KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test III

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test III çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test III çöz.KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test III çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test III çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test III online çöz

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test III Çöz

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test III çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test III çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test III çöz

Online KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test III Soruları çöz

Soru 1


Okul öncesi öğretmeni olan Kübra Hanım, öğrencileri Sinem, Merve, Funda ve Zehra'nın ellerini yıkamayı bilmedikleri için kirli ellerle birbirlerinin oyuncaklarına, saçlarına ve yiyeceklerine dokunduklarını fark eder. Onlara elleri yıkamanın önemini açıklar ve ellerini nasıl temiz tutacaklarını tarif eder. Ancak yaptığı gözlemler neticesinde yine de amacına ulaşamadığını anlar.

Kübra Hanım'ın öğrencilerine temizlik alışkanlığı kazandırması için aşağıdaki yöntem ve tekniklerden hangisini kullanması daha uygun olacaktır?

Soru 2


Şeyma Öğretmen, derste öğrencilerini ikişerli gruplara ayırdıktan sonra onlara Elektrik bulunmasaydı hayatımız nasıl olurdu? sorusunu yöneltir. Herkesin sorunun cevabını bireysel olarak bulmasını istedikten sonra buldukları cevapları grup arkadaşlarının düşünceleriyle karşılaştırmalarını söyler. Grup içerisinden söz hakkı verilen bir öğrenci cevabı sınıfa aktarır.

Şeyma Öğretmen sınıfında aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisini kullanmıştır?

Soru 3


Bir fen bilimleri öğretmeni derste öğrencilerinden kendilerini Newton, Arşimet ve Edison gibi bilim insanlarının yerine koyarak içlerinden geldiği gibi canlandırmalar yapmalarını ister. Bu şeklide onların doğa olaylarına bir bilim insanının gözünden bakabilmeyi öğrenmelerini sağlar.

Öğretmen bu derste aşağıdaki öğretim yöntem yada tekniklerinden hangisini kullanmıştır?

Soru 4


Bir öğrencinin derste yapılan etkinliğin ardından Bu derste neler yaptınız? Bu derste yaptıklarınızın diğer derslerde yaptıklarınızdan farkı nedir? sorusuna verdiği cevap aşağıdadır:

Ben bundan önce öğretmenimi hep dinleyip not almaya çalışırdım. Yani derste işlenen konuyu sorgulamak, hele ki bunu farklı yönleri göz önüne alarak yapmak aklımıza dahi gelmiyordu. Derste belirli ilkelere göre soru ve sorun çözmeye çalışmıştık. Ama bugün öğretmenimizin sunduğu durumu hem klasik hem de özgün yollarla çözmeye çalıştık. Sonunda herkesin kabul ettiği verilerin dışındaki unsurlara da odaklandık. Son aşamada tüm fikirleri birleştirip karar verdik. Sanırım bugün derste hiç sıkılmadım. Çünkü ulaştığım sonuç verilecek en doğru karardı.

Buna göre derste kullanılan öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Serkan Öğretmen, beden eğitimi dersinde öğrencilerine diski doğru atabilme becerisi kazandırmayı istemektedir. Ancak yapılacak uygulamanın tehlikeli olabileceği düşüncesiyle gerekli araçları kullanarak işlem basamaklarına uygun şekilde beceriyi sergiler ve öğrencilerin kendisini izlemelerini sağlar.

Serkan Öğretmen'in beden eğitimi dersinde öğrencilerine kazandırmak istediği becerileri öğretirken kullandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdaldlerden hangisidir?

Soru 6


Öğrencilerinin derste öğrendikleri bilgileri tekrar ederek pekiştirmelerini, bağımsız çalışma alışkanlığı kazanmalarını ve onların sorumluluk bilinci edinmelerini sağlamayı amaçlayan bir öğretmenin aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisini kullanması daha uygun olur?

Soru 7


Anıl Öğretmen, derste öğrencilerini üç gruba ayırarak sınıfın üç köşesine sırasıyla mutluluk, mutsuzluk ve karamsarlık yazan kağıtları asmıştır. Her bir grubun masaları dolaşarak her bir masada belirtilen duygu durumunu anlatan bir pano hazırlamalarını istemiştir. Gruplar önceden belirlenen plana göre masalarda dönüşümlü çalışarak ürünler oluşturmuşlardır.

Anıl Öğretmen aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini kullanmıştır?

Soru 8


Eğitsel oyun tekniğinden yararlanılan bir öğrenme süreciyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 9


Kültür ve Miras öğrenme alanında yer alan ipek yolunda Türkler ünitesinin işlendiği sosyal bilgiler dersinin bir bölümü aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

Öğretmen: Türkler köklü ve zengin bir tarihe sahiptir. Tarih boyunca birçok güçlü devlet kurmuşlardır. Bu devletlere örnekler verebilir misiniz?

Öğrenci: Ben verebilirim öğretmenim. Avrupa Hun Devleti, Göktürk Devleti ve Osmanlı Devleti bunlara örnektir.

Öğretmen: Aferini Verdiğin örnekler doğru. Ancak Türklerin kurduğu devletler sadece bunlarla sınırlı değildir, daha başka devletler de vardır.

Bu öğretmen dersinde aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini kullanmıştır?

Soru 10


Gözde öğretmen, ilk yardım dersinde öğrencilerine yapay teneffüsün ilkelerini ve işlem basamaklarını açıkladıktan sonra onların, edindikleri bilgileri bir insan modeli üzerinde kullanarak deneyim kazanmalarını sağlar.

Verilen bilgiye göre sınıf içinde kullanılan öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Çiğdem Öğretmen klasik Türk edebiyatı dersinde üst düzey bir konu olan metin şerhinin anlaşılması için Naili Divanı'nın el yazma nüshasının bir bölümünü öğrencilerinin inceleyerek melinde bulunan fikirleri analiz etmelerini istemiş ve öğrencilerinden üst düzey düşünme becerileri olanlardan bir grup kurmuş, gruba bir lider seçmiştir. Lider, gruptaki arkadaşlarına sorular sorarak tartışmayı başlatmış ve yönlendirmiştir. Sonuçta anlaşılması zor ve farklı anlamlar çıkarılma olasılığı bulunan üst düzey konunun anlaşılması sağlanmış, her öğrencinin birbirlerini dinleme ve konuya katkı getirmelerine imkan tanımıştır.

Çiğdem Öğretmen'in kullanmış olduğu öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler: