KPSS Öğrenme Psikolojisi Pekiştirme Türleri Test

KPSS Öğrenme Psikolojisi Pekiştirme Türleri Test

KPSS Öğrenme Psikolojisi Pekiştirme Türleri Test - çöz

KPSS Öğrenme Psikolojisi Pekiştirme Türleri Test soruları cevapları
KPSS Öğrenme Psikolojisi Pekiştirme Türleri Test

KPSS Öğrenme Psikolojisi Pekiştirme Türleri TestSoru 1


Öğrenciler için "teneffüsler" hangi tür pekiştirmetirmeye örnektir?

Soru 2


Anneannesi, pazar arabasını pazardan getirerek evine taşımasına yardımcı olan Mine'ye vizyona yeni giren filme gitmesi için para verir. Mine'nin kendisinden böyle bir şey istenmediği halde, her hafta harçlık veren anneannesinin pazar arabasını taşımaya devam eder.

Yukarıda verilen örnekte Mine'ye verilen pekiştirme tarifesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Soru 3


Bir sınıfta öğrenciler, öğretmenlerinden sınavda sorumlu olacakları konuların azaltılması konu sunda istekte bulunurlar, öğretmenleri de öğrencilerin bu isteğini yerine getirir ve sınavda sorumlu olacakları konuları azaltırsa, ileriki günlerde öğrencilerin aynı istekte bulunma olasılıkları artacaktır.

Öğretmenin kullandığı yöntem aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

Soru 4


Aşağıda verilenlerden hangisi "olumsuz pekiştirmeye" örnek olabilir?

Soru 5


Seda, işten eve döndüğünde her akşam yakın arkadaşından gelen telesekreterindeki mesajlara bakmaktadır.

Seda'nın her akşam telesekreterindeki mesajları dinleme davranışı aşağıdaki pekiştirme tarifelerinden hangisine örnek teşkil eder?

Soru 6


Bir öğretmen öğrencilerin derse hazır bulunuşluk düzeyini ölçmek için 30 soruluk bir test hazırlamıştır. Testin ilk 10 sorusunun 2, diğer 20 sorunun 4 puan olarak puanlanacağını belirtmiştir.

Öğretmenin hazırladığı bu test hangi ölçek türü ile ifade edilmiştir?

Soru 7


Aslı, kendisini oyuna almayan arkadaşlarını öğretmenine şikayet etmiş ve öğretmen de arkadaşlarını uyararak onun oyuna alınmasını sağlamıştır. Bu olaydan sonra Aslı ne zaman arkadaşlarınca oyuna alınmasa hemen onları öğretmenine şikayet etmeye başlamıştır.

Aslı'nın benzer bir durumda aynı davranışı tekrarlaması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

Soru 8


Bir anne yaramazlık yapan çocuğuna uslu durması için şeker vermiş ve sonraki günlerde çocuğun yaramazlık davranışı azalmak bir yana artmıştır.

Annenin vermiş olduğu şeker, çocuk için aşağıdaki öğelerden hangisinin işlevini yerine getirmektedir?

Soru 9


Ödevleri, ders dışı bir öğretim tekniği olarak etkili bir biçimde kullanmak isteyen Gaye öğretmen, öğrencilerine yaptıkları her iki ödev için bir artı vermektedir.

Öğretmenin bu uygulaması aşağıdaki pekiştirme tarifelerinden hangisi için uygun bir örnektir?

Soru 10


A bankası çalışanlarına, aylık ücretleri dışında onları işe teşvik amacıyla yılın belli dönemlerinde; örneğin her üç aylık dönemin sonunda ve yılda dört kez ikramiye vermektedir.

Bankanın bu uygulaması aşağıdaki pekiştirme tarifelerinden hangisine uygun bir örnektir?

Soru 11


Öğrencilerine, ödev yapma alışkanlığı kazandırmak isteyen bir öğretmen, onları yapmış oldukları her 5 ödev için sözlü notu olarak bir artı ile ödüllendirmektedir.

Öğretmenin kullandığı pekiştirme tarifesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Pekiştirme tarifeleri sönmeye karşı en az dirençli olanından en çok dirençli olanına doğru sıralandığında uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Öğrencilerine yeni ve karmaşık bir davranışı öğretmek isteyen bir öğretmen aşağıdaki pekiştirme tarifelerinden hangisini öncelikle kullanmalıdır?

Soru 14


Bir öğrenci, sınıf ve okul kurallarına uygun davrandığı için okul yönetimince takdirname ile ödüllendirilmiştir.

Okul yönetimince, öğrenciye verilen takdirname aşağıdaki davranışı kontrol ve değiştirme tekniklerinden hangisinin işlevini yerine getirmektedir?

Paylaş

KPSS Öğrenme Psikolojisi Pekiştirme Türleri Test sorularını online çözebilirsiniz.