KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri çöz

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test1

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test1

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test1

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test1 - çöz

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test1
KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test1


Soru 1


Ön öğrenmelerin yeterli olmadığı ve konunun yeni öğrenilmeye başlanıldığı bir durumda aşağıdaki modellerden hangisi seçilmelidir?

Soru 2


Öncüleri Max Wertheimer, W. Köhler, K.Kofka, ve Ausebel olan kuram hangi kuramdır?

Soru 3


Öğretim stratejileri...........doğrultusunda gelişir ve yön bulur?

Soru 4


Teknik, strateji ve yöntem kavramlarının hiyerarşik sıralaması en üstten alta doğru nasıl olur?

Soru 5


"Öğretimde anlamlılık ilkeleri" olarak bilinen ilkeler kime aittir?


Paylaş

Testin Enleri

abuzer
Doğru: 5
100 Puan
Ebru Deniz
Doğru: 4
80 Puan
okulönceci446147
Doğru: 4
80 Puan
Esra eskici
Doğru: 4
80 Puan
Lyıldız
Doğru: 4
80 Puan
hatice-bh
Doğru: 4
80 Puan
Mücahit BAY
Doğru: 4
80 Puan
serappp
Doğru: 4
80 Puan
KEMAL BOZOĞLU
Doğru: 4
80 Puan
Kül kedisi
Doğru: 4
80 Puan