KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test VI

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test VI çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test VI çöz.KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test VI çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test VI çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test VI online çöz

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test VI Çöz

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test VI çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test VI çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test VI çöz

Online KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test VI Soruları çöz

Soru 1


• Dinleme yeteneğini geliştirir.

• İletişim becerilerini geliştirir.

• Öğrencinin kendisine olan güvenini artırır.

• Problem çözme becerisini geliştirir.

Yukarıda özellikleri verilen öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Beyin fırtınası tekniği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yönteminin basamaklarından biri değildir?

Soru 4


Öğrencilerde empatik düşünebilme becerisini geliştirmek isteyen bir öğretmenin kullanabileceği en uygun teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Öğrenci merkezlidir. Öğrenciler bildiklerini, kavradıklarını uygulama şansına sahip olurlar. Bir problemi çözüp sonuca ulaşmayı öğrenirler.

Açıklaması verilen öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Öğrencilerin öğrendiklerini uygulayabilmeleri için yaşanmış bir olayı sınıf ortamına getirerek olayı çözümleyip bir sonuca ulaşmalarını sağlamaya çalışan bir öğretmenin kullanmış olduğu yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Belli bir nesne, olay, olgu ya da durumla ilgili olarak bilgi toplamayı amaçlayan ve belirli bir plan dahilinde izlemeye dayalı etkinlikleri kapsayan öğretim tekniği hangisidir?

Soru 8


Dersin giriş etkinliklerinde dikkat çekme, güdüleme, hedeften haberdar etme, ön bilgileri hatırlatma, gelişme etkinlikleri bölümünde yeri geldikçe açıklama ve tanımlamalarda, sonuç etkinliklerinde ise tekrar ve özet amacıyla kullanılır.

Yukarıda kullanım özellikleri verilen öğretim yöntemi / tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Öğrencilerinde düşünme, eleştirme, başkalarının görüşlerine saygı duyma, herhangi bir konuda düşüncelerini ifade etme, liderlik vasıflarını geliştirme çabası içerisinde olan bir öğretmenin kullanabileceği en uygun yöntem / teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Aşağıdaki öğretim yöntem ve tekniklerinden hangisi ile daha üst düzeyde öğrenme gerçekleştirilebilir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli öğretimin sınırlılıklarından bir tanesi değildir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi anlatım yönteminin sınırlılıklarından biri değildir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi tartışma yönteminin sınırlılıklarından biri değildir?

Soru 14


Soru-cevap tekniğine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 15


Bilginin pekiştirilmesini ve daha rahat bir ortamda tekrar edilmesini sağlar. Öğretim sürecini eğlenceli bir süreç haline getirir.

Yukarıda açıklaması verilen öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


Bilimsel olarak ortaya konulmuş bir gerçeği tekrar kanıtlamak amacıyla kullanabilecek öğretim yöntemi aşağıdakilerde hangisidir?

Soru 17


Öğrenme-öğretme sürecinde ödevin öncelikli kullanış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18


Gerçek yaşamdaki olayların, nesnelerin, insanların belli bir plan dahilinde izlenmesi ve öncelikli amacı ilk elden öğrenme yaşantısını sağlamak olan sınıf dışı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19


Öğrenme birimlerini ünitelere ayırarak bir birim öğrenilmeden diğer birimlere geçmeye olanak tanımayan, uygun ortam sağlandığında ve yeteri zaman verildiğinde herkesin öğrenebileceğini savunan öğrenme öğretme yaklaşımı hangisidir?

Soru 20


Bilgisayar destekli öğretim aşağıdaki amaçların hangisini gerçekleştirmede yetersizdir?

Paylaş

Etiketler: