KPSS Öğrenme Psikolojisi Test IX

KPSS Öğrenme Psikolojisi Test IX sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Öğrenme Psikolojisi Test IX

KPSS Öğrenme Psikolojisi Test IX

KPSS Öğrenme Psikolojisi Test IX - çöz

KPSS Öğrenme Psikolojisi Test IX soruları cevapları
KPSS Öğrenme Psikolojisi Test IX


Soru 1


Yapılan koşullama deneylerinden birinde deneğin yüzüne hava üflenmeden önce "fa sesi" verilmiştir. Daha sonra hava üflenmiş, denek gözlerini kırpıştırmıştır. Yeterli tekrardan sonra sadece fa sesi verildiğinde deneğin gözünü kırpıştırdığı görülmüştür.

Yukarıdaki koşullanmanın sonunda fa sesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

Soru 2


Edimsel koşullamada hedef olarak kazandırmak istediğimiz davranışlara ulaşmak için önce bu davranışlara benzeyen ve yakın davranışların pekiştirilmesi ve bu işlemin istenen standartlara ulaşıncaya kadar aşamalı olarak devam ettirilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

Soru 3


Herhangi bir uyarıcının veya durumun olumlu olup olmadığını anlamak için, ilgili öğrencinin onu elde etmek amacıyla çalışıp çalışmadığına bakmak gerekir. Evde, okulda ve oyunlarda herkes için etkili olabilecek çok sayıda olumlu pekiştirici uyarıcı vardır.

Aşağıdakilerden hangisi pekiştirici uyarıcılara örnek olamaz?

Soru 4


Davranışçılığın kurucusu olan Watson "bir uyarıcıya verilecek tepki, o uyarıcıya karşı en son yapılmış ve en çok tekrarlanmış tepkidir" ilkesini savunur.

Watson'un savunduğu bu ilke aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Soru 5


Guthrie'ye göre; bu yöntem istenmeyen davranışların istenen davranışa dönüştürülmesinde kullanılır. Uyarıcı en azdan en çoğa doğru alıştırılarak verilir. Örneğin; atları eğere alıştırmada atın üstüne önce hafif bir battaniye atılarak işe başlanır. Giderek battaniyeden daha ağır bezler atılır, yani uyarıcılar artırılır.

Yukarıda bahsedilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


"Bütün, kendini oluşturan parçaların toplamından daha fazla ve başka bir şeydir'' anlayışından hareketle algılama ve öğrenme üzerinde odaklanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


İnsanı edilgen bir varlık olarak değil, uyarıcıları seçerek algılayan, işleyen, anlamlandıran etkin bir sistem olarak gören, bireyin zihninde yer alan zihinsel süreçleri inceleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Aşağıdaki ifadelerden hangisi Davranışçı yaklaşımın görüşlerinden değildir?

Soru 9


"Psikolojinin konusu; sadece objektif yöntemlerle ölçülebilen ve değerlendirilebilen davranışlardır. Bu yaklaşımın dayandığı anlayış "objektif olmayan, kanıtlanmayan, somut olarak ölçülüp değerlendirilemeyen hiçbir yaklaşımın değeri yoktur" ilkesi üzerine temellendirilmiştir. Bu yaklaşım uyarılmalar sonucu organizmada meydana gelen tepkileri incelemeyi amaç edinir.

Yukarıda bahsedilen öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Thorndike'a göre; eğer bir davranış o çevrede bir doyuma ulaşıyorsa aynı ortamda o davranışın oluşma olasılığı artmaktadır. Bunun tersi oluyorsa yani o davranış doyum getirmiyorsa o davranışın oluşma sıklığı giderek düşmektedir.

Thorndike'ın yukarıdaki görüşü aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

Soru 11


Bir anne çocuğuna dolabını toplama alışkanlığını kazandırmak istemektedir. Bunun için çocuğu dolabını her topladığında ona sevdiği şekerlerden vermektedir. Bir müddet sonra annesi çocuğuna şeker vermeyi devam ettirmesine rağmen çocuğun dolabını toplama davranışını ihmal etmeye başladığını gözlemlemiştir.

Çocuğun annesi şeker vermesine rağmen dolabını toplamayı ihmal etmeye başlaması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

Soru 12


Otomatik kola makinelerinde bir jeton attıktan sonra makinenin kola vermesi aşağıdaki pekiştirme tarifelerinden hangisine örnektir?


Testin Enleri

kalyon
Doğru: 12
100 Puan
meursault
Doğru: 12
100 Puan
İbrahim Halil Yı
Doğru: 11
91.6 Puan
Hamzam
Doğru: 10
83.3 Puan
ismakim
Doğru: 9
75 Puan