KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test5

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test5 sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test5

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test5

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test5 - çöz

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test5 soruları cevapları
KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test5


Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi programlı öğretimin temel ilkelerinden değildir?

Soru 2


Bir öğretmenin anlatım yönteminde başarılı olabilmesi için yapması gereken en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Bir öğretmen Çevre sağlık trafik dersinde dersinde, trafik kuralları konusuyla ilgili hedef davranışları kazandırırken bir grup öğrenciye bu konuyla ilgili ödev vermiş ve bu ödevlerini yaptıktan sonra sınıfta belirtilen zamanda toplanıp başkanlarını seçmelerini ve arkadaşlarına çevreyi korumayla ilgili her birinin hazırladığı ödevi sunmalarını istemiştir. Sunu bittikten sonra ise arkadaşlarının soru sormalarını ve grubun bu sorulara yanıt vermesini istemiştir.

Öğretmen bu yolla hangi tekniği benimsemiştir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi soru-cevap yönteminin amaçlan arasında yer almaz?

Soru 5


Gösteri yöntemi özellikle hangi alanlarda kullanılmaktadır?


Paylaş