2019 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test I

2019 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test I

2019 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test I - çöz

2019 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test I soruları cevapları
2019 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test I

2019 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test ISoru 1


Kendini değerlendirmede güçlük çeken ve objektif olamayan öğretmenlere öncelikle kazandırılması gereken beceri aşağıdakilerden hangisidir

Soru 2


Öğretmenler ne düzeyde hizmet verdiklerini bilme, düşündüklerinin ve yaptıklarının ne kadar doğru olduğunu analama gereksinimi duyarlar. Bu gereksinimi karşılamak üzere öğretmenlerin değerlendirilmesi gerekir

Aşağıdakilerden hangisi öğretmen değerlendirilmesine konu olacak noktalardan biri değildir?

Soru 3


Sınıf yönetiminde kullanılan pekiştireçlerle istenmeyen davranışlar arasındaki ilişkiyi aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olarak ifade etmiştir?

Soru 4


Sınıf yönetiminde öğretmen ve öğrenciler arasında oluşan, içinde duygular, tutumlar, değerler ve ilişkiler içeren, öğrenmeyi, benlik kavramını, eğitim programının hedeflerine ulaşmasını olumlu biçimde etkileyen bir ortam oluşturulması önemsenir. Bu etkili sınıf yönetimi için bir önkoşuldur.

Bu açıklamada sınıf yönetimi açısından önemi vurgulanan nokta aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Buluş yoluyla öğretimde son aşamada öğrencilerin genellemelere varması önemlidir.

Bu açıklamaya göre buluş yoluyla öğretimde örneklerle ilgili son aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Bilimsel yöntemi öğrencilerin tümüyle kendilerinin izlemesi gereken bu stratejide öğrenci konularla ilgili problemlerin çözümüne ulaşmakla kalmaz, karşılaşabileceği benzer problemlerin çözüm yolunu da öğrenir.

Bu öğretim yolu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Grubun biri kaynak kişilerden, diğeri ise öğrencilerden oluşur. kaynak kişiler konunun uzmanlarıdır.

Bu tartışma tekniği aşağıdakilerden hangisidir

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi küçük grup tartışma tekniklerinden biri değildir?

Soru 9


Bir öğretmen yetenek gerektiren herhangi bir beceri ile ilgili öğrencilerin, kendi güçlü ve zayıf yönlerini saptamalarını ve bu konuya ilişkin kendilerini analiz etmelerini ister.

Bu etkinlik aşağıdaki hangi zeka boyutunun geliştirilmesine hizmet eder?

Soru 10


Aşağıdakilerin hangisi tam öğrenme modelindeki giriş davranışlardan biri değildir?

Soru 11


İşiterek öğrenmede başarılı olan bir öğrencinin aşağıdaki hangi zeka boyutunun gelişmiş olduğu söylenebilir?

Paylaş

2019 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test I sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

ferseh
Doğru: 11
100 Puan
asuu
Doğru: 11
100 Puan
siraç
Doğru: 11
100 Puan
kayahan ay
Doğru: 11
100 Puan
jake
Doğru: 10
90.9 Puan