KPSS Öğretim İlke ve Yöntemleri Test

KPSS Öğretim İlke ve Yöntemleri Test çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi KPSS Öğretim İlke ve Yöntemleri Test çöz.KPSS Öğretim İlke ve Yöntemleri Test çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi KPSS Öğretim İlke ve Yöntemleri Test çöz. KPSS Öğretim İlke ve Yöntemleri Test online çöz

KPSS Öğretim İlke ve Yöntemleri Test Çöz

KPSS Öğretim İlke ve Yöntemleri Test çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi KPSS Öğretim İlke ve Yöntemleri Test çöz. KPSS Öğretim İlke ve Yöntemleri Test çöz

Online KPSS Öğretim İlke ve Yöntemleri Test Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi araştırma soruşturma yoluyla öğretmede en çok kullanılan yöntemdir?

Soru 2


............... dersin amaçlarına ulaşmasını sağlayan yöntem, teknik ve araç gereçlerin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşımdır?

Soru 3


Temel amacı kısa sürede çok sayıda fikir üretirken sorunların benzerinden yararlanma, düşünce ilişkisi kurma ve zarardan yarar üretme gibi çözüm yollarını kullanmayı gerektiren ayrıca yaratıcılığı geliştirmek gibi amacı olan yöntem (teknik) hangisidir?

Soru 4


Thorndike''nin öğrenme ilkeleri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Sağlığımız konusuyla ilgili açıklamalarda bulunması için bir öğretmen sınıfa bir hemşire davet etmiş ve sağlık kuralları ile ilgili bilgi vermesini istemiştir.

Bu davranışı gösteren öğretmen anlatım yöntemleri içinde bulunan hangi tekniği benimsemiştir?

Soru 6


Sınıfta öğretim etkinliklerini gerçekleştirirken kontrol altına alınması gereken çok sayıda özellik vardır. Bunlar yapılan öğretim faaliyetinin başarısını önemli oranda etkilemektedir.

Aşağıdakilerden hangisi sınıfta akademik sürecin işleyişi üzerinde diğerlerine göre daha az etkiye sahiptir?

Soru 7


Dersin sonuç etkinlikleri kısmında yapılması gereken bir takım çalışmalar vardır. Bu çalışmaların 5-10 dakikalık zaman diliminde yapılması gerekir.

Aşağıdakilerden hangisi dersin sonuç etkinlikleri kısmında yapılacak çalışmalardan biri değildir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi grupla çalışmanın faydalarından değildir?

Soru 9


Ayşe; okula yorgun gelen, sınıfta sürekli uyuklayan ve uyarıldığı halde bu davranışını sürdüren bir öğrencidir. Ayşe'nin bu davranışını düzeltmeye çalışan öğretmen aşağıdaki davranış düzeltme yaklaşımlarından hangisini kullanmalıdır?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi içsel-benlik zekası gelişmiş bir bireyin özelliklerinden biri olamaz?

Paylaş

Etiketler: