Öğretim Yöntem ve Teknikleri Temel Kavramlar Testi

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Temel Kavramlar Testi çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim Yöntem ve Teknikleri Temel Kavramlar Testi çöz.Öğretim Yöntem ve Teknikleri Temel Kavramlar Testi çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim Yöntem ve Teknikleri Temel Kavramlar Testi çöz. Öğretim Yöntem ve Teknikleri Temel Kavramlar Testi online çöz

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Temel Kavramlar Testi Çöz

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Temel Kavramlar Testi çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim Yöntem ve Teknikleri Temel Kavramlar Testi çöz. Öğretim Yöntem ve Teknikleri Temel Kavramlar Testi çöz

Online Öğretim Yöntem ve Teknikleri Temel Kavramlar Testi Soruları çöz

Soru 1


Bilişsel alanın bilgi, duyuşsal alanın alma ve tepkide bulunma, devinişsel alanın uyarılma basamağı ile ilgili hedef ve davranışların kazandırılmasının hedeflendiği strateji hangisidir?

Soru 2


"Bir öğretmen dersini işlerken önce bilgi düzeyindeki kavramları sınıfa anlatıyor ve her bir kavram ile ilgili yaşamdan en az iki örnek veriyor" bu öğretmenin izlemeye çalıştığı strateji hangisidir?

Soru 3


Araştırma soruşturma yoluyla öğretim stratejisine ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 4


Buluş yoluyla öğretim stratejisini kullanan bir öğretmenin öğrencileri, en az bilişsel alanın hangi aşamasına sahip olması gerekir?

Soru 5


Türkçe dersinde cümlenin öğeleri kavramını sunuş yoluyla öğretim stratejisini kullanarak veren bir öğretmenin bu stratejide gerçekleştirmesi gereken en son aşama hangisidir?

Soru 6


Öğretim etkinliklerini planlayan, zamanın tamamını eğitsel değeri olan etkinliklerle geçirmeyi hedefleyen bir öğretmen, öğretim ilkelerinden hangisinin gereklerini getirmeye çalışmaktadır?

Soru 7


Öğretim sürecinde önemli olan bireyin gereksinimlerine cevap verebilen ilgi ve ihtiyaçlarına uygun bilgilerin öğretilmesidir.

Bu görüş aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisini ifade etmektedir?

Soru 8


Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sürdürmelerini sağlamak amacıyla, parasız yatılılık, burs ve kredi verilmesi Türk Milli Eğitiminin hangi ilkesi kapsamında yapılmaktadır?

Soru 9


Buluş yoluyla öğretim stratejisinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmez?

Soru 10


Öğrencinin öğrenmesini engelleyen durumların gözlenmesi ve giderilmeye çalışılması, öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarının, gelişim dönemlerinin dikkate alınması, kişisel özelliklerin belirlenerek uygulamaların buna göre gerçekleştirilmesi hangi öğretim ilkesini kapsamaktadır?

Soru 11


Öğretimde en kısa zamanda, en az emekle ve en yüksek verimi elde etmek esas olmalıdır.

Bu düşünce hangi öğretim ilkesini açıklamaktadır?

Soru 12


Yeni konuya başlamadan önce konu ile ilgili ön öğrenmeleri hatırlatan, konuyu anlamayan, eksik anlayan öğrencilerin öğrenme eksikliklerini gideren ve öğrencinin ön koşul öğrenmelerini dikkate alan bir öğretmen aşağıdaki öğretim ilkelerinin hangisinin gereklerini yerine getirmektedir?

Soru 13


Eğitim ve öğretim adına bütün yapılacaklar, çocuğun gelişim dönemlerine göre yapılmalıdır. Yapılacak öğretim etkinliğini, öğrencinin gelişim, özellikleri ilgi ve ihtiyaçları belirler.

Bu görüş ile vurgulanan öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Öğretimde ne kadar çok eşya ve maddeden yararlanılırsa, konuların öğrenilmesi de o kadar kolaylaşır. Öğretim etkinlikleri öğrencilerin birden fazla duyu organını öğretim sürecinde aktif kılabilmeli.

Bu görüş ile ifade edilen öğretim ilkesi hangisidir?

Paylaş

Etiketler: