KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri çöz

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test6

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test6

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test6

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test6 - çöz

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test6
KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test6


Soru 1


Öğretmenin sınıfı 7 gruba ayırıp Kurtuluş savaşı ünitesini grup çalışması ile işlemesi davranışı hangi tekniği kullandığını gösterir?

Soru 2


Bu öğretmenin sınıfa dispanserden elde ettiği afişlerle gelip görüş alması davranışı aşağıdakilerden hangisine hizmet eder?

Soru 3


Öğretmenin öğrencilere dersin sonunda diş fırçalamayı hatasız olarak yapabilen bireyler olacaksınız demesi hangi davranışa hizmet eder?

Soru 4


Bir sınıfta öğretmen çalışan annelerin çocuğu mu mutlu; yoksa çalışmayan annelerin çocuğu mu mutludur, tartışmasını ortaya atar. Öğretmen bu durumda jüri olur ve sınıf iki karşıt görüşe ayrılır. İki grup görüşlerini nedenleri ile savunur.

Öğretmenin izlediği bu yöntemin adı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Ders anlatırken bir öğretmenin kazandırılacak hedef davranışların yaşamda ne işe yarayacağını ve hangi sorunların çözümünde nasıl kullanılacağını vurgulaması aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisiyle ilgidir?


Paylaş

Testin Enleri

muhammettan28
Doğru: 5
100 Puan
selime
Doğru: 5
100 Puan
rbostanci40
Doğru: 5
100 Puan
Filiz
Doğru: 5
100 Puan
Fndync
Doğru: 5
100 Puan
Ziyaretçi
Doğru: 4
80 Puan
Teacherr
Doğru: 4
80 Puan
Yunus arslan
Doğru: 4
80 Puan
Benguuss
Doğru: 4
80 Puan
Ebru Deniz
Doğru: 4
80 Puan