KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Düşünme Becerileri Test çöz

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Düşünme Becerileri TestSoru 1


Iraksak düşünme, ortak düşünce ve fikirlerden yola çıkarak farklı düşüncelere ulaşabilmeye dayalı düşünme biçimidir. Yaratıcılığa en yakın olan düşüncedir.

Aşağıdakilerden hangisi ıraksak düşünme biçimine sahip bir kişinin özelliklerinden değildir?

Soru 2


Problem çözme becerisi; öğrencinin yaşamında karşısına çıkacak problemleri çözmek için gerekli olan tüm becerileri kapsar.

Aşağıdakilerden hangisi problem çözme becerisi içerisinde yer almaz?

Soru 3


Sosyal ilişkilerde, iletişimde, iş dünyasında ve birçok alanlarda gerekli olan davranışları uygun bir şekilde ve zamanda ortaya koymayı gerektirir. Bir ürünü veya.hizmeti daha iyi üretebilmek ya da pazarlayabilmek amacıyla yeni bir sistem kurmak için gerekli olan bir beceridir. ilköğretim programlarında kazandırılması öngörülen temel becerilerden biridir.

Özellikleri açıklanan bu temel beceri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Seda öğretmen, okulda öğrenilen bilgi ve becerilerin günlük yaşama aktarılmasını, öğrencinin eğitim ortamına aktif olarak katılmasını, kendi deneyimleriyle bilgiler edinmesini, bu bilgileri paylaşmasını ve yeni durumlarda kullanmasını öngören bir düşünceyi savunmaktadır.

Seda Öğretmenin bu düşüncesi aşağıdaki becerilerden hangisini ön plana çıkarmaktadır?

Soru 5


Bireyin öz değerlendirme yaparak yeni koşullara uyum sağlaması, yaptıklarından sonuç çıkarması, değişime ve yeniliklere açık olması üst düzey bir düşünme becerisi gerektirir.

Aşağıdakilerden hangisi öncelikli olarak bu niteliklere uygun bir düşünme becerisidir?

Soru 6


Düşünme biçimlerinin yeniden yapılanmasını sağlayan üst nitelikli bir düşünme biçimidir. Beynin her iki lobu kullanılarak hem okul hem de tüm yaşamda başarı elde etmeyi sağlar. Başarı sadece bilmek değil bilgiyi doğru kullanmaktır. Kaos, belirsizlik ve risk dönemlerinde değişim için fırsat yaratır. Bütün geçmiş yaşamın kayıtları üzerinde bir dönüşüm işlemi gerçekleştirir.

Özellikleri verilen düşünme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Öğrenci merkezli öğretim anlayışına uygun olarak hazırlanan eğitim programları öğrencilerin bilimsel ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesine önem ve öncelik verir.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaca katkı sağlamaz?

Soru 8


Ali olaylara farklı bakan, bazı buluşlar yapan, değişik fikirler üreten, bunları birleştiren ve yeni durumlarda kullanan bir öğrencidir. Riskli işleri sever, kendine güvenir ve hayal gücü yüksektir. Herhangi bir konuda örnek ve modellerden yararlanmaktan çok özgün çalışma yapmayı tercih eder.

Ali'nin bu özellikleri aşağıdaki becerilerden hangisiyle öncelikle ilişkilidir?

Soru 9


Öğrenci merkezli öğretimde bilgiye öğrencinin ulaşması, özümsemesi, yapılandırması, kullanması, değiştirmesi ve gerektiği yerde paylaşması beklenir. Bilgi yaşamın her alanından elde edilir ve öğrenilen bilgiler de yaşam içinde kullanılır.

Öğrencinin derste öğrendiklerini yeni ve farklı bir durumda kullanması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

Soru 10


Mehmet öğretmen öğrencilerden günlük tutmalarını, bu günlükleri hafta sonlarında okumalarını ve bunlardan çıkarttıkları sonuçları daha sonraki yaşantılarında dikkate almalarını istemiştir.

Mehmet öğretmenin bu uygulaması aşağıdaki düşünme biçimlerinden hangisini gelişmesine en çok katkı sağlar?

Soru 11


Öğretmen derste öğrencilerinden birer makale okumalarını ve bu makalenin içeriğinde yer alan olay ve olgulara ilişkin çıkarımlarda bulunmalarını istemiştir.

Öğretmenin öğrencilerde geliştirmek istediği öncelikli düşünme becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Düşünme Becerileri Test sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Düşünme Becerileri Test çöz

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Düşünme Becerileri Test çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Düşünme Becerileri Test soru ve cevapları çözün. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Düşünme Becerileri Test sorularını çöz KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Düşünme Becerileri Test sorularını ve cevapları anında görüntüle. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Düşünme Becerileri Test çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Düşünme Becerileri Test soru ve cevapları çözün. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Düşünme Becerileri Test sorularını çöz KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Düşünme Becerileri Test test sorularını çöz.

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Düşünme Becerileri Test Soruları

2021 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Düşünme Becerileri Test