2022 KPSS Öğretim İlke ve Yöntemleri Konuları

2022 KPSS Öğretim İlke ve Yöntemleri Konuları Nedir?

2022 KPSS Öğretim İlke ve Yöntemleri Konuları

KPSS Öğretim İlke ve Yöntemleri Konuları Nelerdir? 2022 KPSS Öğretim İlke ve Yöntemleri Soru Dağılımı ve Soru Sayısı hakkında bu yazımızda bilgi vereceğiz. KPSS Eğitim Bilimleri bölümünde yer alan 2022 KPSS Öğretim İlke ve Yöntemleri Konuları toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 2022 KPSS Öğretim İlke ve Yöntemleri Konuları eğitim bilimleri bölümünde önemli bir yere sahiptir. KPSS Öğretim İlke ve Yöntemleri dersinde 2022 yılında çıkabilecek konuların en güncel listesini hazırladık. 2022 KPSS Öğretim İlke ve Yöntemleri Konuları ve Soru Dağılımı verilmiştir.


Öğretim İlke ve Yöntemleri Konuları Nelerdir?

 • Eğitimle İlgili Temel Kavramlar, Öğretim İlkeleri ve Öğretim Stratejileri,
 • Öğretme-Öğrenme Yaklaşımları (Modelleri-Kuramları),
 • Öğretim Yöntemleri,
 • Öğretim Teknikleri,
 • Kavram Öğretimi,
 • Öğrenme Stratejileri,
 • Öğrenme Stilleri ve Üst Düzey Zihinsel Beceriler

konularından oluşmaktadır.

KPSS Öğretim İlke ve Yöntemleri Konuları Detaylı Listesi

Eğitimle İlgili Temel Kavramlar, Öğretim İlkeleri Ve Öğretim Stratejileri

 • Öğretim İlkeleri
 • Öğretim Stratejileri

Öğretim Yaklaşımları Ve Modelleri

 • Yapılandırmacılık
 • Çoklu Zekâ
 • Proje Tabanlı Öğrenme
 • Probleme Dayalı Öğrenme (Pdö)
 • Aktif Öğrenme
 • Okulda Öğrenme
 • Tam Öğrenme
 • Etkili Öğretim Modeli
 • Temel Öğretme Modeli
 • İşbirliğine Dayalı Öğretim
 • Öğretim Durumları Modeli
 • Basamaklı Öğretim
 • Kuantum Öğrenme
 • Beyin Temelli Öğrenme
 • İnternet Tabanlı Öğrenme
 • Uzaktan Eğitim
 • Harmanlanmış (Karma) Eğitim
 • Yaşam Boyu Öğrenme

Öğretim Yöntemleri

 • Anlatım Yöntemi
 • Örnek Olay Yöntemi
 • Problem Çözme
 • Gösterip-Yaptırma
 • Tartışma Yöntemi

Öğretim Teknikleri

 • Grupla Öğretim Teknikleri
 • Bireysel Öğretim Teknikleri
 • Sınıf Dışı Öğretim Teknikleri

Kavram Öğretimi

 • Olgu Kavram Ve İlke İlişkisi
 • Kavram Öğretimi Teknikleri

Öğrenme Stilleri Ve Üst Düzey Düşünme Becerileri

 • Öğrenme Stratejileri
 • Öğrenme Stilleri
 • Üst Düzey Düşünme Becerileri

2022 KPSS Öğretim İlke ve Yöntemleri Testleri

2022 KPSS Eğitim Bilimleri Konuları ve Soru Dağılımları


Yorum Yaz