KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test7

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test7 sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test7

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test7

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test7 - çöz

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test7 soruları cevapları
KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test7


Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi örnek olay yönteminin özelliklerinden değildir?

Soru 2


Türkiye''deki turistik yerler konusunda öğretmen öğrencilerine videoda film izlettirmektedir. Filmin en ilginç yerinde televizyonu kapatıp bundan sonra neler olabilir? Niçin? sorularını sorarak tartışma açmıştır. Daha sonra tartışma sonuçlarını da kullanarak filmin sonuçlarını göstermiştir.

Bu öğretmenin uygulamaya çalıştığı yöntem (teknik) hangisidir?

Soru 3


Karar verme süreci özellikle hangi yöntemin en önemli aşamalarından biridir?

Soru 4


Öğrencilerin taklit etmelerini, jest mimik el kol ve vücut hareketleri yaparak ses tonunu ayarlamasını gerektiren, hem öğrenme, hem de eğlenmenin olduğu yöntem hangisidir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi yöntem seçimini etkileyen faktörlerden değildir?


Paylaş