KPSS Ölçme Aracında Aranan Nitelikler Testi 2

KPSS Ölçme Aracında Aranan Nitelikler Testi 2

KPSS Ölçme Aracında Aranan Nitelikler Testi 2 - çöz

KPSS Ölçme Aracında Aranan Nitelikler Testi 2 soruları cevapları
KPSS Ölçme Aracında Aranan Nitelikler Testi 2

KPSS Ölçme Aracında Aranan Nitelikler Testi 2Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi sınavın geçerliğini artırmada en az etkiye sahiptir?

Soru 2


I. 3 seçenekli 20 soruluk çoktan seçmeli test

II. 5 soruluk yazılı yoklama

III. 15 soruluk kısa cevaplı test

IV. 5 seçenekli 20 soruluk çoktan seçmeli test

Verilenleri hazırlanması bakımından en kullanışlıdan en kullanışsıza doğru sıralayan seçenek hangisinde verilmiştir?

Soru 3


I. Maddelerin orta güçlükle sorulması

II. Seçenek sayısının dörtten beşe çıkarılması

lll. Ünitede yer alan bütün konulardan soru gelmesi

IV. Ölçme aracının zaman, maliyet açısından uygun olması

V. Sorulardan kız öğrencilerin fazla puan alması

Yukarıdaki işlemlerin yapılması durumunda etkilenen ölçme aracının özellikleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 4


Bir testin güvenirliğini artırmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?

Soru 5


Testteki sorulardan davranışa sahip olan öğrenciler puan kazanıyor davranışa sahip olmayan öğrenciler puan kazanamıyorsa o testin en çok hangi niteliği artmış olur?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi doğrudan güvenirlik olarak yorumlanamaz?

Soru 7


Aşağıdaki seçeneklerde güvenirlik ve güvenirlik belirleme teknikleri ile ilgili ifadeler bulunmaktadır. Hangi seçenekteki ifade yanlıştır?

Soru 8


Hazırlanan bir sınavın belirtke tablosundaki davranışları temsil etmesi ölçme aracının hangi özelliği ile ilgilidir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 10


Bir öğretmen, gruba uyguladığı bir testin son iki maddesine, grubun hiçbir üyesinin zaman yetmediği için cevap veremediğini saptıyor.

Öğretmen bu iki maddeyi çıkarıp testi bu haliyle gruba tekrar uygularsa testin hangi özelliğinde istenmeyen bir etki oluşur?

Soru 11


Öğretmen matematik dersi için başarı testi hazırlıyor. Testteki maddelerin birbiriyle ilişkilerinin yüksek olup olmadığını aynı değişkeni ölçme gücüne sahip olup olmadıklarını belirlemek istiyor.

Bu durumda öğretmene aşağıdaki güvenirlik belirleme tekniklerinden hangisi önerilirse daha doğru olur?

Soru 12


Aşağıdaki geçerlilik türlerinden hangisi bir "depresyon" ölçeğinin geçerliğini belirlemede öncelikli olarak sağlanmalıdır?

Soru 13


Fen ve teknoloji dersinde öğrencilerin deney yapma becerilerinin ölçüldüğü bir performans görevi puanlanırken deneyi verilen süreden erken tamamlayanlara ek olarak 5 puan verilmiştir.

Yapılan bu işlem sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiş olur?

Soru 14


Bir özel okula yeni başlayan öğrencilere sayısal ve sözel yetenekten oluşan bir test her dönem başında uygulanmaktadır. Okul yöneticilerinin bildirdiğine göre test sonuçları ile öğrencilerin dönem içinde gördüğü sayısal ve sözel derslerdeki başarı puanları arasında yüksek korelasyonlar elde edilmiştir.

Söz konusu korelasyonlara dayanarak yetenek testi için aşağıdaki ifadelerin hangisi doğru olur?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi güvenirlik ve geçerlik arasındaki temel ilişkilerden biri değildir?

Soru 16


Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği durumda geçerliğin artması kesin değildir?

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisi bir testin yordama geçerliliğini belirlemede kullanılacak ölçüt puanların özelliklerinden biri değildir?

Soru 18


Aşağıdakilerden hangisi ölçme aracında aranan nitelikler için doğrudur?

Soru 19


Matematik öğretmeni Matematik sınavında mantık konusu ile ilgili çok sayıda kavram sormuştur.

Bu durum ölçme aracının hangi özelliğini öncelikle etkiler?

Soru 20


Aşağıdakilerden hangisi ölçme sonuçlarına ölçülen bireyden kaynaklanan hata karıştırmaktadır?

Paylaş

KPSS Ölçme Aracında Aranan Nitelikler Testi 2 sorularını online çözebilirsiniz.