Sınıf Yönetimi Testi II

Sınıf Yönetimi Testi II

Sınıf Yönetimi Testi II - çöz

Sınıf Yönetimi Testi II soruları cevapları
Sınıf Yönetimi Testi II

Sınıf Yönetimi Testi IISoru 1


Sınıf yönetiminde etkili ve başarılı olmak isteyen öğretmenin amacına aşağıdakilerden hangisi katkı sağlamaz?

Soru 2


Öğretim etkinliklerini öğrencilerle birlikte planlamak, öğrencilerin düzeyini, ihtiyacını dikkate almak, derste ilgi ve dikkat çekmek öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını artırır.

Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımı sonucunda aşağıdakilerden hangisi beklenir?

Soru 3


Öğretmen, derste ana fikrin ne anlama geldiğini ve nasıl bulunacağını açıklarken öğrencilerden biri söz alıp "ana fikir neydi öğretmenim" diyerek ana fikri tekrar açıklamasını istemiştir.

Öğretmenin bu öğrenciye vereceği en uygun tepki aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Sınıf içinde yaşanan istenmedik bir davranış karşısında öğretmen değişik tepkiler verebilir. Ancak, bu tepkilerin istenmedik davranışı önleyici nitelikte olması gerekir.

Aşağıdaki durumların hangisinde öğretmen istenmedik öğrenci davranışını görmezden gelmesi gerekir?

Soru 5


Öğretim sürecinde istenmeyen bir davranış yaşayan öğretmen davranışın niteliğine, zamanına, sıklığına göre farklı tepkiler verebilir ya da davranışı önlemek için öğrenciyi uyarabilir.

Öğretmen öğrenciyi uyarırken aşağıdaki tutumlardan hangisini sergilerse öğrenci bundan olumsuz etkilenir?

Soru 6


Seda öğretmen,sınıf içinde yaşanabilecek olası sorunları önceden düşünüp gerekli tedbirleri aldığını belirtmektedir. Bu yöntemiyle disiplin sorunların daha az yaşadığını, hem öğrencilerin hem de kendisinin rahat ettiğini, zamanı etkili ve verimli kullanarak başarı düzeyini artırdığını düşünmektedir.

Seda öğretmenin benimsediği sınıf yönetimi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Sınıf içi disiplin sorunu yaşayan bir öğretmen bu sorunların. üstesinden gelebilmesi için aşağıdakilerin hangisini yapmaktan kaçınmalıdır?

Soru 8


Cenk derste sürekli yaramazlık yapan bir öğrencidir. Öğretmen Cenk'in bu yaramazlığı önlemek için onu sınıf başkanı yapmış ancak Cenk'in bu davranışı sönmemiş aksine yaramazlığı artmıştır.

Cenk'in sınıf başkanı olmasından sonra yaramazlığının artmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 9


Özgüveni ve başarı güdüsü düşük olan bir öğrenciden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?

Soru 10


Öğretim sürecinde istenmedik davranışların değişik nedenleri olabilir. Bu davranışlar öğretmenden, öğrenciden ve eğitim ortamından kaynaklanabilir. istenmedik davranışların nedenlerinin bilinmesi uygun tepkiler verilmesini kolaylaştırır.

Aşağıdakilerden hangisi öğrenci kaynaklı bir nedendir?

Soru 11


Öğretmenin tüm çabalarına karşın, sınıftaki her öğrenci istenilen başarıyı gösterememiş, bazı öğrenciler orta ve alt düzeyde başarı göstermişlerdir.

Orta ve alt düzeydeki öğrencilerin üst düzey başarı sağlamaları için öncelikle aşağıdakilerden hangisinin yapılması önerilir?

Soru 12


Sınıf içi disiplin sorunlarının ortaya çıkmasını önlemek için değişik tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulur.

Aşağıdakilerden hangisi disiplin sorunlarını önleyici bir rol oynamaz?

Soru 13


Sınıf içerisinde istenmeyen davranışların tepki yoluyla düzeltilmesini öngörür. Sınıf yönetiminde etkili olabilmek ve düzeni sağlayabilmek için ödül ve ceza etkinliklerinin kullanılmasını savunur.

Yukarıda özellikleri verilen sınıf yönetimi modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Bir öğretmen sınıf içerisinde öğrencilerini bir bütün olarak geliştirecek uygulamalara yer vermektedir.

Öğretmenin aşağıdaki sınıf yönetimi modellerinden hangisini benimsediği söylenebilir?

Paylaş

Sınıf Yönetimi Testi II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

bilge çandu
Doğru: 14
100 Puan
ali akalı
Doğru: 14
100 Puan
baharovs
Doğru: 14
100 Puan
sumsum
Doğru: 14
100 Puan
deniss
Doğru: 14
100 Puan