Eğitim Bilimleri Konuları ve Soru Dağılımları


Yorum Yaz