KPSS OHAL Özellikleri ve Sebepleri

KPSS OHAL Özellikleri ve Sebepleri

KPSS OHAL Özellikleri ve Sebepleri

Olağanüstü Hal Yönetimi Vatandaşlık dersinde sürekli karşımıza çıkan konulardandır. Bugün, OHAL Özellikleri ve Sebepleri ve Olağanüstü hal ilânına kim karar verir? gibi konuları açıklayacağız. KPSS Vatandaşlık sınavlarına hazırlananlar için tamamen güncel anayasaya uygun olarak hazırladığımız OHAL (Olağanüstü Hal Yönetimi) konusunu sizlere açıklamaya çalışacağız.

OHAL ilan etme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.

 • OHAL süresi 6 Ayı geçmemek üzere çıkarılır.

 • Bu süre Cumhurbaşkanının talebi üzerine TBMM her defasında 4 Ayı geçmemek üzere OHAL süresini uzatabilir.

 • Savaş durumunda bu 4 Aylık süre aranmaz.

 • OHAL kararları Resmi Gazetede yayımlanır. Kararın verildiği aynı gün TBMM’nin onayına sunulur.

 • TBMM tatilde ise toplantıya çağrılır.

Olağanüstü Hal (OHAL) Sebepleri

 • Savaş hali yada baş gösterecek durumun oluşması.

 • Seferberlik, Ayaklanma

 • Vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma

 • Ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne içten ve dıştan tehlikeye düşürecek durumların oluşması

 • Anayasal düzeni yada temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması

 • Kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması.

 • Tabi afet

 • Tehlikeli salgın hastalıklar

 • Ağır ekonomik bunalım

Olağanüstü Hal (OHAL) 2017 Anayasa Değişiklikleri

 • 2017 Değişikliği ile Sıkıyönetim kalktı.

 • 2017 değişikliği ile, OHAL yetkisi Cumhurbaşkanına verildi.

 • 2017 değişikliği ile Cumhurbaşkanına kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelik çıkarma yetkisi verildi.

 • 2017 değişikliği ile Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görev ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatının yapısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenlenir getirildi.

 • 2017 değişikliği ile Kamu Tüzel Kişilikleri kanunla yada Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur getirildi.

 • 2017 değişikliği ile Merkez Bankası Başkanını ve üyelerini Cumhurbaşkanı atar.


Yorum Yaz