KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testi 2018

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testi 2018

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testi 2018 - çöz

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testi 2018 soruları cevapları
KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testi 2018

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testi 2018Soru 1


Bir öğretmen öğrencilerinin meslek seçimi sürecinde etkili şekilde karar verebilmeleri amacıyla sınıfa alanında uzman bir konuşmacıyı getirir. Bu etkinlik sürecinde uzman kişi konuyla ilgili deneyimlerini akademik gerekçeleriyle bir ders saati süresince aktarır. Süreç esnasında öğrenciler önceden hazırlamış oldukları soruları uzman kişiye sorar bilgi edinirler.

Buna göre öğretmenin dersinde yararlandığı tartışma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Bir öğretmen öğrencilerine siyah cisimlerin ışığı daha çok soğurduğunu göstermek amacıyla onlardan bir deney düzeneği hazırlayıp bu deneyi gerçekleştirmelerini ister.

Buna göre öğretmen dersinde aşağıdaki öğretim ilkelerinden özellikle hangisine yönelik bir etkinlik düzenlemiştir?

Soru 3


Aşağıdaki sosyal bilgiler dersi kazanımlarından hangisinin gerçekleştirilmesi sürecinde eleştirel düşünme becerisinin daha az işe koşulacağı söylenebilir?

Soru 4


Sema Öğretmen, öğretim ortamını öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesi becerilerini kullanabilecekleri biçimde çeşitlendirir. Bu şekilde onların kendilerini bütünsel olarak ifade edebileceklerini düşünür. Öğrenciler kendilerine göre düzenlenen ortamlarda, ortamın özelliklerine göre farklı bilgiler ve sonuçlar elde ederler.

Buna göre Sema

Soru 5


Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Başak Hanım Dostoyevski'nin kürek mahkumu cezasını çekmek üzere gönderildiği Sibirya'daki kampta yaşanan kesitleri anlatan romanının hangisi olduğunu öğrencilerine sorar. Bir öğrenci "Suç ve Ceza" cevabını verir. Başak Öğretmen de "Hayır. Doğru cevap Ölüler Evinden Notlar olacaktı." der.

Buna göre Başak Öğretmen'in kullandığı dönüt türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Bir öğretmen önceden görevlendirdiği öğrencilerinden sınıfa getirilen yaşanmış bir olayı arkadaşlarının karşısında canlandırmalarını ister. Etkinlik sırasında bazı özgüveni yüksek öğrenciler yaratıcı tavırlar sergiler. Süreç sonunda yapılan canlandırmalar sınıfça değerlendirilir.

Öğretmenin dersinde yararlandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Seda Öğretmen, öğrencilerin öğrenme farklılıklarını dikkate alarak öğretim ortamını düzenlerken öğrencilerinin duygu ve düşüncelerini dikkate alarak onların planlama sürecinde söz sahibi olmalarını sağlar.

Buna göre Seda Öğretmen'in aktif öğrenmenin özellikle hangi ilkesine uygun davrandığı söylenebilir?

Soru 8


Gamze Öğretmen fen ve teknoloji dersinde öğrencilerine "destek ve hareket sistemi" konusunu aktarmak için onlara "Çocuklar inşaattaki kolonlar nasıl ki binalara destek sağlayıp ayakta tutuyorsa insan iskeleti de bize destek verip bizim ayakta durmamızı sağlar." der.

Buna göre Gamze Öğretmen'in dersinde kullandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Bir öğretmen öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla onlara konuyla ilgili bir belgesel izletir. Daha sonra öğrencileri iç içe iki daire şeklinde oturtan öğretmen konuyla ilgili içtekilerin dışa, dıştakilerin içe doğru görüş ve düşüncelerini paylaşmalarını ister.

Buna göre öğretmenin dersinde kullandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Aşağıda verilen kazanımlardan hangisinin proje tabanlı öğrenme çerçevesinde ele alınması en az uygundur?

Paylaş

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testi 2018 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Ebru Deniz
Doğru: 10
100 Puan
ggulverin
Doğru: 10
100 Puan
Ecem Kahyaoglu
Doğru: 9
90 Puan
Hanife77
Doğru: 9
90 Puan
Søren Kierkegaard
Doğru: 8
80 Puan
KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri