KPSS Öğrenme Psikolojisi Sosyal Öğrenme Kuramı Testi

KPSS Öğrenme Psikolojisi Sosyal Öğrenme Kuramı Testi

KPSS Öğrenme Psikolojisi Sosyal Öğrenme Kuramı Testi - çöz

KPSS Öğrenme Psikolojisi Sosyal Öğrenme Kuramı Testi soruları cevapları
KPSS Öğrenme Psikolojisi Sosyal Öğrenme Kuramı Testi

KPSS Öğrenme Psikolojisi Sosyal Öğrenme Kuramı TestiSoru 1


Lokantada bulaşıkçı olarak çalışan kişinin bilinçli bir çabası olmadığı halde pek çok yemeğin nasıl yapıldığına ilişkin bilgilere sahip olması aşağıdakilerden en iyi hangisiyle açıklanabilir?

Soru 2


I. Arkadaşının saçlarını kızıla boyattığında bütün erkeklerin ilgisini çektiğini fark eden Aslı'nın da saçlarını kızıla boyatması

ll. Gök gürüldediğinde abisinin ağladığını gören Kaan'ın da gök gürüldediği zaman korkması

Verilen örnekler sırasıyla aşağıdakilerden hangileriyle açıklanabilir?

Soru 3


Bir operaya gidildiğinde. gösterinin sonunda seyircilerden biri ayağa kalkarak sahnedekileri alkışlamaya başlar. Diğer insanlar bunu fark ettiğinde önce biraz çekinir, ancak daha sonra ayağa kalkıp aynı davranışı sergilerler.

Operada sergileyen bu davranış biçimi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 4


Gizil öğrenme ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

Soru 5


Aşağıda verilen örneklerden hangisi içerik olarak diğerlerinden farklıdır?

Soru 6


Bandura'ya göre insan kendi davranışlarını değerlendirme ve yargılama kapasitesine sahiptir. Yani, birey davranışlarını kendi koyduğu kurallara uygun biçime getirir ve davranışı yaptıktan sonra da uygun olup olmadığına karar verir.

Sosyal öğrenmeyle ilgili olarak açıklanan bu durum aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi gözlem yoluyla öğrenmenin temelini oluşturur?

Soru 8


Bandura'ya göre çocuklar çok sayıda davranışlar gözlemlerler ancak, bunlardan sadece bir kısmını taklit ederler. Ayrıca, çocukların hal i hazırda bir davranışta bulunmuyor olmaları o davranışı öğrenmediklerine kanıt gösterilemez.

Bu görüşleriyle Bandura aşağıdaki kavramlardan hangilerini ayırt etmektedir?

Soru 9


Aşağıdaki durumlardan hangisinde model alarak öğrenmenin gerçekleşme olasılığı en azdır?

Soru 10


Boncukları ipe dizme oyununu seven bir çocuğun, bir ara boncukların arasına karışan aynı renk ama diğerlerine göre biraz büyük olan boncuğu fark ederek "Bu benim değil" demesi aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?

Soru 11


Bir anne, farkında olmadan çocuklarından biri bağırarak konuştuğunda ilgilenirse diğer çocukları da annesinin kendisiyle ilgilenmesini istediğinde aynı yolu izleyebilir.

Çocukların, diğer kardeşlerinin yaptıklarından ve karşı lığında ortaya çıkan durumdan hareketle bu biçimde davranmaları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 12


Bir taşra okulunda. okul müdürü her pazartesi günü saç uzatan erkek öğrencilerinden birkaçını seçip diğer öğrenci l erin önünde saçlarını makasla keser. Okul müdürü saçı uzun olan bütün öğrencileri değil de birkaç tanesini seçerek öğrencileri saç uzatmaktan caydıracağına inanmaktadır.

Okul müdürünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Paylaş

KPSS Öğrenme Psikolojisi Sosyal Öğrenme Kuramı Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Ilhan Duman
Doğru: 12
100 Puan
İbrahim Halil Yı
Doğru: 12
100 Puan
Aygülll
Doğru: 12
100 Puan
Pathem
Doğru: 12
100 Puan
Muslime Ortak
Doğru: 12
100 Puan
KPSS Öğrenme Psikolojisi Testleri