KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test II

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test II çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test II çöz.KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test II çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test II çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test II online çöz

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test II Çöz

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test II çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test II çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test II çöz

Online KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test II Soruları çöz

Soru 1


Öğrenciler üzerinde iyi bir disiplin sağlamak aşağıdakilerden hangisiyle daha iyi gerçekleştirilir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi öğrenme öğretme ortamlarında materyal kullanmanın amaçları arasında sayılmaz?

Soru 3


Sınıf yönetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 4


Bu öğretim yönteminde hem öğretmen, hem de öğrenci aktif durumdadır. Genellikle psiko-motor becerileri kazandırmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Kazandırılacak beceri işlem basamaklarına ayrılarak öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmeleri sağlanır.

Yukarıda açıklaması verilen öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi ipuçlarının özelliklerinden biri değildir?

Soru 6


Sosyoloji dersinde "kuşak çatışması" konusunun işlendiği bir sınıfta öğrencilerden bir tanesi ergen, diğer iki tanesi anne-baba ve bir tanesi de büyükbaba olur. Aile içerisindeki sorunlar, ilişkiler, çatışmalar, olayları algılayış biçimleri bu şekilde yansıtılır.

Bu etkinlikte uygulanan öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Öğretmenin görevi; Planlanmış yaşantılar yoluyla öğrencide davranış değişikliği meydana getirmektir.

Öğretmen bu görevini yerine getirirken ilk olarak ne yapmalıdır?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi öğretim sürecinde örnek olay yönteminin kullanılmasının en önemli gerekçesidir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi sınıf içerisinde olumsuz davranışları ile kendisini ifade eden bir öğrenciye karşı uygulanabilecek düzeltici yaklaşımlardan biri değildir?

Soru 10


Sunuş yoluyla öğretim ve buluş yoluyla öğretim stratejileri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi öğretimde planlı çalışmanın yararlarından birisi değildir?

Paylaş

Etiketler: