KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri çöz

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test3

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test3

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test3

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test3 - çöz

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test3
KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test3


Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi araştırma soruşturma yoluyla öğretmede en çok kullanılan yöntemdir?

Soru 2


............... dersin amaçlarına ulaşmasını sağlayan yöntem, teknik ve araç gereçlerin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşımdır?

Soru 3


Temel amacı kısa sürede çok sayıda fikir üretirken sorunların benzerinden yararlanma, düşünce ilişkisi kurma ve zarardan yarar üretme gibi çözüm yollarını kullanmayı gerektiren ayrıca yaratıcılığı geliştirmek gibi amacı olan yöntem (teknik) hangisidir?

Soru 4


Thorndike''nin öğrenme ilkeleri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Sağlığımız konusuyla ilgili açıklamalarda bulunması için bir öğretmen sınıfa bir hemşire davet etmiş ve sağlık kuralları ile ilgili bilgi vermesini istemiştir.

Bu davranışı gösteren öğretmen anlatım yöntemleri içinde bulunan hangi tekniği benimsemiştir?


Paylaş

Testin Enleri

Teacherr
Doğru: 5
100 Puan
KPSScanavarı
Doğru: 5
100 Puan
Esra eskici
Doğru: 5
100 Puan
zeynpylmz4
Doğru: 5
100 Puan
azimli
Doğru: 5
100 Puan
BEKİR AVCI
Doğru: 5
100 Puan
aisha kerimov
Doğru: 5
100 Puan
eylul
Doğru: 5
100 Puan
serappp
Doğru: 5
100 Puan
gökçe ekinci
Doğru: 5
100 Puan