KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test1

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test1 sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test1

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test1

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test1 - çöz

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test1 soruları cevapları
KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test1


Soru 1


Ön öğrenmelerin yeterli olmadığı ve konunun yeni öğrenilmeye başlanıldığı bir durumda aşağıdaki modellerden hangisi seçilmelidir?

Soru 2


Öncüleri Max Wertheimer, W. Köhler, K.Kofka, ve Ausebel olan kuram hangi kuramdır?

Soru 3


Öğretim stratejileri...........doğrultusunda gelişir ve yön bulur?

Soru 4


Teknik, strateji ve yöntem kavramlarının hiyerarşik sıralaması en üstten alta doğru nasıl olur?

Soru 5


"Öğretimde anlamlılık ilkeleri" olarak bilinen ilkeler kime aittir?


Paylaş

Testin Enleri

Apaçi
Doğru: 5
100 Puan
semazen33
Doğru: 5
100 Puan
Hanife77
Doğru: 5
100 Puan
hugo61
Doğru: 4
80 Puan
unalpotur
Doğru: 4
80 Puan
KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri